V Moskve sa uskutoční zjazd ruských komunistov

Dňa 27.mája 2017 sa v Moskve uskutoční 27.zjazd Komunistickej strany Ruskej federácie. Vyhodnotí výsledky práce strany za ostatné štyri roky, príjme hlavné úlohy na nasledujúce roky a zvolí nové stranícke orgány. Zjazd je významný a symbolický aj tým, že sa koná v roku, kedy si komunisti a pracujúci na celom svete pripomenú 100.výročie od Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie, ktorá sa uskutočnila v októbri 1917.

Pozdravný list delegátom zjazdu zaslal aj predseda KSS Jozef Hrdlička. V ňom s a okrem iného uvádza:

„Činnosť Komunistickej strany Ruskej federácie má obrovskú autoritu u komunistov Slovenska. Hlboko si vážime udržanie revolučného charakteru Vašej strany, oddanosť marxisticko-leninskej teórii a tvorivý prístup k jej využívaniu v súčasných podmienkach triedneho boja. Spájanie činnosti Vašej strany v parlamente s činnosťou v regiónoch krajiny je pre nás do určitej miery príkladom, zdrojom skúsenosti aj pre našu stranu. Obdivujeme schopnosť Vašej strany byť na čele protestov a rozhodného zápasu za lepšiu a šťastnejšiu budúcnosť pracujúcich ľudí. Pozorne sledujeme Vašu činnosť a snažíme sa spoznať Vaše skúsenosti, hľadať motiváciu aj pre našu činnosť…..

Želáme Vám veľa úspechov v rokovaní zjazdu, vyjadrujeme súdružskú solidaritu a podporu. Veríme, že sa ďalej bude prehlbovať priateľstvo a spolupráca medzi našimi stranami v prospech pracujúcich našich krajín“.

-red-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *