Socializmus je ako rodina

Socializmus je ako rodina

            Každý človek veľmi dobre pozná myšlienky socializmu /aj keď o tom ani netuší/, lebo každá fungujúca rodina sa nimi riadi. Všetci jej členovia prispievajú, alebo z nej čerpajú podľa svojich možnosti, či zásluh a spolupracujú pre svoj vyšší spoločný záujem. Preto je zdravá rodina nielen zárukou prežitia či spoločenského pokroku, ale aj dôkazom, že prvky socializmu sú úplne prirodzeným, životom overeným, široko akceptovateľným a zrejme aj nevyhnutným základom ľudského života.

Natíska sa teda otázka. Prečo sa človek mimo svojej rodiny môže tak rýchlo zmeniť na egoistického chamtivca? Prečo si mnohí vyberú cestu nečestnosti, na ktorej morálne a ľudsky zlyhávajú? Nuž zrejme aj preto, že im pokrivené nastavenie spoločenských vzťahov a zákonov umožňujú „slobodné“ a neobmedzené okrádať, zneužívať či špekulatívne nahonobiť obrovské majetky. A kapitalistická spoločnosť im takéto konanie podsúva ako úplne prirodzené a správne.

Toto však nie je náhoda, ale podlý úmysel, namierený proti spoločenskému pokroku a ľudskej prirodzenosti. Lebo každá spoločnosť, v ktorej sú peniaze nadradené ľudským životom, človeka zotročuje a núti ho byť nečestným. Nečudo, že sa väčšina takémuto zvrátenému prostrediu prispôsobí. Veď kvôli zisku a chamtivosti ide doslova o život.

Tieto „tradičné“ prejavy medziľudského hyenizmu nás sprevádzajú od nepamäti a zatiaľ iba nedávny socializmus ich dokázal účinne eliminovať. O niečo podobné sa už 2000 rokov snaží aj Cirkev a kresťanstvo, ale iba v rovine duchovnej, teda dobrovoľnej. A kvôli svojmu farizejstvu, dvojtvárnosti a čoraz väčšej kolaborácii s kapitalizmom – stále neúspešne. Preto bude k pozdvihnutiu ľudského ducha nevyhnutná nielen výchova k vyšším morálnym princípom, ale aj spravodlivejšie nastavenie spoločenských noriem a pravidiel. Lenže tieto sú nezlučiteľné s princípmi a podstatou kapitalizmu.

Ľudská myseľ a cieľavedomosť je tým, čo nás posúva stále vpred a čo urobilo z človeka pána tvorstva. Ak je teda človek predurčený k spolupráci a vzájomnej pomoci, jeho hlavným motívom bytia nemôžu byť len peniaze, moc a majetok, či z toho prameniaca chamtivosť.  Áno, ľudia naozaj potrebujú rozumnú mieru súťaživosti a zdravej motivácie, ale zákony z ríše zvierat, ako napríklad boj o život, ktorý nám zámerne podsúvajú „predátorí“, do ľudskej spoločnosti nepatria!

Lebo človeku ide vždy o niečo viac, ako len o holé prežitie a na rozdiel od zvierat, máme nielen rácio, to je silu myšlienky, ale aj morálku, česť a svedomie. Toto vyššie spoločenské duchovno je v prírode jedinečné a vlastne preto, je človek človekom.

Máme teda možnosť /či skôr povinnosť/ byť súčasťou vyššieho spoločenského bytia /a riadenia/, založeného na spolupráci, rozvoji a vzájomnej výhodnosti. A práve toto je hlavným cieľom socializmu, ktorý presadzuje spravodlivejšie sociálne a medziľudské vzťahy nielen v kruhu rodiny, ale aj v celej spoločnosti. Lenže zákerný systém nadvlády súkromných peňazí, stojaci výlučne osobnom prospechu a chamtivosti jednotlivca, cielene brzdí a deformuje tento prirodzený spoločenský vývoj.

Dokedy?

Nuž dovtedy, kým relevantná časť ľudí neprecitne a nepochopí, že socializmus je vlastne jedná veľká rodina.

TR.

Jeden komentár k “Socializmus je ako rodina”

  1. Áno – relevantná časť ľudí
    nie sú všetci ľudia,
    ani nadpolovičná väčšina.

    Je to určité kritické množstvo ľudí, ktoré bude mať potenciál stať sa drvivou menšinou.

    Učme sa z minulosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *