Komunisti žiadajú pluralitu

Komunisti žiadajú pluralitu

            Titulok nie je tlačiarenská „kačica“, ani terminologická chyba. Vyjadruje jednú z hlavných myšlienok nového Programu komunistickej strany Slovenska, ktorý bol prijatý na celoštátnej konferencii v apríli tohto roku v Liptovskom Mikuláši.

Je v ňom doslova uvedené, že „spoločnosť, o ktorú KSS usiluje, bude založená na hospodárskej a politickej pluralite, na existencii súkromného, spoločenského a štátneho vlastníctva“.

V programe sa zdôvodňuje, prečo sa žiada ekonomická pluralita. Jej cieľom je odstránenie výlučnosti, takmer totalitného diktátu súkromného vlastníctva a súkromného podnikania na Slovensku, ktoré produkuje vládu bohatej menšiny nad väčšinou spoločnosti. Názorným príkladom toho, čo je schopné vyprodukovať výlučne súkromný kapitál a jeho posilňovanie, je „prevalenie“ sa doteraz neriešených káuz so zneužívaním eurofondov, falšovaním zmeniek, prepojením podnikania, špekulácie a podvodov v podnikateľských a politických kruhoch.

KSS  aj napriek svojmu oslabenému postaveniu v spoločnosti chce ísť do ďalšieho politického zápasu v záujme väčšiny občanov Slovenska.  Do popredia svojho snaženia vytyčuje cieľ urýchlene zvýšiť podiel štátnych podnikov a štátneho podnikania v ekonomike Slovenska. Takýmto krokom by sa dosiahlo získanie väčších zdrojov na zabezpečenie vyšších dôchodkov, bezplatné zdravotníctvo, dostupnosť bývania, na rozvoj a modernizáciu školstva, vedy, na sociálne zabezpečenie občanov.

Pluralitou ekonomiky komunisti sleduje aj ďalší cieľ – presadzovanie národných a štátnych záujmov Slovenska. Vytvorením zmiešaného hospodárstva, obnovením štátnych podnikov a bánk, odstránením zahraničnej ekonomickej okupácie, znížením zadlženia sa vytvoria predpoklady na posilnenie suverenity, nezávislosti a stability štátu. Tá sa nedá dosiahnuť len deklarovaním a silnými, ale prázdnymi rečami o vlastenectve a záujmoch Slovenska. Dá sa dosiahnuť len konkrétnymi činmi.

-ps-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *