Migrácia pracovných síl a panujúci zločinný systém.

Migrácia pracovných síl a panujúci zločinný systém.

Každá vláda ktorá príde k moci, migrantov prichýli. A to bez ohľadu na ich pôvod. Hovorím každá. Avšak…
Odmietli sme kvóty na prerozdelenie migrantov v Taliansku a Grécku. My tvrdíme, že ak nazývate tieto kvóty ako prejav solidarity SR s inými štátmi EU, tak vedzte, že je to falošná solidarita. Inak buďte i Vy, Taliani či Gréci, solidárni a rozdeľte sa s nami o Vaše príjmy z prímorského turizmu! 
Odmietli sme nelegálnu migráciu, pretože je to trestný čin. Zopakovali sme i to, čo už dávno vtedajší československý prezident G. Husák vyslovil, a to vetu, že hranica nie je korzo! 
Dnes nás presviedčajú, že potrebujeme riadenú migráciu ľudí z dôvodu nedostatku pracovných síl! Faktom je, že sa to týka  nielen podnikateľov, ktorí podnikajú v oblasti služieb. Na nedostatok pracovných síl si sťažujú aj veľkopodnikatelia v oblasti výroby. 
Prečo je tomu tak, i napriek tomu, že je na Slovensku veľa nezamestnaných a v zahraničí pracuje viac, než 15% nášho produktívneho obyvateľstva? Odpoveď je taká jednoduchá. Systému, tu panujúcemu, je nutné dať zbohom.
Uveďme príklad. Príde k nám zahraničný investor. Dostane dotácie a stimuly. Postaví montážne haly a za naše peniaze  niekoľko rokov odmeňuje našich ľudí nehorázne nízkymi mzdami, na úrovni otrokov či nevoľníkov! Čo to je za čistú mzdu maximálne (ak teda vôbec) 600, či 700 EUR od gigantov Kia či Jaguar? Veď je to úbohá almužna. Táto mzda je lákadlom pracujúcich z Balkánu a Ukrajiny. Naši občania môžu opustiť svoje rodiny a cestovať na Západ. A nie je vôbec isté, či sa vrátia. Hoci i tam vykonávajú podradnú prácu, ako kedysi naši drotári. Ibaže za lepší peniaz. Vraj je sloboda pohybu cez hranice. A čo my? Dovážame pracovnú silu zo zahraničia! Nehorázny a zločinný systém kapitalizmu v priamom prenose.
Tento príklad je jasným dôkazom, že súkromný kapitál je neefektívny. Nedokáže zabezpečiť všeobecne blaho. Načo sú nám na Slovensku štyria veľkí producenti automobilov, ak Slovák z toho nemá nič, než milodar? Slovák pracujúci v týchto fabrikách musí mať takú životnú  úroveň, akú majú pracujúci v krajine  pôvodu  kapitálu, stojaci za týmito automobilkami! Inak to nemá žiadnu zmysel. A spomínané fabriky nech idú preč! 
Zahraniční investor tu kupuje všetko za tie isté ceny, za aké ich kupuje doma. Iba jednu položku vo výrobnom procese zahraniční kapitalisti kupujú za nehorázne nízku cenu. Asi viete, o čom je reč. Je to cena pracovnej sily slovenských pracujúcich. Tu je podstata všetkého. Ak s tým slovenskí pracujúci nebudú súhlasiť, tak im kapitál prinesie takú pracovnú silu, ktorá s danými mzdami bude súhlasiť! Žoldnieri kapitálu buržoáznych strán túto pracovnú silu za bagateľ, prostredníctvom migrantov, zabezpečia!
Štát,  ktorý funguje iba ako správca a poberateľ daní (ideológia organizovaného chaosu) nedokáže svojim občanom zabezpečiť budúcnosť. Krajina  musí kontrolovať strategické podniky, inak každá vláda štátu spravujúceho príjem dani bude s migráciou pracovných síl musieť súhlasiť, a na jej uskutočnení bude participovať v rozpore s životnými istotami obyvateľov vlastného štátu.
Teda každá strana mieniaca spravovať moc, pričom nemá v programe sociálne spravodlivý program, nemôže nič iné, než dať migrácii voľný priestor. A to som vo svojich vyjadreniach veľmi benevolentný.
Chvála Bohu, že patrím k strane, ktorej program je sa zameriava na skutočné, a nie fiktívne, sociálne istoty. Prečo? Pretože myslí rýdzo socialisticky. Som pevným zástancom toho, aby prežil v ľuďoch zdravý rozum. Ten môže zaručiť iba socializmus pre všetkých.


Jalal Suleiman, podpredseda KSS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *