Aktuálnosť odkazu májových dní

Začiatok mesiaca máj sa už tradične  nesie v znamení sviatku práce pripomenutia si porážky fašizmu a ukončenia druhej svetovej vojny. Väčšina ľudí uvedené „májová symboly“ berie na vedomie už len tým, že 1. a 8.  mája v dni uznané za štátne sviatky  nemusia ísť do práce či do školy. Žiaľ nie je veľa tých,  čo sa nad významom  uvedených dní a udalostí, ktoré s nimi súvisia pozastavia a aspoň na krátko zamyslia.

Ak tak učiníme, pochopíme ich historické súvislosti a historicky význam a rovnako tak pochopíme podstatu súčasných spoločensko-politických procesov. Prvý máj ako sviatok práce si pripomíname už od roku 1889, ktorý nám pripomína masové štrajky a demonštrácie chicagských robotníkov bojujúcich za osem hodinový pracovný čas a ďalšie práva pracujúcich v roku 1886. Tento deň aj dnes využívajú milióny pracujúcich na celom svete, aby prejavili svoje postoje a požiadavky voči svojim zamestnávateľom a vládam. Pri zamyslení sa nad charakterom tohto sviatku sa v myšlienkach tých generácií, ktoré prežili obdobie socializmu v 20. storočí vynára spomienka na Prvý máj ako na skutočný sviatok či dokonca oslavu toho, čo sa po II. svetovej vojne  v Československu podarilo vytvoriť pre bežných ľudí. Dnes je to všetko preč. Zostali len spomienky tých, čo si pamätajú,  či filmové a zvukové záznamy vo filmových a rozhlasových archívoch. Zložitosť dnešnej doby, zlá životná úroveň mnohých našich spoluobčanov, konzumný spôsob života naplnený egoistickými prístupmi, individualizmom, stratou životných istôt a perspektívy nás nútia k pripomenutiu si toho, čo ľudia za socializmu  dokázali. Napriek mnohým problémom,  nedostatkom i chybám onej doby to boli  také úspechy, ktorým už dnes mladí ľudia ani nemôžu uveriť. Každý človek mal zaručené bezplatné a dostupné vzdelanie, bezplatnú a dostupnú zdravotnú starostlivosť. Každý po skončení školy mal prácu, ktorá ho dokázala uživiť. Štát poskytoval svojim občanom štátne alebo družstevné  nájomné byty, bezúročné mladomanželské pôžičky a mnoho ďalších úverov za nízke úroky. Kúpeľná liečba a systém rekreácií boli samozrejmosťou. Ešte aj dnes pri pohľade na naše mestá a obce vidíme množstvo sídlisk a domov, kín, športových areálov, kultúrnych domov, škôlok, škôl a univerzít,  nemocníc a zdravotných či sociálnych zariadení vybudovaných za 40 rokov socializmu. Nehovoriac o desiatkach štátnych  podnikov a  závodov či družstiev vybudovaných po vojne ako zdroja spoločenských hodnôt, ktoré sa po novembri 1989 stali objektom v dejinách najväčšej lúpeže.

V tejto súvislosti treba zdôrazniť, že všetko, čo bolo spomenuté bolo  vybudované ľuďmi tejto krajiny a bez podpory a pomoci Európskej únie či jej fondov tak, ako sa to dnes píše na tabuliach pri každej stavbe. Všetko to slúžilo ľuďom. A nielen tým vyvoleným.

Cieľom týchto slov v žiadnom prípade  nie je  nostalgia. Práve naopak, snahou je opakovane podať dôkaz pre tých, čo si pre svoj nízky vek nemôžu pamätať ako aj pre tých, čo už zabudli,  že je možná spravodlivá spoločnosť a že má význam aj v dnešnej dobe plodiacej spoločenskú apatiu a bezradnosť bojovať za prirodzené ľudské práva a potreby. Prvý máj je príležitosťou  aj v tomto roku jasnou rečou zdôrazniť,  že voči  kapitalizmu, ktorý môže riešiť problémy ľudí len v podobe kozmetických úprav existujú skutočné riešenia v podobe  reálnej socialistickej alternatívy.

Deň víťazstva 8. či 9. máj by mal byť pre nás všetkých veľkým mementom. Druhá svetová vojna spojená s fašizmom bola doposiaľ to najhoršie, čo ľudstvo zažilo. Našu vďaku  a spomienku si dnes zaslúžia všetci, ktorí sa postavili proti fašizmu a porazili ho. No symbol 8. či 9. mája by nemal byť len o pietnej spomienke, ale predovšetkým o poučení sa. No, žiaľ, zdá sa, že ľudstvo sa nepoučilo a robí tie isté chyby ako v minulosti. Je evidentné,  že politické garnitúry vo väčšine krajín  Európy, vrátane Slovenska, ovládané kapitálom nedokážu a ani nechcú plniť očakávania väčšiny ľudí. Táto neschopnosť a bezperspektívnosť neoliberalizmu v spojení s psychologickým atakom na ľudské vedomie a prekrúcaním historických faktov plodí nárast podpory extrémistickým hnutiam naprieč celou Európou. Popri tom v duchu konceptu globalizácie sa západné ekonomické elity usilujúce o totálne ovládanie sveta a jeho zdrojov snažia z hlavného víťaza druhej svetovej vojny,  ktorým je nepochybne Ruská federácia vytvoriť ríšu zla a poštvať proti nej  celú Európu či svet. V tejto súvislosti mi nedá nezdôrazniť, že  podpora politiky agresívneho vojenského paktu NATO, podpora a umožnenie budovania vojenských základni na našom území, umožnenie presunu vojenskej techniky cez naše územie či vysielanie našich vojakov k hraniciam Ruskej federácie je aktom proti mieru a aj proti hodnotám 8. či 9. mája.

Jozef Hrdlička, predseda KSS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *