Globalizácia

V minulosti sa slovu „globalizácia“ zo strany verejnosti veľká pozornosť nevenovala. Dnes ju chápeme tak, že celý svet a jeho projekty zahrnujú v podstate celú paletu svetového diania a záujmov.

Globalizácia, ktorá sa horúčkovitým tempom vo svete inštaluje, sa stala silnou záležitosťou. Je značne presadzovaná ako skvelé riešenie pre budúci svet, ale jej záporné stránky sa taja – nerozpráva sa a nepíše sa o nich. Globalizácia prichádza zo Západu. Nesie znaky politickej i ekonomickej moci a treba zdôrazniť, že je vo svojich dôsledkoch veľmi nevyvážená a jednostranná. Narastá počet vedcov, ekonómov, ktorí majú značne rozdielne, až protichodné názory.

Globalizáciou stráca štát postupne celý rad svojich funkcií v prospech medzinárodných inštitúcii a nadnárodných spoločnosti. Vytráca sa duševná sila, ako základný predpoklad tvorby hodnôt. Vznikajú pritom ťažko riadené a nekontrolovateľné štruktúry. Začína sa udomacňovať svetonázor, že je správne, že víťaz bohatne a porazený sa musí uspokojiť s chudobnou podporou. Tento globálny ekonomický, politický a vojenský systém je založený na zisku, takže sociálna nerovnosť, bohatí a chudobní sa považujú za normálne, ba až žiadúce skutočnosti.

Tvrdenie, že na svetovom trhu konkuruje každý každému je iba propagandistický trik. Globalizácia je druhom násilia a vydierania. Veľké nadnárodné korporácie sa násilne zmocňujú svetových trhov a pritom vedome ničia malých a stredných výrobcov i predajcov. Stala sa synonymom zisku za každú cenu i napriek rozporu s ľudskými právami, ľudskými záujmami a kvalitou života.

Celý proces globalizácie má navodiť dojem, že je to dobrovoľný vznik svetového spoločenstva bez hraníc. Plne tomu nasvedčuje ekonomika štátov tretieho sveta, ktorá je dnes úplne podriadená ekonomike západného sveta. Bolo to cieľom stratégie koloniálneho zotročenia a zadlženosti, ktorá uštedrila rozvojovým krajinám tvrdú lekciu a oslabila ich tak, že sú úplne závislé na západnom svete a musia sa riadiť jeho všestranným záujmom. Výsledkom je aj utečenecká migrácia. Druhým nezanedbateľným cieľom tejto stratégie je vytváranie príležitosti pre západných investorov. V súčasnosti je najlepším príkladom Ukrajina. Rozložiť spoločnosť aj krvavým spôsobom. Poštvať ľudí proti sebe, znepriateliť dve časti jedného národa a potom pozorovať, ako bude brat zabíjať brata. Aj takáto cesta vedie k vzniku jednej svetovej spoločnosti. Samozrejme americkej.

Globalizácia, to sú aj zisky a prírodné zdroje získané v prospech elitných skupín za každú cenu. Výnimkou nie je ani Slovensko, čo sa týka ťažby zlata kyanidovým systémom. Z toho vyplýva, že vojny medzi bohatými a chudobnými budú sa stupňovať v jednotlivých častiach sveta. Situáciu ešte skomplikuje rastúca nezamestnanosť, bezdomovci, migranti a chudobný juh.

Prospech z globalizácie, nezodpovedného ekonomického experimentu majú predovšetkým nadnárodné korporácie, ktoré zvierajú európske i svetové hospodárstva. Sú majstri v zvyšovaní produkcie a zároveň v likvidácii pracovných miest. Vlády musia uvoľňovať finančné prostriedky a zároveň prijímať opatrenia slúžiace záujmom nadnárodných spoločnosti, ktoré inšpirujú politikov vo svoj prospech. Koncentrácia ekonomickej, politickej a vojenskej moci naozaj ohrozuje demokraciu. Tu je opäť na mieste pripomenúť prípad Ukrajiny.

Hra s neistotou je podstatnou a základnou taktikou boja o moc a vplyv vnútornej byrokracie súčasných štátov. Podľa výročných záznamov svetových korporácii, zisky im už dlhé roky rastú a počet pracovných miest klesá.

Žijeme v dvojitom svete. Pre bohatých je určená ochrana, pre ostatných disciplína. Neviditeľná ruka trhu nefunguje. Hlavní tvorcovia novej ekonomiky sa stali veľkou nadnárodnou spoločnosťou s veľkou sférou svetovej pôsobnosti v politike, bez zodpovednosti. Oni volení nie sú. V budúcich rokoch sa bude stupňovať ekonomická tyrania. Nadnárodné korporácie budú ešte viac profitovať zo svojej narastajúcej drzosti, bezočivosti, „nenažranosti“ a ich zoskupenia budú smerovať k približovaniu sa k jednotnému americkému trhu. Aj také budú naše životy. A demokracia, ktorá sa v súčasnosti propaguje vedie k autoritárstvu.

Globalizácia vo svete je masová samovražde politikov, ktorí naskakujú na propagačný alegorický voz a spievajú chválu na voľný trh, čím ale podkopávajú vlastný i ľudský úpadok.

September 2017

Mikuláš Benko
Stará Ľubovňa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *