BREST – ZSSR (jún – júl 1941)

V krutom a neľútostnom boji s nacistickou prevahou pri obrane Brestskej pevnosti na úplnom začiatku II. Svetovej vojny položili svoje životy na oltár vlasti tri divízie vojakov Červenej armády.

Toto sú len niektoré autentické nápisy vyryté hrdinskými obrancami Sovietskej vlasti  Zväzu sovietskych socialistických republík do kamenných stien Brestskej pevnosti.

  • „Zomierame, ale z pevnosti neujdeme!“
  • „Zomieram, ale nevzdám sa! Prepáč vlasť! 20/VII-41“
  • „26. júna 1941. Boli sme traja. Bolo nám ťažko. No my nie sme malí duchom! Zomierame ako hrdinovia.“
  • „Boli sme traja Moskovčania brániaci túto pevnosť. Prisahali sme, že odtiaľ živí neodídeme! 1941“
  • „1941 – jún. Boli sme piati. Zomrieme za Stalina.“

Všetci zomierali s vedomím, že bránia matku Vlasť – ZSSR, mnohí z nich ako červenoarmejci zomierali tiež za ideu komunizmu so slovami o sovietskej vlasti a s menom Stalina na perách.

Od tej doby prešlo už takmer 78 rokov.

Nechceme a nebudeme tu heroizovať vtedajšieho vodcu Sovietskych komunistov a krajiny Sovietov Stalina s jeho prednosťami, zásluhami,  pochybeniami, omylmi a chybami. Bolo by však zaujímavé a možno aj poučné v tejto súvislosti po takej dlhej dobe postaviť si niekoľko hypotetických otázok a hľadať na ne odpovede.

Viete si predstaviť na dnešnom Slovensku a v súčasnej Európe:

  • ako občania Slovenska brániaci z vlastného rozhodnutia našu vlasť proti agresorovi z Ruska (lebo Rusko je podľa súčasnej propagandy náš úhlavný nepriateľ) bránia Slovensko s menom Andreja Kisku na perách?
  • ako poslanci Európskeho parlamentu i tí Slovenskí (napríklad dámy a páni Beňová, Žitňanská, Štefanec, Kukan, Csáky, Zala… a ďalší) stojac na barikádach v Bruseli dobrovoľne heroicky umierajú za ich súčasnú vlasť – za Európsku úniu?
  • ako predsedovia an-blok buržoáznych strán napríklad Sulík, Matovič, Kolár, Bugár, ale aj sociálny demokrat Fico dobrovoľne umierajú pri obrane svojich politických princípov v boji s agresorom a škrabú do kameňov pevnosti nápisy s obsahom „Umieram za vlasť“?

Pre nás, komunistov je toto neadekvátna  predstava.

A čo my, komunisti? Položili by sme za súčasné Slovensko s jeho kapitálovými a politickými predstaviteľmi, za jeho Washingtonských, alebo Bruselských mecenášov svoje životy na oltár vlasti?

To asi sotva. Z takú vlasť sa neoplatí zomierať.

Takú vlasť treba zmeniť! Premeniť ju z nespravodlivej buržoáznej oligarchickej diktatúry, z kolónie nadnárodného globalizovaného kapitálu západných mocností na ľudovú demokraciu.

Toto je našou úlohou.

Až za takú vlasť bude pre nás i pre občanov Slovenska dôstojné bojovať a v krajnom prípade i zomrieť.

Peter Nišponský

Predseda MO KSS Košice

By |2018-12-27T11:01:49+00:00december 27, 2018|Články|Komentáre vypnuté na BREST – ZSSR (jún – júl 1941)