Komunistická strana Slovenska bude usilovať o zrušenie ekonomickej totality a zavedenie pluralitného ekonomického modelu

Komunistická strana Slovenska bude usilovať o zrušenie ekonomickej totality a zavedenie pluralitného ekonomického modelu

            V tieto dní, osobitne hystericky, intenzívne a nenávistne vykrikujú rôzne média na Slovensku o totalite „komunistického systému“, ktorý údajne komunisti nastolili vo februári 1948. V tejto súvislosti nenechávajú na komunistoch ani suchej nitôčky v obviňovaní za všetko možné, a na ich pofebruárovej politike nenechávajú ani zrnko spravodlivosti, prospešnosti pre občanov krajiny, ani štipku dobra, ktoré priniesli ľuďom na Slovensku.

            Súčasná Komunistická strana Slovenska práve v týchto dňoch prichádza so svojim oficiálnym programovým bodom, ktorý vytyčuje cieľ  odstrániť súčasnú existujúcu totalitu súkromnej ekonomickej moci na Slovensku a zmeniť ekonomiku krajiny na ekonomický pluralitný model.

            V takomto duchu sa v Liptovskom Mikuláši dňa  24.februára 2018 uskutočnila Celoštátna programová konferencia KSS, na ktorej bol prerokovaný a prijatý nový Program Komunistickej strany Slovenska na ďalšie obdobie. Program vychádza z pôvodných tradičných programových hodnôt komunistickej strany , avšak aktualizuje ho o skúsenosti a poznatky z fungovania spoločnosti na Slovensku na prelome dvadsiateho a dvadsiateho prvého storočia, o skúsenosti z vlastnej činnosti  a skúsenosti partnerských komunistických a robotníckych strán. Niektoré myšlienky boli ešte pred ich zapracovaním do oficiálneho programu strany uplatnené už v predvolebných obdobiach a programoch strany pred prezidentskými či parlamentnými voľbami.

Dôležitým a logickým argumentom požiadavky na odstránenie výlučnosti súkromného podnikania je existencia politického pluralizmu na Slovensku a demokracie, ktoré preto musia byť doplnené ekonomickým pluralizmom. Výlučnosť súkromného vlastníctva kapitálu totiž produkuje reálnu a všestrannú nadvládu bohatej menšiny nad väčšinou spoločnosti.

Predstavou komunistov podľa novelizovaného programu je, že vytvorením zmiešaného hospodárstva budú vedľa seba existovať a podnikať štátne podniky, súkromné podniky, i rôzne  kolektívne formy podnikov. Väčší podiel štátnych podnikov v ekonomickej štruktúre umožní získať viac zdrojov na zabezpečenie bezplatného a kvalitného zdravotníctva, školstva, dostupného a dôstojného bývania, vyšších dôchodkov, na výstavbu ciest a modernizáciu dopravy, ochranu životného prostredia, rozvoj vedy, kultúry a podporu športu. V úvahách o štátnych podnikoch ide predovšetkým o podniky strategické.

Dôležitým programovým bodom, ktorého realizácia by značne prispela k prehľadnosti  podnikania, dôslednosti odvádzania daní a odvodov, eliminovaniu časti korupcie je cieľ vytvorenia štátnej banky a štátnej poisťovne. Tým by sa ohraničilo zneužívanie moci súkromných bank na dosahovanie nadmerných ziskov, nekontrolovaný vývoz kapitálu za hranice Slovenska, dosiahlo by sa zníženie úrokov pri poskytovaní pôžičiek a väčšia ochrana ich vkladov.

Rozvoj domáceho poľnohospodárstva formou podpory poľnohospodárskych družstiev a iných skupinových foriem poľnohospodárskej činnosti KSS považuje za významný prostriedok na zabezpečenie vlastných, dostatočne kvalitných a bezpečných potravín i surovín, ale aj ako dôležitý prostriedok na rozvoj vidieka a celých regiónov Slovenska.

            V oblasti sociálnej politiky sa v Programe zvýrazňuje, že KSS považuje za hlavného garanta sociálnej politiky štát. Charakterizuje sa v ňom cieľ sociálnej politiky, pričom zdrojom na získanie ďalších prostriedkov na zlepšenie sociálneho zabezpečenia občanov budú práve nové štátne podniky a odzbrojenie jednostrannej súkromnej finančnej moci.

Je treba zvýrazniť dva dôležité momenty, ktoré KSS pokladá za nevyhnutné v sociálnej politike. Sociálne politika nemôže byť jednostranná. To znamená, že nielen občan má nárok na sociálnu podporu, ale má aj občianske povinnosti, ktoré vyplývajú zo zákonov a Ústavy krajiny a on ich musí bezvýhradne plniť.

Sociálna politika nemôže byť zneužívaná. To vyžaduje dokonalosť a precíznosť zákonov týkajúcich sa sociálnej politiky, ako aj premyslený a fungujúci kontrolný systém.

