„Úspešný príbeh“

Úspešný príbeh“

Pravidelne sme v masmédiách  „kŕmení“ vládnymi činiteľmi, poslancami a niektorými novinármi o tom, aký úspešný príbeh prežíva Slovensko od novembrového prevratu. Pripomeňme si jednotlivé etapy tohto „úspešného príbehu“:

  • Privatizácia: prehajdákanie, rozkradnutie a rozdanie štátneho majetku do zahraničia. Privatizáciou sa napáchali väčšie hospodárske škody, ako spôsobila druhá svetová vojna. Likvidácia štátneho majetku pokračuje pod vznešenými frázami – výpredaj nadbytočného majetku alebo hľadanie strategického investora.
  • Z nulovej zadlženosti v minulosti je vyše 42 miliárd dolárov štátny dlh. Do celkovej zadlženosti sa nepočítajú tie senzačné PPP projekty, ktoré tiež bude treba splatiť. Z čoho? 1,6 miliardy dolárov pôžička Grécku, tu tiež už nebudeme nikdy vidieť. Mimochodom, Gréci z nich dostali máločo. Takmer všetko išlo do gágorov nemeckých, francúzskych a iných bánk. Ďalej zadlženie žúp, miest, obcí a v poslednom období prudké zadlžovanie samotných občanov (najvyšší rast zadlženosti v celej EÚ). Vláda sa chváli slušným rastom HDP, ktorý je zapríčinený hlavne rastom spotreby, no žiaľ za cenu zadlžovania obyvateľstva. V pomerne krátkej dobe nezanedbateľná časť skončí v pazúroch exekútorov.
  • Masové vysťahovalectvo. Za posledných 25 rokov nemá v histórii obdobu. Mnohí sa už nikdy nevrátia. Vyľudňujú sa celé oblasti Slovenska („a čo mladé zutekalo a čo staré nevládalo“). Vláde SR iste len vrodená skromnosť nedovolí povedať, že zníženie nezamestnanosti je tu aj preto, že ponovembrový systém vyhnal státisíce občanov do zahraničia.
  • Likvidácia poľnohospodárstva. V takom rozsahu ako u nás, Európa nepozná. Vládnuca trieda poľnohospodárov skoro zlikvidovala a ďalej likviduje potravinovú bezpečnosť obyvateľstva. Pokračuje výpredaj poľnohospodárskej pôdy cudzincom (už je to okolo 200 tisíc hektárov). Likvidácia celých odvetví rastlinnej a živočíšnej výroby a s tým súvisiaca likvidácia potravinárskeho, agrotechnického a agrochemického priemyslu. Výsledok – nákup často nekvalitných potravín v zahraničí a už spomínané vysťahovalectvo a vznik hladových dolín. Predaj najkvalitnejšej ornej pôdy zahraničným investorom je zločinom na budúcnosti tejto krajiny.

  • Pľundrovanie lesov. Také tu ešte nebolo. Za socializmu sa ťažilo 5 miliónov metrov kubických drevnej hmoty. Dnes je to dvojnásobok (ktovie koľko sa ešte rozkradne). Likvidácia často starých vzácnych porastov a rozsiahle holoruby, to je dnešný pohľad na slovenské lesy. Dochádza k likvidácii vzácnych lokalít, často medzinárodného významu (napríklad východoslovenské bukové pralesy). Funkcia lesa je veľká a finančný profit by mal byť až na poslednom mieste.

  • Zdravotníctvo. Neustálymi reformami sa tiež zdeformovalo. Likvidácia nemocníc, celých oddelení má za následok čoraz horšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Priemerný vek lekárov, zdravotných sestier rastie a už teraz je zrejmý nedostatok mnohých špecialistov, ale aj všeobecných lekárov. V budúcnosti nás budú asi liečiť rôzni zaklínači, šarlatáni a zuby budú trhať kováči, lebo mladí lekári opúšťajú Slovensko. Aj v tomto prípade vidíme koloniálne postavenie Slovenska. Mladí lekári u nás a za naše peniaze vyštudujú a cudzích pôjdu liečiť. Bohaté tzv. demokratické štáty si riešia problémy na úkor krajín východnej Európy a krajín tretieho sveta.
  • Bezplatné a kvalitné školstvo. Tak to je tiež už minulosť. Každoročne monitoringy zaznamenávajú kvalitatívny prepad nášho školstva. Mnohé stredné školy produkujú ďalších čakateľov na úrady práce. Učňovské školstvo je v podstate rozbité. Mnohí absolventi vysokých škôl opúšťajú Slovensko. Na druhej strane absolventi niektorých vysokých škôl majú veľmi obmedzené uplatnenie v odbore, ktorý vyštudovali.
    Tak, ako všetko i školstvo je obrazom tejto spoločnosti. Súčasní mocipáni sa často správajú horšie ako na nepriateľom dobytom území.

Slovenskí pracujúci sú vykorisťovaní dvakrát. Prvýkrát ako príslušníci vykorisťovanej triedy, druhýkrát ako príslušníci vykorisťovaného národa. Vlada nemá prostriedky takmer na nič, ale pre zahraničných investorov áno. Pre tých je ochotná ešte viac nás zadlžovať. Bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú.

Slovenský národ sa vytráca vo svete, pomaly vymiera a to je podľa niekoho „úspešný príbeh“! Ale len pre oligarchov, plutokratov, úžerníkov, rentierov, novodobých latifundistov a ich lokajov, pre 80% spoločnosti nie!

Súčasná priemerná mzda je pre väčšinu pracujúcich len ich sen.  Nemá absolútne žiadnu výpovednú hodnotu, tak isto ako priemerný dôchodok. Nezamestnanosť je vyššia ako sa uvádza. V ich prípade zďaleka nejde o lenivých ako sa mnohokrát tvrdí. Spoločnosť založená na egoizme a prevrátených ľudských hodnotách, to je súčasná kapitalistická spoločnosť. Je protinárodná, protiľudová a z toho dôvodu amorálna a zvrhlá. Budúcnosť Slovenska nespočíva v súčasnej Európskej únii a zločinnom pakte NATO, ale v spoločnosti slobodných európskych štátov, v spoločnosti Európy pracujúcich.

Rastislav Bobor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *