74. výročie oslobodenia Košíc

V piatok, dňa 18. januára 2019 si komunisti a občania Košíc a okolia pripomenuli 74. výročie oslobodenia mesta spod nacistickej a horthyovskej fašistickej okupácie.

 

Položili sme vence a kvety k pamätníku neznámeho vojaka a k pamätníku Červenoarmejcov na Námestí osloboditeľov v Košiciach.

Išlo o oficiálny akt kladenia vencov organizovaný Mestom Košice konaný každoročne na Námestí Osloboditeľov.

Samotný akt je každým rokom viac formálny, neosobný, neúprimný, zo strany organizátorov stále nezodpovednejšie pripravený a aj miestnymi politikmi zastúpený.

Považujeme to za nedôstojné a v niektorých detailoch, ktoré nehodláme z úcty k osloboditeľom rozmazávať za neakceptovateľné.

Doposiaľ sa na aktoch kladenia vencov pri pamätníku osloboditeľov v Košiciach vždy najvyššou účasťou prezentovali komunisti z Mestskej organizácie Komunistickej strany Slovenska z Košíc a okolia, členovia SZPB, ľavicovo orientovaní občania a ľavicoví aktivisti. Bolo tomu tak aj teraz.

Formálnych akcií organizovaných zástupcami Magistrátu mesta Košíc a Košického samosprávneho kraja, ktorým chýba dôstojná organizácia, ktoré sú zabezpečené len duchom neprítomnými úradníkmi z pracovnej povinnosti a absolútnym nezáujmom predstaviteľov mesta, alebo kraja sa my, komunisti v budúcnosti naďalej nemienime zúčastňovať. Je to pod našu dôstojnosť.

V roku 2020, to je pri okrúhlom 75. výročí oslobodenia Košíc preto usporiadajú komunisti spolu s angažovanými občanmi a aktivistami osobitný, vlastný pietny akt na zodpovedajúcej úrovni, tak, ako sa patrí na vďačných občanov mesta. T.j. kladenie vencov k pamätníku i so symbolmi osloboditeľov, s vlajkami ich domovských krajín, s hymnami a príhovormi, aby verejnosť a hlavne mládež vedela, kto, komu a prečo vyjadruje vďačnosť, úctu a pietu.

Vzdávame úctu tým, ktorí obetovali svoje životy, aby sme my mohli žiť.   

Peter Nišponský

Predseda MO KSS Košice

By |2019-01-20T04:33:42+00:00január 19, 2019|Články|2 komentáre

2 komentáre

  1. Peter Nišponský 21/01/2019 at 17:34

    Aktu sa zúčastnilo cca. 150 – 200 občanov, z toho asi tretina komunistov.

  2. Michal 20/01/2019 at 20:45

    Môžem sa spýtať koľko vás tam približne bolo (myslím aj náhodních občanov nie iba ľudí z KSS) ?

Comments are closed.