Komunisti žiadajú pluralitu

Komunisti žiadajú pluralitu

            Titulok nie je tlačiarenská „kačica“, ani terminologická chyba. Vyjadruje jednú z hlavných myšlienok nového Programu komunistickej strany Slovenska, ktorý bol prijatý na celoštátnej konferencii v apríli tohto roku v Liptovskom Mikuláši.

Je v ňom doslova uvedené, že „spoločnosť, o ktorú KSS usiluje, bude založená na hospodárskej a politickej pluralite, na existencii súkromného, spoločenského a štátneho vlastníctva“.

V programe sa zdôvodňuje, prečo sa žiada ekonomická pluralita. Jej cieľom je odstránenie výlučnosti, takmer totalitného diktátu súkromného vlastníctva a súkromného podnikania na Slovensku, ktoré produkuje vládu bohatej menšiny nad väčšinou spoločnosti. Názorným príkladom toho, čo je schopné vyprodukovať výlučne súkromný kapitál a jeho posilňovanie, je „prevalenie“ sa doteraz neriešených káuz so zneužívaním eurofondov, falšovaním zmeniek, prepojením podnikania, špekulácie a podvodov v podnikateľských a politických kruhoch.

KSS  aj napriek svojmu oslabenému postaveniu v spoločnosti chce ísť do ďalšieho politického zápasu v záujme väčšiny občanov Slovenska.  Do popredia svojho snaženia vytyčuje cieľ urýchlene zvýšiť podiel štátnych podnikov a štátneho podnikania v ekonomike Slovenska. Takýmto krokom by sa dosiahlo získanie väčších zdrojov na zabezpečenie vyšších dôchodkov, bezplatné zdravotníctvo, dostupnosť bývania, na rozvoj a modernizáciu školstva, vedy, na sociálne zabezpečenie občanov.

Pluralitou ekonomiky komunisti sleduje aj ďalší cieľ – presadzovanie národných a štátnych záujmov Slovenska. Vytvorením zmiešaného hospodárstva, obnovením štátnych podnikov a bánk, odstránením zahraničnej ekonomickej okupácie, znížením zadlženia sa vytvoria predpoklady na posilnenie suverenity, nezávislosti a stability štátu. Tá sa nedá dosiahnuť len deklarovaním a silnými, ale prázdnymi rečami o vlastenectve a záujmoch Slovenska. Dá sa dosiahnuť len konkrétnymi činmi.

-ps-

2 komentáre k “Komunisti žiadajú pluralitu”

  1. Dear Comrade Jorein Versteege,
    The Capitalist establishment (neoliberalism) has achieved its victory over European socialist camp thanks to constant attacks on socialist countries and their governments (Book: „Operation Splinter Factor“ written by Stewart Stevens in 1974 is great example of it) in variety of ways. We have to learn from our own mistakes (including mistakes of socialist governments in the past) but mainly we should focus on unity of all European communist and socialist parties, we should unite together and fight globalisation, neoliberalism, capitalism, fascism, nationalism. It’s very complex problem. Most of Slovakians is enjoying so called „consumer society or life“ where the most important is money, private ownership and power. We know that this has a coercive effect to get people into personal debts. And in the case of another crisis (which sooner or later will be here) consequences will be enormous and catastrophic. (Slovakia`s Household Debt in 2017 was 42,63% of GDP!!! according to http://www.ceicdata.com ). The KSS does not have tools or people to convince this majority of people that socialist way or democratic planned economy is better choice or way of life and therefore is on the edge of political life. Vision of a European Socialist Federation has its future however at least for now we have to face the fact that working class is fragmented, unions almost don`t exist or it does not fulfill its purpose and the KSS get between 1,2 and 2,5 per cent in each general elections. I do believe in better socialist society and I also believe that one day people realize that current way of life is disaster for human being and planet Earth .
    „Workers of the world unite! You have nothing to lose but your chains!“ Karl Marx

  2. Mixed economy? Is the Communist Party of Slovakia calling for a social democratic economy? Communists are not social democrats. They do not call for a state-capitalist economy, but fight for a socialist society with an economy run by the workers councils (soviets). Has the Stalinist period turned the KSS now fully towards the social democratic camp? Maybe, because the Communist Party of Bohemia and Moravia is already calling for social democracy instead of revolutionary socialism. I know that ethnic nationalism is on the rise and the hatred of refugees is a big issue in Slovakia. It is up to the KSS to stand with refugees and fully reject the hatred and racism of the capitalist establishment. Only by standing on a true socialist (anti-capitalist) platform can the party win support among Slovak workers. This is however not possible if the party remains committed to absurd positions, like defending the previous Stalinist regime or any government that is oppressing the working class in the name of Marxism-Leninism (Stalinism)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *