Čo chceme

Sme tu preto, aby toľkokrát politikmi omieľaná „demokracia“ sa stala demokraciou skutočnou pre väčšinu a nie len pre hŕstku mocných a bohatých. Aby tu nevládol len osamotený brutálny kapitalizmus násilne, v rozpore so želaním väčšiny občanov nastolený po prevrate v roku 1989 a nanovo bezohľadne uplatňovaný v našej krajine už vyše dve desaťročia. Aby buržoázni politici bohato financovaní nadnárodnými spoločnosťami a domácimi rýchlo zbohatlíkmi nemohli úplne bezbreho vykorisťovať bezbrannú väčšinu predávajúcu svoju pracovnú silu. Aby sme v súčasnosti uplatňovanej pravicovej buržoáznej politike vytvorili silnú triednu opozíciu, aby naša strana pokiaľ možno legálnou nenásilnou cestou v súlade s vôľou väčšiny občanov získala politickú moc, zmenila politické zriadenie na socialistické a v praxi a rovnocennej ekonomickej súťaži presadila spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov oproti v súčasnosti idealizovanému súkromnému vlastníctvu.

Sme tu i preto, aby žiadna skupina občanov nemohla byť diskriminovaná, aby mladí i starí ľudia mali primeranú prácu a dostávali za ňu dôstojnú odmenu, aby bolo nastolené právo občana a nie právo bankárov, monopolov a finančných skupín, aby človek človeku bol oporou a nie vlkom, aby naozaj platilo to staré známe „demokracia = vláda ľudu, vláda väčšiny“.

Aby buržoázni magnáti, privatizéri, zlodeji, príživníci, paraziti, krikľúni, hulváti a lenivci nemohli vládnuť pracujúcej väčšine prostredníctvom majetku a peňazí ako hlavných prostriedkov manipulácie a vytvárania závislosti väčšiny na menšine.

Sme tu i preto, aby sme výmysly, urážky, obvinenia, klamstvá, pľuvance, a.t.d. produkované na našu adresu armádami buržoáziou platených médií, politológov, mediálnych expertov, globalistov, tzv. odborníkov tretieho sektora a ďalších narýchlo preškolených, platených odborníkov na antikomunizmus už nie len pasívne a trpezlivo prijímali, ale aby sme ich i efektívne a tvrdo vrátili ich autorom.

Sme tu, aby sme uviedli do života spravodlivejší politický, ekonomický a spoločenský poriadok.