Výzva občanom a sympatizantom Komunistickej strany Slovenska k 2.kolu volieb prezidenta SR 30. marca 2019

 

Tohtoročné voľby prezidenta SR znovu potvrdili už obecne známu skúsenosť o tom, ako prebiehajú voľby a volebné kampane v spoločnosti, kde vládnu zástupcovia kapitálu. Teda v systéme, kde ide o presadenie záujmov menšiny ďalej bohatnúť a posilniť svoje postavenie i možnosti. Pritom vytvárať dojem, že im ide len a len o blaho občanov, prosperitu krajiny, o slobodu, demokraciu a spravodlivosť. Momentálne si zvolili slogan, že im ide o lepšie Slovensko.

Celá predvolebná kampaň pred prvým kolom volieb sa niesla v tradícii už tridsaťročných skúsenosti pseudodemokracie. To znamená v duchu intenzívneho manipulovania verejnou mienkou, s vopred určenými cieľmi a zámermi. Jednoducho, súperiace skupiny oligarchov, za výdatnej podpory nadnárodných kapitálových skupín, prostredníctvom súkromných mediálnych prostriedkov, osôb z verejného politického života i zaškolených a dobre platených aktivistov systematicky, nepretržite a profesionálne masírovali rozum a city občanov Slovenska. Nielen s využitím aktuálneho diania na Slovensku i v zahraničí, ale aj za cenu zinscenovaných udalostí a skryto rozohraných káuz. Veď politickí technológovia „euroatlantického priestoru“ majú z podobnej činnosti bohaté skúsenosti. Poučili sa na svojich úspechoch i neúspechoch v dávnejšej i nedávnej minulosti.

Výsledkom prvého kola prezidentských volieb je fakt, že pre druhé kolo volieb  reálne neprináša možnosť skutočnej voľby neponúka teda skutočnú alternatívu. Obaja kandidáti postupujúci do druhého kola prezidentských volieb Čaputová ako aj Šefčovič sú v konečnom dôsledku voľbou euroatlantickej orientácie. Z dvoch spomenutých kandidátov je navyše  Čaputová produktom  zahraničných scenárov, masívnej mediálnej propagandy, arogantného neoliberalizmu, slniečkárskych vlastizradcov, zapredancov a pro-amerických ekonomických elít.

 

Napriek uvedeným konštatovaniam zastáva KSS názor, že voľba prezidenta je právom každého občana Slovenskej republiky. Nevyužiť právo zúčastniť sa volieb je neúcta k tým, ktorí toto právo vybojovali. Komunistická strana Slovenska preto vyzýva občanov, predovšetkým tých viac ako päťdesiat percent, ktorí sa na voľbách nezúčastnili, ale aj tých, ktorí ostali po prvom kole znechutení, či sklamaní z výsledku, aby svoj názor na uchádzačov o prezidentské kreslo prišli v 2.kole vyjadriť v hlasovaní.

KSS konštatuje, že ani jeden zo súčasných kandidátov nespĺňa víziu Slovenska ako suverénneho štátu, ktorého rešpektujú ako rovnocenného spojenca všetky politické zoskupenia vo zväzku ktorých je Slovensko členom. Prezident je predovšetkým  reprezentantom krajiny v medzinárodnom ponímaní a nakoľko obidvaja kandidáti sa prezentujú ako zástancovia našej jednostrannej prozápadnej a proatlantickej orientácie, nie sú pre nás akceptovateľní.

Aj napriek tomuto konštatovaniu a napriek tomu, že druhé kolo prezidentských volieb  neponúka možnosť reálneho výberu medzi niečím a teda hlasovať za niečo, ponúka možnosť voľby proti niečomu. Ponúka možnosť odmietnuť agresívny neoliberálny produkt marketingovej a mediálnej propagandy režírovanej za hranicami Slovenska. Ponúka možnosť odmietnuť prehlbujúcu sa majdanizáciu slovenskej spoločnosti. Ponúka možnosť odmietnuť Zuzanu Čaputovú.

 

Komunistická strana Slovenska

  1. marca 2019
By |2019-03-25T13:42:11+00:00marec 25, 2019|Články, Vyhlásenia|Komentáre vypnuté na