V programovom dokumente strany je vyjadrený jasný postoj KSS k vierovyznaniu a náboženstvu. KSS je za slobodu vierovyznania, za zachovanie tradičných kresťanských hodnôt, náboženských objektov a kultúrnych pamiatok, ako odkazu našich predkov a tradičných duchovných a materiálnych hodnôt ľudu na území Slovenska.

Je to plne v súlade s koncepciou ideovej tolerantnosti a práva na vlastný názor, ako aj myšlienkami politickej a ekonomickej plurality, ktoré strana uznáva.

Politický program KSS je progresívnym krokom strany na konkrétnejšiu a účinnejšiu činnosť v ďalšom období. Vychádza z reálnej situácie na Slovensku, situácie občanov, pracujúcich i dôchodcov, ale aj z faktu existujúcej verejnej mienky a názorových postojov, ovplyvnených nielen reálnou situáciou a ich postavením, ale aj manipuláciou zo strany politikou a médii, podriadených nadnárodným spoločnostiam, svetovej i domácej oligarchii.

V Liptovskom Mikuláši

Tlačová komisia KSS

8 komentárov k “Komunistická strana Slovenska bude usilovať o zrušenie ekonomickej totality a zavedenie pluralitného ekonomického modelu”

 1. Nemyslim si.ze treba usilovat o zrusenie ekonomickej totality. Ze prevazuje v sucasnosti sukromny sektor nad statnym nie je problem sukromneho sektoru. Je to problem len a len statu.parlamentu.vlady. A je to v konecnom dosledku problem lavicovych sil. Snad necakate.ze sucasne.ale aj minule vlady budu mat zaujem o rozvoj statneho ekonomickeho sektoru? A skuste mi prezradit.ci v ustave alebo v inych zakonoch je statny sektor zakazany? Takze netreba nic rusit.ale budovat. A na budovanie pluralitneho ekonomickeho systemu su potrebne iba dve zakladne podmienky:
  – ziskanie takeho politickeho vplyvu na zaklade volieb.ktory umozni modernej lavicovej strane obrodu verejneho sektoru uviest krok za krokom uviest do zivota
  -kvalitny ekonomicky program na budovanie statnych (komunalnych) podnikov schopnych uspesne konkurovat sukromnemu sektoru
  Na splnenie tychto dvoch zakladnych podmienok nestaci pri vsetkej ucte k praci strany navzajom sa presviedcat teoretickymi clankami. Na to je potrebne pretransformovat sucasnu stranu na modernu marxisticku lavicu schopnu oslovit a presvedcit volica. A v navaznosti na tuto podmienku je potrebne vypracovat modernu ekonomicku politiku pre budovanie statneho sektoru.ktory nielenze obstoji v konkurencii so sektorom sukromnym.ale postupne ziska nad nim prevahu. Tu musim ale s polutovanim plne suhlasit s Milanom Antalom.ze zatial to pripomina skor utopistickych socialistov.

 2. V základe ten program nie je zlý, ale veľmi všeobecný. Jednotlivé tézy treba rozviesť, ako to dosiahnuť. Napr. pluralita vlastníctva, treba konkretizovať, ktoré podniky by mali byť štátne, ktoré obecné, ktoré súkromné. Všeobecne platí, že by sa to malo odvíjať od významu podniku, jeho sociálnych, ekonomických, ekologických, ap. dopadov. Ak sa napr. počas krízy v r. 2008 povedalo, že niektoré banky, podniky sú tak veľké, s takými dopadmi, žeby ich bankrot otriasol celou spoločnosťou a bolo ich treba zachraňovať, taký podnik môže byť iba štátny. Pretože išlo o porušenie princípov súkromného podnikania, že súkromný podnik musí podliehať bankrotu. Také sú u nás strategické podniky, najmä energetické – elektrárne, plynárne, veľké banky, zdravotná poisťovňa, ap. Niektoré podniky majú len miestny, regionálny význam, preto by mohli byť vo vlastníctve regiónov, obcí, napr. malé pivovary, družstvá. A niektoré podniky môžu byť pokojne súkromné, napr. opravy obuvi, hodinárstva, kvetinárstva, malé poľnohospodárske firmy. taxislužby, ap. A samozrejme, pluralitu by posilnili družstvá alebo zamestnanecké podniky ako kolektívne firmy.

 3. Komunisti vznikli preto, aby odstránili morálny defekt spoločnosti, že sú jednotlivci, ktorí parazitujú na práci iných…tento amorálny jav podnietil vznik Manifeste KS,.
  Vy svojim programom ste obyčajná sociálna demokracia, jednu pravicovú už máme je to SMER SD, môžete voči sebe bojovať, kto je lepší, ale podstata *kapitalizmus * ostáva.

