Ak je to proti Rusku, tak je to morálne…

Ak je to proti Rusku, tak je to morálne…

Tak pravdepodobne uvažujú redaktori médii i niektorí politici na Slovensku, ktorí sa chytajú každej príležitosti „popľúvať“, odsúdiť, odmietnuť takmer všetko, čo je spojené s ruskou politikou, s rozhodnutiami a opatreniami prijatými, alebo ešte len pripravovanými ruskou stranou.

V sobotu 1.júna, len dva dni po posudzovaní ešte iba návrhu zákona pri okrúhlom stole v ruskej Štátnej dume, sa pustili do protiruskej hystérie asi v takomto duchu: „Rusi schvaľujú zákon o okupácii v roku 1968“, alebo „V Rusku budú schvaľovať zákon o oprávnenosti okupácie Československa.“

Vo svojej podstate ide o predkladaný návrh zákona v znení: „O rozšírení statusu veterána bojových činnosti na vojakov ozbrojených síl ZSSR, ktorí boli vyslaní do Československa v auguste 1968 v zostave vojsk Varšavskej zmluvy“. Podstatou zákona je to, aby sa bývalým vojakom, dnes už dávno vo výslužbe alebo na penzii, priznali niektoré výhody ako veteránom vojenských činnosti , ktoré boli spojené s rizikom a ohrozením ich zdravia alebo života.

Ak sa odosobníme a budeme objektívni, keď nebudeme ani posudzovať ani analyzovať oprávnenosť či neoprávnenosť vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa v roku 1968, ostane nám konštatovanie, že vojaci plnili rozhodnutie politického vedenia vtedajšieho Sovietskeho zväzu a rozkazy velenia armády a svojich veliteľov. Boli nasadení v zahraničnej misií, znášali ťažkosti vojenského života ďaleko od svojich blízkych a svojej vlasti, niesli zvýšené rizika vojenskej služby a mnohí z nich prišli o život alebo k zraneniam s následkami. V ich krajine vzniká názor, že by mali byť zaradení do kategórie veteránov, aby mohli využívať niektoré bonusy, ktoré im z toho vyplývajú.

Položme si niekoľko otázok:

Prečo média na Slovensku a už aj niektorí jednotlivci, ktorí sa ocitli na politickej scéne, „zavrtali“ do vyslovene vnútornej záležitosti Ruskej federácie a snažia sa ovplyvniť pripravovaný zákon, ktorý má pomôcť a zlepšiť podmienky života bývalým vojakom?

Nastolia a spochybnia tieto média a títo politici aj status amerických veteránov vojny, ktorí boli vyslaní bojovať vo Vietname, v Iraku, v Afganistane, v Líbyi, v Sýrii a inde, kam tiež nebola americká armáda pozývaná a vítaná?

Patria statusy veteránov vojakom ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí sú nasadení v misiách za hranicami, pritom vo väčšine prípadov nie na žiadosť týchto štátov a nie v súlade s vôľou ich ľudu, ale ako „spoluúčastníci“ NATO?

Vyzerá to tak, že v tomto prípade ťahá „morálka“ za kratší koniec. Ale ako to už v ostatných rokoch chodí nielen na západ od nás, ale aj na Slovensku, morálne je všetko čo je protiruské…

Pavol Suško

By |2019-06-03T16:15:51+00:00jún 3, 2019|Články|Komentáre vypnuté na Ak je to proti Rusku, tak je to morálne…