Vládna moc USA by si mala uvedomiť, že Kuba je rovnocenná krajina, ako mnohé ďalšie

Komunistická strana Slovenska už dlhodobo opakovane upozorňovala občanov Slovenská na falošnosť a pretvárku rôznych zástupcov USA, keď títo hovorili o svojich zámeroch spolupráce s Kubou, ale aj inými krajinami Latinskej Ameriky. Robili tak  len s cieľom oklamať svetovú verejnosť i svojich vlastných občanov a vzbudiť dojem pokrokovej, spravodlivej a demokratickej moci v USA. Napokon ich činy – niektoré skryté, iné otvorené –  ich odhalili v očiach tej časti svetovej verejnosti, ktorá sa úprimne zaujíma o medzinárodní dianie a neprijíma slepo a nekriticky všetko, čo im proamerické média servírujú.

KSS aj v novembri minulého roka v stanovisku k voľbe nového prezidenta USA D. Trumpa upozorňovala, že sa v podstate v politike USA voči svetu nič nezmení. Čoskoro sa  ukázalo, že naše hodnotenie a tvrdenie bolo správne. Opatrenia, ktoré vyhlásil a prijal, vrátane vyhlásenia neplatnosti už prijatých kubánsko-amerických dohôd sú dôkazom toho, že USA nemajú úprimný záujem o normalizáciu vzťahov s Kubou. Ani s ostatnými krajinami Latinskej Ameriky, ktoré sa odmietnu podriadiť ich politickým i ekonomickým záujmom.

Nie je to však názor väčšiny občanov Spojených štátov. Je to konanie administratívy prezidenta, ktorý je pod tlakom amerických „jastrabov“ a vojensko-priemyslového komplexu, ktorý nemôže zabudnúť Kube jej víťazný boj za samostatnosť, suverenitu a nezávislosť od USA.

KSS pripomína, že aj na Slovensku väčšina občanov podporuje myšlienku i snahy vlády Kuby na nadviazanie normálnych vzájomných vzťahov s USA a ich rozvoj. Takéto vzťahy, bez jednostranných podmienok, nátlakov a embárg by mali byť samozrejmosťou pre demokratické krajiny a ich správanie sa.

KSS v mene tejto väčšiny rozumných občanov Slovenskej republiky vyzýva vládu USA, aby konečne po 25 ročnej snahe Kuby v OSN o schválenie rezolúcie na ukončenie hospodárskej, obchodnej a finančnej blokády Kuby prejavila veľkorysosť, múdrosť ale aj ústretovosť. Aby dokázala pred celým svetom, že jej verbálne prejavy a deklarácie sú podložené praktickými krokmi.

Zrušenie embarga USA voči Kube by bolo krokom, ktorý prinesie prospech občanom oboch krajín.

V Bratislave 29.októbra 2017                                                                                                          Komunistická strana Slovenska

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *