Uskutočnil sa seminár k ľavicovej politike

Seminár na tému Význam, miesto a úloha ľavicových strán a ľavicovej politiky na Slovensku v súčasnej etape ekonomického a politického vývoja Slovenska sa uskutočnil 3.júna v Bratislave. Seminára sa zúčastnil aktív z členov Ústredného výboru KSS, predsedov okresných výborov KSS a záujemcov o danú problematiku, členovia vedenia zo strany VZDOR-Strana práce, Zväzu ľavicovej mládeže, ale aj záujemcovia nestraníci.

Jeho cieľom bolo hľadanie odpovedí na otázky, ako a kde hľadať základy a východiska pre spoločné riešenie nazretých problémov v spoločnosti na základe skúsenosti tradičných ľavicových strán a hodnôt, ktoré sa osvedčili, ale aj na základe potrieb a možnosti, ktoré súčasné podmienky umožňujú a vyžadujú.

Vstupné vystúpenia mali predseda KSS PhDr. Josef Hrdlička, podpredseda ÚV KSČM PhDr. Josef Skála, CSc., Stanislav Pirošík, predseda strany VZDOR-strana práce, doc. PhDr. František Škvrnda, CSc. vedecký pracovník, vysokoškolský pedagóg, Artúr Bekmatov, predseda Frontu ľavicovej mládeže. Svoj príspevok poslal aj PhDr. Ján Jurišta, bývalý diplomat a kandidát na prezidenta SR.

Do diskusie sa aktívne zapojil pomerne značný počet účastníkov, ktorí vyjadrili svoje názory k diskutovanej problematike.

Celkovo seminár ukázal, že význam a úloha radikálnej ľavice na Slovensku v

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

žiadnom prípade nestráca na význame, ale narastá a bude narastať. Vyplýva to zo situácie na Slovensku, do ktorej ho doviedli pravicové i ľavicové strany, ktoré sa striedali pri moci za 28 rokov vývoja, ale aj z tendencii ďalšieho vývoja na Slovensku i v okolitých štátoch. Charakteristickým rysom je nárast akumulácie kapitálu v rukách skupín oligarchov a prehlbovanie nerovnosti medzi najbohatšou vrstvou a ostatnou časťou spoločnosti. Sprievodným javom je čoraz častejšia špekulácia s financiami a majetkom, pokles zamestnanosti, pokles istôt občanov v blízku i vzdialenejšiu budúcnosť, útoky na sociálne istoty, nedôvera v spravodlivosť, zavádzanie a klamanie obyvateľstva zo strany politikov i médií, čo v celkovom súhrne znamená i znižovanie ľudskej dôstojnosti, pokles morálky a odcudzovanie sa v medziľudských vzťahoch.

Len dôsledná a naozajstná tradičná ľavicová politika a ľavicové hodnoty môžu navrátiť do spoločnosti spravodlivosť, dôstojnosť a rovnosť príležitosti, ako aj demokraciu pre väčšinu občanov Slovenska.

Je treba pripomenúť, že seminár bol súčasťou procesu zbližovania a zjednocovania sa niektorých ľavicových strán, hnutí a osobnosti, ktorý sa začal už v decembri minulého roku. Seminár je jednou z akcii, ktoré majú napomôcť zblížiť hodnoty a programové vízie strán a naznačiť smerovanie v najbližšom období i v ďalšej perspektíve. Tri subjekty – Komunistická strana Slovenska, VZDOR-strana práce a Front ľavicovej mládeže už podpísali dohodu o akčnej jednote, ktorá je však stále otvorená aj pre ďalšie politické subjekty, ak by mali záujem sa na spoločnej politike podieľať.

V Bratislave 4.júna 2017

Sekretariát ÚV KSS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *