Čo ukázali protesty francúzskych pracujúcich a občanov

Čo ukázali protesty francúzskych pracujúcich a občanov

Masové akcie protestu pracujúcich robotníkov, živnostníkov, malých podnikateľov, študentov, dôchodcov i iných skupín ľudí vo Francúzsku, ktoré prebehli minulý týždeň, akosi stratili dych. Názory a postoje štrajkujúcich i zapojenie sa širšej skupiny občanov do protestov ukázali, že aj vo Francúzsku sú skupiny ľudí, ktorí žijú „z ruky do úst“, ľudia, ktorí sa pokladajú za chudobných. Ľudia, ktorí aj pritom že pracujú v jednom – dvoch zamestnaniach musia vynakladať všetky zarobené prostriedky na „prežitie“ svojich rodín.

Je zrejme, hoci to liberálno-pravicové média šikovne zakrývajú, že nespokojným Francúzom ide o riešenie sociálno – ekonomických problémov, ktoré sa dostali na program dňa. Aj keď bezprostredným impulzom začatia nepokojov bolo zvyšovanie ceny pohonných hmôt a elektriny, i tu ide o „pretečenie pohára trpezlivosti“ za roky narastajúcu nerovnosť medzi elitou a 99 percentami občanov. Protestujúci nielen v náznakoch, ale aj v tvoriacich sa požiadavkách odmietajú globálnu oligarchickú politiku, nespravodlivosť, chudobu, ale aj cielene manipulovanú migračnú vlnu. Majú predstavu aj o zastavení nárastu nespravodlivosti ďalším obohacovaním sa bohatých, zastavení lobistických zásahov do politiky, obmedzovaní daňových únikov ultra bohatých, ale aj o náprave deformácii v zdravotníctve, ovplyvňovaní životného prostredia, podiele na zahraničných agresívnych akciách voči iným krajinám a tak ďalej.

Je potrebné pripomenúť a zdôrazniť, že deformácie, proti ktorým prepukla nespokojnosť vznikli v dôsledku protiľudovej politiky francúzskych vlád, až po súčasnú Macronom riadenú politiku. Všetky vlády a parlamenty Francúzska, podobne ako aj iných vlád v Európe, Slovensko nevynímajúc, „obsluhujú“ a podporujú predovšetkým záujmy kapitálu a oligarchie, na úkor občanov a pracujúcich. Teraz to začína byť zrejme nielen komunistom a ich prívržencom, ale čoraz širšiemu okruhu občanov týchto krajín.

KSS odsudzuje tvrdé zásahy polície proti demonštrantom, ako aj snahy francúzskej vlády obmedzovať činnosť odborov a slobodu francúzskeho ľudu, o ktorej prezident, vlády a predstavitelia parlamentov tak radi hovoria a poučujú aj iné krajiny.

Pripomíname aj občanom Slovenska, že politika aj našich vlád, aj našich parlamentov na Slovensku za ostatné desaťročia je podobná ako vo Francúzsku. Chránia predovšetkým nadnárodné monopoly a domácich boháčov, usilujú predovšetkým o ich záujmy a výhody, vytvárajú zákony a ekonomické nástroje, ktoré sú v ich prospech a umožňujú im zabezpečovať zisky za každej situácie. Opatrenia v prospech jednotlivých kategórii občanov a pracujúcich sa prijímajú len do takej miery, aby budili dojem starostlivosti o nich a dojem sociálneho štátu, ale aj upokojili prejavy nespokojnosti a predišli jej nárastu.

Potvrdzuje sa, a francúzsky príklad to dnes opäť názorne ukazuje, že pracujúci nemôžu spoliehať na zlepšenie svojej situácie a na postupné nastolenie spravodlivosti pričinením buržoáznych vlád a parlamentov, za ktorými sú strany vytvorené kapitálom, ale len na vlastnú angažovanosť, vlastnú organizovanosť a vlastnú rozhodnosť.

Pavol Suško

podpredseda KSS

V Bratislave 17.decembra 2018

By |2018-12-18T12:41:53+00:00december 18, 2018|Články|1 Comment

One Comment

  1. pc 18/12/2018 at 15:35

    tak tak vyborny clanok vsetko naj len tak dalej

Comments are closed.