1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Previous
Next

KTO SME ?

Sme ľudia. Rovnakí ako všetci ostatní na tejto planéte. Ľudia so svojimi problémami, schopnosťami, túžbami, snami, neduhmi, názormi, radosťami i starosťami.

Čítaj viac...

ČO CHCEME ?

Sme tu preto, aby toľkokrát politikmi omieľaná "demokracia" sa stala demokraciou skutočnou pre väčšinu a nie len pre hŕstku mocných a bohatých.

Čítaj viac

O NAŠOM WEBE

Na tomto webe zverejňujeme aktuálne informácie o činnosti a práci komunistov Slovenska. Sú určené komunistom, sympatizantom KSS i širokej verejnosti.

Čítaj viac...

Najnovšie správy

 1. Predseda KSS Jozef Hrdlička o najnovších poznatkoch
 2. Komunistov odmietajú, avšak ich programy „kopírujú“
 3. Komuniké zo stretnutia ľavicových mimoparlamentných subjektov
 4. Nerobte z našich vojakov žoldnierov. Táto konfrontácia nie je naša!
 5. Pán minister obrany by mal „pribrzdiť“
 6. Bezmocné výkriky predstaviteľov „veľmoci“
 7. KSS vyjadruje ľútosť nad katastrofou Tu-154
 8. Ľuďom spoza Ružína by sa dalo pomôcť jednoducho...
 9. Len ľudia s úbohým myslením i cítením si dovolia znevažovať osobnosť Fidela Castra
 10. Kondolencia KSS Veľvyslanectvu Kubánskej republiky
 11. Vyhlásenie KSS k policajnému zásahu zo 17. 11. 2016
 12. Pošliapaná demokracia
 13. Hlas za historickú rehabilitáciu Gustáva Husáka!
 14. Vyjadrenie predsedu KSS k voľbám prezidenta v USA
 15. Spoločná pozvánka vyhlásenie antikapitalistických strán k demonštrácii 17. novembra v Bratislave
 16. Pred 99. rokmi sa stala udalosť, ktorá ovplyvnila ďalší vývoj sveta
 17. Čas vzkriesenia principiálnej ľavice a vlasteneckých síl!
 18. Keď sa poslanec mračí
 19. Trenčianske divadlo
 20. 10.októbra 1919 USA a štáty Atlanty vyhlásili Rusku ekonomickú blokádu
 21. Maďarské referendum - ďalší dôkaz o podstate súčasnej „demokracie“
 22. KSS k samitu EÚ v Bratislave
 23. Európska únia nemôže „prekročiť svoj tieň“...
 24. A MY AKO? KOMUNISTI?
 25. Otvorený list predsedovi KDH
 26. KSS k pokračujúcemu poškodzovaniu pamätníkov
 27. DOSŤ BOLO TOLERANCIE!
 28. Videoreportáž z Festivalu komunistov Východu
 29. Kritika antikomunizmu EÚ a slovenskej vlády
 30. Kalište je miesto, kde si m u s í m e hovoriť pravdu !
 31. KSS proti požiadavkám politických väzňov
 32. Vyhlásenie Komunistickej strany Turecka
 33. Aká je naša sloboda a suverenita?
 34. Špekulácia s pozemkami – ďalší nástroj bohatnutia bohatých
 35. Priznanie, že za 27 rokov rozvrátili Slovensko
 36. Kto má a kto nemá dôveru
 37. Nechali sme „vtiahnuť“ Slovensko do cudzích „plánov“
 38. Vyzývame na vypísanie referenda o odchode SR z EÚ
 39. Stanovisko KSS k "Brexitu"
 40. Rozhovor o svetobežníkom
 41. Demokracia „na baterky“
 42. Antikomunistická zaslepenosť a jej dôsledky.
 43. 95.výročie vzniku Komunistickej strany Československa, Komunisti spamätajme sa !
 44. K incidentu vo Veľkom Lipníku a k predchádzajúcim výstrelkom „komunistobijcov“
 45. KSS k incidentu vo Veľkom Lipníku

Prihlásenie