Diktatúra kapitálu a ukrižovanie pravdy.

Diktatúra kapitálu a ukrižovanie pravdy.             Zbesilosť šialenstva antikomunistickej nenávisti a zvrhlosti v masmediálnej propagande dosiahol bezbrehú intenzitu nespočetných výkrikov klamstva, podvodov, štvanice a falzifikácie novodobej histórie „venovanej“ k 70.výročiu víťazstva pracujúceho ľudu nad reakciou. Predstavitelia ponovembrovej moci a ich sluhovia vynášajú už 28 rokov tie najnezmyselnejšie tvrdenia o pofebruárovom vývoji výstavby socializmu s odsudzovaním komunistickej strany, jej predstaviteľov a socialistického spoločenského systému..… Zobraziť článok

Demokracia – nedemokracia, legitimita, manipulácia…

Demokracia – nedemokracia, legitimita, manipulácia…             Nikto nespochybňuje právo verejnosti zhromažďovať sa na námestiach či iných priestoroch a vyjadrovať svoje názory, alebo požiadavky voči vládnucej moci. V demokracii to vždy bolo a je právom všetkých občanov štátu. Aj nedávne zhromaždenia, deklarované účastníkmi i organizátormi ako smútočné, ale aj protestné, majú nespochybniteľné právo na uskutočnenie a vyjadrenie svojich cieľov.… Zobraziť článok

Je najvyšší čas začať sa na Slovensku riadiť zdravým rozumom

Je najvyšší čas začať sa na Slovensku riadiť zdravým rozumom             Súčasná politická hystéria, rozpútaná niektorými politikmi a politickými stranami by mala podnietiť ľudí k zamysleniu. Kde ostal „zdravý rozum“? Všetci, /okrem komunistov/ hája a podporujú rovnaký ekonomický systém. Systém, kde existuje len súkromné podnikanie a kde súkromný kapitál má byť nedotknuteľný.… Zobraziť článok

Útoky na Program KSS „zľava“ sú neodôvodnené

Útoky na Program KSS „zľava“ sú neodôvodnené             Tí, ktorí začali kritizovať Program KSS na ďalšie obdobie ešte pred konaním Celoštátnej programovej konferencie KSS 24.februára 2018 boli a sú presvedčení, že majú pravdu. Ich útoky, niekedy nevyberavé, však majú len veľmi chabý základ.… Zobraziť článok

Komunistická strana Slovenska a realita jej činnosti

Komunistická strana Slovenska a realita jej činnosti        Tri desaťročia sa drží pri moci vláda anarchie, demagógie, chamtivosti, ekonomického a psychologického despotizmu. Víťazstvo revanšizmu koncom osemdesiatych rokov bol len symbolickým Pyrrhovým víťazstvom. Stalo sa tichým zabijakom tisícov ľudí, ktorým boli odopreté základné ľudské práva, zabezpečujúce najvyššiu hodnotu – život človeka.… Zobraziť článok

Vražda novinára je signálom hlbokej krízy v spoločnosti

Vražda novinára je signálom hlbokej krízy v spoločnosti              V systéme kde, jednostranne prevláda súkromný kapitál a funguje len súkromné podnikanie, hnané prvoradým cieľom zbohatnúť, byť úspešný, poraziť konkurenciu, alebo ju odstrániť, sa hodnoty a morálka dostali na kritickú úroveň. Individualizmus, egoizmus, bezohľadnosť pri dosahovaní vlastných cieľov, nezáujem o život a osudy iných sa postupne stávajú samozrejmou normou u niektorých skupín občanov.… Zobraziť článok

Komunistická strana Slovenska bude usilovať o zrušenie ekonomickej totality a zavedenie pluralitného ekonomického modelu

Komunistická strana Slovenska bude usilovať o zrušenie ekonomickej totality a zavedenie pluralitného ekonomického modelu             V tieto dní, osobitne hystericky, intenzívne a nenávistne vykrikujú rôzne média na Slovensku o totalite „komunistického systému“, ktorý údajne komunisti nastolili vo februári 1948. V tejto súvislosti nenechávajú na komunistoch ani suchej nitôčky v obviňovaní za všetko možné, a na ich pofebruárovej politike nenechávajú ani zrnko spravodlivosti, prospešnosti pre občanov krajiny, ani štipku dobra, ktoré priniesli ľuďom na Slovensku.… Zobraziť článok

Komunistický svetonázor!!!

Komunistický svetonázor!!! Do KSS som vstúpil z idealizmu.      Obdivoval som odvahu a odhodlanie komunistických osobnosti, akým boli Dimitrov, Fučík, Husák, Mladá garda ( ZSSR ) … atď. Tiež veľké vojenské činy v II. Svetovej vojne. V Komunistickom svetonázore som videl riešenie všetkých problémov, ktoré sa v kapitalizme riešiť nedajú.… Zobraziť článok

70. výročie februárovej porážky buržoázie

70. výročie februárovej porážky buržoázie Tento rok si pripomíname okrúhle 70. výročie porážky československej buržoázie vo Februári 1948. Položme si preto otázku, čím bol tento zásadný zvrat o ktorom súčasný buržoázno-klerikálny režim prehlasuje, že predstavoval začiatok „zla“? Ako máme hodnotiť význam tohto medzníka nášho historického vývoja?… Zobraziť článok