Útoky na Program KSS „zľava“ sú neodôvodnené

Útoky na Program KSS „zľava“ sú neodôvodnené             Tí, ktorí začali kritizovať Program KSS na ďalšie obdobie ešte pred konaním Celoštátnej programovej konferencie KSS 24.februára 2018 boli a sú presvedčení, že majú pravdu. Ich útoky, niekedy nevyberavé, však majú len veľmi chabý základ.… Zobraziť článok

Komunistická strana Slovenska a realita jej činnosti

Komunistická strana Slovenska a realita jej činnosti        Tri desaťročia sa drží pri moci vláda anarchie, demagógie, chamtivosti, ekonomického a psychologického despotizmu. Víťazstvo revanšizmu koncom osemdesiatych rokov bol len symbolickým Pyrrhovým víťazstvom. Stalo sa tichým zabijakom tisícov ľudí, ktorým boli odopreté základné ľudské práva, zabezpečujúce najvyššiu hodnotu – život človeka.… Zobraziť článok

Vražda novinára je signálom hlbokej krízy v spoločnosti

Vražda novinára je signálom hlbokej krízy v spoločnosti              V systéme kde, jednostranne prevláda súkromný kapitál a funguje len súkromné podnikanie, hnané prvoradým cieľom zbohatnúť, byť úspešný, poraziť konkurenciu, alebo ju odstrániť, sa hodnoty a morálka dostali na kritickú úroveň. Individualizmus, egoizmus, bezohľadnosť pri dosahovaní vlastných cieľov, nezáujem o život a osudy iných sa postupne stávajú samozrejmou normou u niektorých skupín občanov.… Zobraziť článok

Komunistická strana Slovenska bude usilovať o zrušenie ekonomickej totality a zavedenie pluralitného ekonomického modelu

Komunistická strana Slovenska bude usilovať o zrušenie ekonomickej totality a zavedenie pluralitného ekonomického modelu             V tieto dní, osobitne hystericky, intenzívne a nenávistne vykrikujú rôzne média na Slovensku o totalite „komunistického systému“, ktorý údajne komunisti nastolili vo februári 1948. V tejto súvislosti nenechávajú na komunistoch ani suchej nitôčky v obviňovaní za všetko možné, a na ich pofebruárovej politike nenechávajú ani zrnko spravodlivosti, prospešnosti pre občanov krajiny, ani štipku dobra, ktoré priniesli ľuďom na Slovensku.… Zobraziť článok

Komunistický svetonázor!!!

Komunistický svetonázor!!! Do KSS som vstúpil z idealizmu.      Obdivoval som odvahu a odhodlanie komunistických osobnosti, akým boli Dimitrov, Fučík, Husák, Mladá garda ( ZSSR ) … atď. Tiež veľké vojenské činy v II. Svetovej vojne. V Komunistickom svetonázore som videl riešenie všetkých problémov, ktoré sa v kapitalizme riešiť nedajú.… Zobraziť článok

70. výročie februárovej porážky buržoázie

70. výročie februárovej porážky buržoázie Tento rok si pripomíname okrúhle 70. výročie porážky československej buržoázie vo Februári 1948. Položme si preto otázku, čím bol tento zásadný zvrat o ktorom súčasný buržoázno-klerikálny režim prehlasuje, že predstavoval začiatok „zla“? Ako máme hodnotiť význam tohto medzníka nášho historického vývoja?… Zobraziť článok

Víťazný pochod bez perspektívy do budúcnosti.

Víťazný pochod bez perspektívy do budúcnosti.             Dynamický rozvoj priemyselnej a poľnohospodárskej výroby po februári 1948 si vyžiadal aj nebývalý rozvoj kvalifikovaného pracovného dorastu, stredného a vysokého školstva. Školská politika bola zameraná na tie odvetvia národného hospodárstva, ktoré tvorili prioritu pri budovaní materiálno – technickej základne socializmu.… Zobraziť článok

Socializmus je ako rodina

Socializmus je ako rodina             Každý človek veľmi dobre pozná myšlienky socializmu /aj keď o tom ani netuší/, lebo každá fungujúca rodina sa nimi riadi. Všetci jej členovia prispievajú, alebo z nej čerpajú podľa svojich možnosti, či zásluh a spolupracujú pre svoj vyšší spoločný záujem.… Zobraziť článok

Kapitalizmus – nerovná sa „demokracia“.

Kapitalizmus – nerovná sa „demokracia“.             Suverénne najzločinnejším spoločenským systémom v novodobých dejinách bol a stále je KAPITALIZMUS. A to vo všetkých podobách. Či už ako kolonializmus, imperializmus, fašizmus či nacizmus, alebo jeho dnešný globálny korporatný model. Obrovský majetok v rukách chamtivých jednotlivcov a z toho prameniaca sociálna nerovnosť sú vždy hlavnou príčinou vojen, genocíd, vykorisťovania, chudoby a utrpenia stámiliónov ľudí.… Zobraziť článok

„Úspešný príbeh“

Úspešný príbeh“

Pravidelne sme v masmédiách  „kŕmení“ vládnymi činiteľmi, poslancami a niektorými novinármi o tom, aký úspešný príbeh prežíva Slovensko od novembrového prevratu. Pripomeňme si jednotlivé etapy tohto „úspešného príbehu“: Privatizácia: prehajdákanie, rozkradnutie a rozdanie štátneho majetku do zahraničia. Privatizáciou sa napáchali väčšie hospodárske škody, ako spôsobila druhá svetová vojna.… Zobraziť článok