  1. Milan Fafrak, bolo by vhodné vysvetliť svoje tézy, sú všeobecné, bez zdôvodnenia. Prečo pokladáte KSS za SD? Komunisti majú byť revolučnou silou, ale revolučnosť dnes určite nespočíva v mávaní zástavami a diktatúre proletariátu. Komunisti ak chcú byť marxistami, musia vidieť posun spoločnosti. Dnes sa nemáme vracať k VOSR, ale k novembru 1989, tam došlo k deformácii vývoja a na prednovembrový vývoj treba nadviazať. Dnes je revolučným činom nie vytváranie diktatúry proletariátu, vidíme, že je to vzdialené aj verejnosti, ale naopak, vytváranie demokratickej, pluralitnej socialistickej a komunistickej spoločnosti. V zmysle komunistického liberálneho princípu Každý podľa svojich schopností, každému podľa jeho potrieb. Pritom socialistická demokracia a soc. liberalizmus sa zásadne, o jednu historickú epochu líšia od buržoáznej demokracie a liberalizmu.

   Ja osobne si vôbec nemyslím, žeby komunisti vznikli preto, aby odstránili morálny deficit spoločnosti. Kladením dôrazu na morálku a sociálnu spravodlivosť vraciame aj marxizmus aj socializmus do utopickej podoby spred 200 rokov. Ak si pozrieme marxizmus, napr. Leninovo dielo Štát a revolúcia, hovorí, že socializmus ešte zachováva nespravodlivé buržoázne právo a nespravodlivosť v rozdeľovaní. Oni vôbec nepovažovali socializmus za nejaký raj. Marx v Kapitáli z pôsobenia ekonomických zákonov, napr. zákona súladu výr. vzťahov s úrovňou výr. síl len vyvodil, že novej úrovni výrobno-technologického spôsobu zodpovedá nový spoločenský systém, aby fungoval efektívne. A v rámci toho efektívnejšieho pôsobenia je dôležité rešpektovať schopnosti a potreby pracovnej sily (komunistický princíp).
   Morálne a spravodlivé boli všetky systémy v dejinách, pretože zodpovedali vtedajšej potrebe, úrovni výrobných síl. Napr. Spartakus po povstaní nerozmýšľal o komunizme, ale znovu len o zavedení otrokárskeho systému, aj keď viac poľudšteného. Otrokárstvo bolo tiež pokrokom oproti prvobytnému spôsobu, aj z hľadiska morálky. V prvobytnej spol. totiž pri nízkej produktivite práce človek vyrobil toľko, koľko spotreboval. Porazení nepriatelia sa preto nebrali do otroctva, pretože by to bola príťaž, nie prínos, ale sa zabíjali.

   1. Zatiaľ nič moc, len program vo všeobecnej rovine…heslá a hesla a k tomu v lone kapitalizmu s cieľom dostať sa do parlamentu…to nie je program za odstránením vykorisťovania, ako etického a morálneho základu pre činnosť komunistu…

    1. Politická jednota proletárov reprezentovaná ich vlastnou politickou stranou je to, čo chýba nielen v našich domácich podmienkach, ale aj v širšom medzinárodnom meradle. Pointa je v tom, že politická jednota proletariátu je nutnou podmienkou toho, aby sa vymanil spod nadvlády kapitálu, aby svoj život oslobodil od vykorisťovania a permanentnej neistoty spojenej so stratou zamestnania, podmienenej živelným pohybom medzinárodného kapitálu.

     1. Viem, že to myslíte úprimne, nezaškodí takáto diskusia. Lenže aj Vy používate všeobecné tézy, frázy, ktoré dnešnej spoločnosti už nič nehovoria. U nás na dedine aj socialkári majú mobily, internet, majú bývanie, čo sa najesť, obliecť.
      Čo myslíte pod politickou jednotou proletárov? Ja osobne by som dnes tento pojem nepoužíval, odstrašíte ním ľudí. Propaganda ich považuje za dôležitých spotrebiteľov a Vy ich považujete len za proletárov, znížite ich sociálny status. V minulosti po VOSR mali svoj význam, ale socializmus splnil svoju historickú úlohu a už sa nemôžeme vracať do doby VOSR, tomu dnes už ľudia nerozumejú. Treba oceniť minulosť, vzdať jej hold a ísť vpred. Ukázať, že ich nepovažujete len za proletárov, ale v komunizme viete zvýšiť mnohonásobne ich životnú úroveň, spotrebu, dôstojnosť. Keď už, tak skôr pojem pracujúci, alebo aj občania.

      K politickej jednote: Napísal som v Alternativy.sk na túto tému článok o zjednocovaní, ako ho chápať. Nie ako mechanické zlučovanie komunistických subjektov, ale ako dialektickú jednotu v rozmanitosti.

Napísať odpoveď pre Milan Fafrak Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *