1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Previous
Next

KTO SME ?

Sme ľudia. Rovnakí ako všetci ostatní na tejto planéte. Ľudia so svojimi problémami, schopnosťami, túžbami, snami, neduhmi, názormi, radosťami i starosťami.

Čítaj viac...

ČO CHCEME ?

Sme tu preto, aby toľkokrát politikmi omieľaná "demokracia" sa stala demokraciou skutočnou pre väčšinu a nie len pre hŕstku mocných a bohatých.

Čítaj viac

O NAŠOM WEBE

Na tomto webe zverejňujeme aktuálne informácie o činnosti a práci komunistov Slovenska. Sú určené komunistom, sympatizantom KSS i širokej verejnosti.

Čítaj viac...

Najnovšie správy

 1. Komunistov odmietajú, avšak ich programy „kopírujú“
 2. Komuniké zo stretnutia ľavicových mimoparlamentných subjektov
 3. Nerobte z našich vojakov žoldnierov. Táto konfrontácia nie je naša!
 4. Pán minister obrany by mal „pribrzdiť“
 5. Bezmocné výkriky predstaviteľov „veľmoci“
 6. KSS vyjadruje ľútosť nad katastrofou Tu-154
 7. Ľuďom spoza Ružína by sa dalo pomôcť jednoducho...
 8. Len ľudia s úbohým myslením i cítením si dovolia znevažovať osobnosť Fidela Castra
 9. Kondolencia KSS Veľvyslanectvu Kubánskej republiky
 10. Vyhlásenie KSS k policajnému zásahu zo 17. 11. 2016
 11. Pošliapaná demokracia
 12. Hlas za historickú rehabilitáciu Gustáva Husáka!
 13. Vyjadrenie predsedu KSS k voľbám prezidenta v USA
 14. Spoločná pozvánka vyhlásenie antikapitalistických strán k demonštrácii 17. novembra v Bratislave
 15. Pred 99. rokmi sa stala udalosť, ktorá ovplyvnila ďalší vývoj sveta
 16. Čas vzkriesenia principiálnej ľavice a vlasteneckých síl!
 17. Keď sa poslanec mračí
 18. Trenčianske divadlo
 19. 10.októbra 1919 USA a štáty Atlanty vyhlásili Rusku ekonomickú blokádu
 20. Maďarské referendum - ďalší dôkaz o podstate súčasnej „demokracie“
 21. KSS k samitu EÚ v Bratislave
 22. Európska únia nemôže „prekročiť svoj tieň“...
 23. A MY AKO? KOMUNISTI?
 24. Otvorený list predsedovi KDH
 25. KSS k pokračujúcemu poškodzovaniu pamätníkov
 26. DOSŤ BOLO TOLERANCIE!
 27. Videoreportáž z Festivalu komunistov Východu
 28. Kritika antikomunizmu EÚ a slovenskej vlády
 29. Kalište je miesto, kde si m u s í m e hovoriť pravdu !
 30. KSS proti požiadavkám politických väzňov
 31. Vyhlásenie Komunistickej strany Turecka
 32. Aká je naša sloboda a suverenita?
 33. Špekulácia s pozemkami – ďalší nástroj bohatnutia bohatých
 34. Priznanie, že za 27 rokov rozvrátili Slovensko
 35. Kto má a kto nemá dôveru
 36. Nechali sme „vtiahnuť“ Slovensko do cudzích „plánov“
 37. Vyzývame na vypísanie referenda o odchode SR z EÚ
 38. Stanovisko KSS k "Brexitu"
 39. Rozhovor o svetobežníkom
 40. Demokracia „na baterky“
 41. Antikomunistická zaslepenosť a jej dôsledky.
 42. 95.výročie vzniku Komunistickej strany Československa, Komunisti spamätajme sa !
 43. K incidentu vo Veľkom Lipníku a k predchádzajúcim výstrelkom „komunistobijcov“
 44. KSS k incidentu vo Veľkom Lipníku
 45. Máme sa čo učiť od českých komunistov

Prihlásenie