Komunistická ideológia je blízka kresťanstvu – vyhlásil Putin

V týchto dňoch si niektoré ruské média všímajú výroky Vladimíra Putina o tom, že ideológia komunizmu je len napodobňovanie kresťanstva, ktoré má v Rusku dlhú tradíciu. Podľa jeho slov „komunistická ideológia je v podstate veľmi príbuzná kresťanstvu. Sloboda, bratstvo, rovnosť, spravodlivosť – to všetko je založené v Svätom písme, všetko je tam uvedené.… Zobraziť článok

Spomienka na Husáka

Súčasná Slovenská republika svojim charakterom oficiálne stojí na niekoľkých pilieroch. Medzi tie najvýznamnejšie patrí kresťanská tradícia umocnená Cyrilom a Metodom, tradícia slovenského národného obrodenia reprezentovaná predovšetkým Štúrom, Hurbanom  a Hodžom a tradícia antifašizmu zvýraznená Slovenským národným povstaním. Posledné dve sú veľmi úzko spojené s doposiaľ zatracovaným Gustávom Husákom, komunistom, antifašistom,  bojovníkom za práva Slovákov a československým vlastencom, ktorý sa narodil 10.… Zobraziť článok

Ruskí komunisti navrhli aby, ruskí športovci vystupovali na Olympiáde 2018 pod vlajkou Sovietskeho zväzu

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) prijal 5. decembra provokačné, spolitizované rozhodnutie o odsunutí športových družstiev Ruska od účasti na 18. zimných Olympijských hrách v roku 2018. V súvislosti s tým poslanec Štátnej dumy za Komunistickú stranu Ruska Valerij Raškin vyjadril, že „v tejto súvislosti sa zdá, že jedinou možnosťou účasti športovcov zborných družstiev Ruskej federácie na najbližšej olympiáde je vystúpenie pod vlajkou veľkých športových víťazstiev našej krajiny – pod vlajkou ZSSR“.… Zobraziť článok

Pred koncom roka ÚV KSS hodnotil

V Žiline sa 2. decembra 2017 uskutočnilo rokovanie Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska. Obsahom rokovania  bolo viacero bodov, súvisiacich s charakteristikou súčasnej situácie na Slovensku a hodnotením výsledkov aktivít, ktoré strana uskutočnila samostatne, alebo spoločne s inými subjektami. V priebehu rokovania boli analyzované kroky, ktoré vládnuce štruktúry na Slovensku uskutočnili za ostatné obdobie, bolo dané ich hodnotenie a označené príčiny ich prijatia.… Zobraziť článok

Perfektne zvládnutá manipulácia

Slovenskom v posledných dňoch prostredníctvom mienkotvorných médií rezonuje kauza platov ústavných činiteľov. Vláda Slovenskej republiky predložila do parlamentu návrh na zmrazenie platov ústavných činiteľov SR  v skrátenom legislatívnom konaní. V praktickej rovine vláda navrhla zachovať platy ústavných činiteľov na úrovni roku 2017.… Zobraziť článok

Ukradnuté národné dedičstvo

17. novembra uplynulo 28 rokov od novembrového prevratu v roku 1989, keď antisocialistické sily s pomocou klamstiev západnej propagandy vystúpili proti socialistickému politickému systému, ktorý na pochode od februára 1948 menil slovenský „svet“, pretože vyhnal zakliatu biedu zo života pospolitého ľudu.… Zobraziť článok

Vládna moc USA by si mala uvedomiť, že Kuba je rovnocenná krajina, ako mnohé ďalšie

Komunistická strana Slovenska už dlhodobo opakovane upozorňovala občanov Slovenská na falošnosť a pretvárku rôznych zástupcov USA, keď títo hovorili o svojich zámeroch spolupráce s Kubou, ale aj inými krajinami Latinskej Ameriky. Robili tak  len s cieľom oklamať svetovú verejnosť i svojich vlastných občanov a vzbudiť dojem pokrokovej, spravodlivej a demokratickej moci v USA.… Zobraziť článok

Tézy programu kandidáta na predsedu VÚC Jalala Suleimana

Ihneď po zvolení za predsedu BSK budem iniciovať nasledovné: 1) z platu predsedu Bratislavského samosprávneho kraja si ponechám na živobytie sumu v hodnote priemernej mzdy, ktorá dnes činí cca 840,- € a zvyšok platu budem investovať na opravu pomníkov SNP nachádzajúcich sa na území bratislavského kraja, ako aj na údržbu pomníkov padlých za slobodu našej vlasti v 2.… Zobraziť článok

Sľubujú aj to, čo nemôžu splniť (v tomto systéme)

V ostatnej dobe sa zástupcovia súčasnej vlády častejšie vracajú k téme, že je potrebné dosiahnuť, aby slovenskí pracujúci boli platení vo firmách, ktoré vlastní zahraničný kapitál na Slovensku tak, ako sú platení zamestnanci v zahraničí. Nie tak dávno minister Richter prehlásil, že vláda urobí všetko preto, aby takéto opatrenie zahraniční zamestnávatelia na Slovensku urobili.… Zobraziť článok