76 % občanov nechcelo za prezidentku Čapútovu.

76 % občanov nechcelo za prezidentku Čapútovu.

Aj voľby prezidentky ukázali aká „demokracia“ sa uplatňuje v tomto systéme

Až 76,2 percent občanov Slovenska s právom hlasovať si neželalo za prezidentku Zuzanu Čapútovu. Je to „jasné ako facka“. Pretože počty nepustia.

Občanov s právom hlasovať je na Slovensku zapísaných vo voličských zoznamoch asi 4,4 milióna. Terajšiu, už inaugurovanú prezidentku, zvolilo do funkcie 1 056 582 občanov. To je okolo 23,8 percenta občanov zo všetkých, ktorí majú právo voliť. To znamená, že ostatní občania dali hlas niektorému inému kandidátovi, hlasovacie lístky znehodnotili, alebo na voľby neprišli. Tým vyjadrili nevôľu nielen k voľbám, ale aj k systému, ktorý voľby organizuje, aj k samotnej kandidátke Čapútovej.

Fakticky, terajšia prezidentka Čapútová je oficiálne, ale aj morálne, prezidentkou okolo 24 percent občanov Slovenska. Ostatným pravdepodobne „môže byť ukradnutá“.

Bude dobre položiť si niekoľko otázok: Aká bude teda autorita funkcie prezidentky medzi občanmi v nasledujúcich piatich rokoch? Aké jej činy a rozhodnutia budú podporovať tí, čo ju volili? Čo budú od nej očakávať a žiadať? A aké jej činy bude očakávať a schvaľovať ďalšia, avšak väčšia časť občanov Slovenska? V čom s ňou budú súhlasiť a čo môžu prijímať s nevôľou alebo aj s rozhorčením? Veď ju nevolili z nejakých dôvodov.

Aká je toto vôbec „demokracia“ – teda vláda ľudu v štáte, kde zástupcu ľudu na čele štátu nevybrala a nezvolila ani polovica občanov?

Je táto „demokracia“ tou demokraciou, po ktorej volali niektoré skupiny občanov na námestiach v novembri 1989? Je lepšou a dokonalejšou demokraciou ako bola demokracia predtým?

Kedy už naši ľudia pochopia, kedy si uvedomia, že podstata demokracie v spoločnosti nie je len v možnosti hovoriť, kritizovať, zosmiešňovať, „tláchať“ a klamať. Ale že je hlavne o možnostiach a činoch, ktorými sa na riadení spoločnosti a krajiny skutočne podieľa väčšia časť občanov. A to tak, aby fungovanie a rozvoj spoločnosti bolo v prospech tejto väčšiny a nie len v prospech skupiny oligarchov, ich rodín a kamarátov.

Pozrime sa však reálne, ako táto demokracia funguje už takmer 30 rokov. A komu hlavne slúži!

Pavol Suško

By |2019-06-18T12:58:53+00:00jún 18, 2019|Články|Komentáre vypnuté na 76 % občanov nechcelo za prezidentku Čapútovu.