Štrajk vo Volkswagene potvrdil, že sila je v jednote

A nielen to. Odhodlanosť a pevný postoj pracujúcich v bratislavskom závode Volkswagen potvrdil, že „staré pravdy“ o jednote pracujúcich, o vzájomnej podpore, o organizovanom zápase za svoje záujmy dokážu vytvoriť účinnú protiváhu jednostranným záujmom vlastníkov podnikov o čo najväčší zisk. Avšak potvrdil aj to, že bez boja, bez aktívneho vstupu do zápasu za vlastné práva a za vlastnú dôstojnosť nikto nikomu nič „nedaruje“. Tým viac vlastník, majiteľ, zamestnávateľ, ktorý sleduje predovšetkým svoje záujmy a záujmy svojej rodiny

Je treba pochváliť všetkých zamestnancov, ktorí vstúpili do štrajku po neúspešných rokovaniach so zástupcami zamestnávateľov. Je treba vyzdvihnúť umenie i rozhodnosť vedenia odborov v závode, že dokázali správne odhadnúť situáciu ktorá je medzi pracujúcimi a po trpezlivých rokovaniach o záujmoch zamestnancov nastolili možnosť aj takého krajného opatrenia, ako bol štrajk. Podľa toho, čo je známe z informácii z médii, nesústredili sa iba na „zvýšenie mzdy“, ale hovorili aj o atmosfére medzi ľuďmi, o niektorých pracovných podmienkach, ďalších benefitoch, ale aj o dôstojnej odmene za vysoko kvalifikovanú prácu.

Čo je cenné – ani zamestnanci, ani odbory a ich vedenie sa nenechali zastrašiť rôznymi narážkami na „neprimerané požiadavky“ a možnosti, že zamestnávateľ presunie fabriku do „lacnejších“ krajín. Nenechali sa pomýliť ani vyjadreniami rôznych „odborníkov“, ktorí boli skôr na strane zamestnávateľov a majiteľov, ako na strane pracujúcich, väčšinou zo Slovenska, ktorí tvrdo a poctivo odvádzajú v závode svoju každodennú prácu.

Konkrétny výsledok dosiahnutý štrajkom môže niekoho uspokojovať, niekoho menej. V každom prípade je dôkazom toho, čo už aj v minulosti odborári chápali, že organizovanosť pracujúcich, ich jednota, spoločný postup, vytrvalosť a zodpovedajúca vôľa sú jediným prostriedkom, ktorým môžu uhájiť svoje záujmy a dosiahnuť dôstojnejšie podmienky pre svoju prácu i dôstojný život.

Tým ktorí si pamätajú treba pripomenúť, a tým ktorí sa to „neučili“ treba otvorene povedať, že komunisti vždy videli a vidia v jednote pracujúcich tú silu, ktorá ich dokázala a dokáže približovať k dôstojnému životu, spravodlivosti v odmeňovaní za prácu, k lepšej budúcnosti.

Pavol Suško
26.6.2017 podpredseda KSS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *