1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Previous
Next

KTO SME ?

Sme ľudia. Rovnakí ako všetci ostatní na tejto planéte. Ľudia so svojimi problémami, schopnosťami, túžbami, snami, neduhmi, názormi, radosťami i starosťami.

Čítaj viac...

ČO CHCEME ?

Sme tu preto, aby toľkokrát politikmi omieľaná "demokracia" sa stala demokraciou skutočnou pre väčšinu a nie len pre hŕstku mocných a bohatých.

Čítaj viac

O NAŠOM WEBE

Na tomto webe zverejňujeme aktuálne informácie o činnosti a práci komunistov Slovenska. Sú určené komunistom, sympatizantom KSS i širokej verejnosti.

Čítaj viac...

Najnovšie správy

 1. Predseda KSS Jozef Hrdlička o najnovších poznatkoch
 2. Komunistov odmietajú, avšak ich programy „kopírujú“
 3. Komuniké zo stretnutia ľavicových mimoparlamentných subjektov
 4. Nerobte z našich vojakov žoldnierov. Táto konfrontácia nie je naša!
 5. Pán minister obrany by mal „pribrzdiť“
 6. Bezmocné výkriky predstaviteľov „veľmoci“
 7. KSS vyjadruje ľútosť nad katastrofou Tu-154
 8. Ľuďom spoza Ružína by sa dalo pomôcť jednoducho...
 9. Len ľudia s úbohým myslením i cítením si dovolia znevažovať osobnosť Fidela Castra
 10. Kondolencia KSS Veľvyslanectvu Kubánskej republiky
 11. Vyhlásenie KSS k policajnému zásahu zo 17. 11. 2016
 12. Pošliapaná demokracia
 13. Hlas za historickú rehabilitáciu Gustáva Husáka!
 14. Vyjadrenie predsedu KSS k voľbám prezidenta v USA
 15. Spoločná pozvánka vyhlásenie antikapitalistických strán k demonštrácii 17. novembra v Bratislave
 16. Pred 99. rokmi sa stala udalosť, ktorá ovplyvnila ďalší vývoj sveta
 17. Čas vzkriesenia principiálnej ľavice a vlasteneckých síl!
 18. Keď sa poslanec mračí
 19. Trenčianske divadlo
 20. 10.októbra 1919 USA a štáty Atlanty vyhlásili Rusku ekonomickú blokádu
 21. Maďarské referendum - ďalší dôkaz o podstate súčasnej „demokracie“
 22. KSS k samitu EÚ v Bratislave
 23. Európska únia nemôže „prekročiť svoj tieň“...
 24. A MY AKO? KOMUNISTI?
 25. Otvorený list predsedovi KDH
 26. KSS k pokračujúcemu poškodzovaniu pamätníkov
 27. DOSŤ BOLO TOLERANCIE!
 28. Videoreportáž z Festivalu komunistov Východu
 29. Kritika antikomunizmu EÚ a slovenskej vlády
 30. Kalište je miesto, kde si m u s í m e hovoriť pravdu !
 31. KSS proti požiadavkám politických väzňov
 32. Vyhlásenie Komunistickej strany Turecka
 33. Aká je naša sloboda a suverenita?
 34. Špekulácia s pozemkami – ďalší nástroj bohatnutia bohatých
 35. Priznanie, že za 27 rokov rozvrátili Slovensko
 36. Kto má a kto nemá dôveru
 37. Nechali sme „vtiahnuť“ Slovensko do cudzích „plánov“
 38. Vyzývame na vypísanie referenda o odchode SR z EÚ
 39. Stanovisko KSS k "Brexitu"
 40. Rozhovor o svetobežníkom
 41. Demokracia „na baterky“
 42. Antikomunistická zaslepenosť a jej dôsledky.
 43. 95.výročie vzniku Komunistickej strany Československa, Komunisti spamätajme sa !
 44. K incidentu vo Veľkom Lipníku a k predchádzajúcim výstrelkom „komunistobijcov“
 45. KSS k incidentu vo Veľkom Lipníku

Prihlásenie

buy viagra online France lost a lot of foreign residents a decade ago when the government started chasing foreigners for taxes, but though it hurt France, the economic blow was not fatal. And it was true, thought Willy, driving along. The place everyone goes to see and be