75. výročie Vianočnej dohody ako inšpirácia súčasnosti

Rok 2018, ktorý sa blíži ku svojmu koncu. bol bohatý na viaceré  jubileá významných historických udalostí týkajúcich sa nášho národa. Medzi tie najvýznamnejšie určite patrila októbrová storočnica  vzniku Československej republiky a s tým súvisiace prijatie Martinskej deklarácie. Významné historické jubileá v tomto roku uzatvára aj 75. výročie podpísania dohody vplyvných a odvážnych  slovenských politických prúdov pôsobiacich v tieni fašistického slovenského štátu.  

Podpis tejto dohody vošiel do dejín ako Vianočná dohoda. Na základe nej vznikla ilegálna Slovenska národná rada ako odbojový politický orgán podieľajúci sa na príprave Slovenského národného povstania. Po jeho  vypuknutí bola Slovenská národná rada  na povstaleckom území hlavným mocenským orgánom.

V súvislosti s týmto výročím je vhodné zdôrazniť  dôležitý fakt, že sa v našom národe našli odvážlivci  a postavili sa na tvrdý odpor proti fašistickému režimu slovenského štátu (1939-1945). Na Vianoce 1943  vyslali  celému svetu dôležitý signál, ktorým sa Slováci prihlásili k budúcej Československej republike. Tá mala byť založená na princípoch rovnosti slovenského a českého národa a na úzkej spolupráci predovšetkým s ostatnými  slovanskými národmi. Nemenej dôležitá bola orientácia slovenských odbojových zložiek na demokratické tradície  a budúce smerovanie  spoločnosti k humanistickým, sociálnym a mierovým  hodnotám.

Vianočná dohoda z roku 1943 je väčšinou historikov prezentovaná ako dohoda o spolupráci medzi komunistickou a občianskou  časťou domáceho protifašistického odboja. Medzi jej hlavných signatárov, a teda odvážlivcov patrili za  Komunistickú stranu Slovenska Karol Šmidke, Gustáv Husák a Ladislav Novomeský.  Za občiansku časť demokrati Jozef Lettrich a Ján Ursíny. Ďalej to boli  Matej Josko, Peter Zaťko, Rudolf Fraštacký, Martin Kvetko,  a za Sociálnodemokratickú stranu Ivan Horváth.

Podpísanie Vianočnej dohody v decembri 1943 bolo prejavom skutočnej odvahy a antifašistickej a demokratickej podstaty slovenského národa, čo malo pre budúcnosť Slovenska a Slovákov pozitívny  význam. Pozitívny rozmer aj pre dnešok možno vidieť i v samotnom podpise tejto dohody. Teda v spolupráci, ktorá nasledovala  medzi  jednotlivými  politickými  skupinami, napriek tomu, že ich názory na budúce smerovanie politického života  v spoločnosti sa v mnohých oblastiach rozchádzali. Napriek tomu sa dokázali zjednotiť v záujme záchrany svojho národa, v záujme pokroku, mieru a demokracie.

Práve v tomto momente môže byť Vianočná dohoda inšpirujúca. Môže byť a mala by byť  príkladom spolupráce pre všetky súčasné vlastenecké, národné, sociálne i kresťanské  politické prúdy i jednotlivcov. Cieľom takejto spolupráce  by mohla byť ochrana zvrchovanosti a svojbytnosti  Slovenskej republiky v rozkolísaných štruktúrach neoliberálnej Európskej únie. Mohlo by ísť o prejav silného národného odporu voči zločinom páchaných USA a NATO na iných národoch a štátoch vo svete i voči démonizovaniu Ruskej federácie či Číny na poli medzinárodnej politiky.  Ďalej by bola dôležitá ochrana národnej emancipovanosti a integrity slovenského národa v podmienkach zhubnej a preexponovanej  globalizácie a multikulturalizmu. Cieľom spolupráce  by mohla byť aj  ochrana a rozvoj našej kultúry, našej histórie i našich národných a aj kresťanských tradícií. Jedným z cieľov by mohlo byť aj úsilie o  dosiahnutie  silného sociálneho charakteru štátu oslobodeného spod moderného  otroctva neoliberálnej ideológie a kapitálových elít.

Zjednodušene povedané mohlo by ísť  o spoluprácu skutočných vlastencov, ktorí by sa postavili proti konaniu našich zapredancov a „slniečkárov“, pre ktorých nie je nič sväté. Takáto vlastenecká dohoda by mohla byť potvrdením podstatných rysov  Vianočnej dohody z roku 1943 a moderným  prejavom podstaty nášho národa.

 

V Bratislave, Vianoce 2018.
Jozef Hrdlička, predseda KSS 

By |2018-12-23T17:36:40+00:00december 23, 2018|Články|Komentáre vypnuté na 75. výročie Vianočnej dohody ako inšpirácia súčasnosti