Čas napovedá

Čas napovedá

 

Zdá sa, že svetová proletárska revolúcia je naozaj nevyhnutná a blíži sa, aj keď to ide ešte pomaly. Samozrejme bude to závisieť aj od toho, ako súčasný kapitalizmus budú súčasné vlády spravovať. Veľké šance nemajú ani násilným udržiavaním v jednotlivých štátoch, pretože zúrivé, už ťažko ovládateľné a bezhraničné vykorisťovanie a zbedačovanie proletariátu, teda ľudu, väčšiny národa, musí raz skončiť. Alebo aspoň zoslabnúť. Nič netrvá večne. I feudalizmus skončil, lebo prišiel do fázy svojej vlastnej vyčerpanosti.

Životná úroveň obyvateľstva po roku 1989 v bývalých socialistických zemiach značne poklesla a všetko nasvedčuje tomu, že klesať aj bude. Áno, to sa týka väčšiny obyvateľstva, ale nie novo vzniknutej triedy novoburžoázie, ktorá je oveľa bohatšia nielen ako väčšina národa, ale aj oproti stavu pred kapitalistickým prevratom v roku 1989. To sa dá povedať aj o celej západnej Európe.

Vidíme čo sa robí. Ako vyzerá situácia napríklad v Grécku, Španielsku, Portugalsku, Taliansku, ale aj v Írsku, voľakedajšom hospodárskom zázraku.

Mám silný dojem, že všetko v európskom regióne upadá. Jedine čo stúpa sú dlhy všeobecne aj štátne zadlženie na strane jednej a na strane druhej neustále narastajúce úsporné opatrenia, samozrejme na úkor väčšiny obyvateľstva, ale aj strednej vrstvy, ktorej je stále menej. Tým narastá chudoba, , neustále sa zvyšuje počet chudobných a klesajú príjmy chudobných a strednej vrstvy obyvateľstva. Pritom je úžasný nárast príjmov /aj korupčným spôsobom/ a bohatstva veľmi úzkej vrstvy boháčov. To platí celosvetovo, Slovensko nevynímajúc.

Dnes už nie je nič nové, keď sa odhaľujú do neba volajúce skutočnosti, že 85 svetových boháčov /nenažrancov/ vlastní toľko ako 3,5 miliardy chudobných, teda polovica ľudstva. To je jasný dôkaz, že téza o relatívnom, teda  pomernom zbedačovaní proletariátu, pracujúcich – platí. Vyjadruje pravdivú skutočnosť.

Čas napovedá, že je načase, aby sa ľudstvo v kapitalistických zemiach, aj na Slovensku, prebudilo z letargie a začalo sa domáhať svojich práv na spravodlivú a adekvátnu odmenu za vykonanú prácu v rámci národného hospodárstva. Ak tieto požiadavky padnú na hluché kapitalistické uši, neostáva nám nič iné, ako zdvihnúť svoje päste za spravodlivý boj proti súčasným kapitalistom, za ľudské práva, ale skutočné práva ľudí. Za práva na slušný, dôstojný, normálny život hodný 21.storočia a nie na falošnú kapitalistickú demokraciu, ktorá sa uplatňuje už 28 rokov v našej krajine.

                                                                                                Mikuláš Benko, Stará Ľubovňa

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *