Komunistická strana Slovenska2019-01-09T07:49:12+00:00
KSS logo

Komunistická strana Slovenska pracuje v záujme najslabších a najzraniteľnejších. Naším cieľom je ochrana a zlepšenie podmienok nízko príjmových osôb, mladých rodín, detí a dôchodcov. Ochránime prírodné a surovinové zdroje tak, aby mohli slúžiť všetkým občanom Slovenska ako aj ďalším generáciám. Cieľom našej strany je demokratický socializmus.

NAŠE CIELE

AKTUALITY

Viac

KALENDÁR AKCIÍ

Komunistická strana Slovenska privíta záujem, aktivitu a angažovanosť každého občana Slovenskej republiky, ktorý prejaví záujem stať sa členom KSS.

STAŇ SA ČLENOM