Komunistická strana Slovenska2019-01-09T07:49:12+00:00
KSS logo

Komunistická strana Slovenska pracuje v záujme najslabších a najzraniteľnejších. Naším cieľom je ochrana a zlepšenie podmienok nízko príjmových osôb, mladých rodín, detí a dôchodcov. Ochránime prírodné a surovinové zdroje tak, aby mohli slúžiť všetkým občanom Slovenska ako aj ďalším generáciám. Cieľom našej strany je demokratický socializmus.

NAŠE CIELE

AKTUALITY

Viac

Komunistická strana Slovenska privíta záujem, aktivitu a angažovanosť každého občana Slovenskej republiky, ktorý prejaví záujem stať sa členom KSS.

STAŇ SA ČLENOM