Grécki komunisti v Európskom parlamente odsúdili antihistorickú a antikomunistickú kampaň

Grécki komunisti v Európskom parlamente odsúdili antihistorickú a antikomunistickú kampaň

Poslanecký klub gréckych komunistov v Európskom parlamente vydal vyhlásenie k snahám EÚ vyhlásiť 23. august ako „Európsky deň pamäte obetiam totalitarizmu a autoritatívnych režimov“.

Poslanecký klub vyhlasuje:

„Opakovane, komisári EÚ /viceprezident Eurokomisie, sociálny demokrat F.Timmermans a komisár pre justíciu V.Jourová / svojimi provokačnými a anti historickými vyhláseniami, ale aj vlády krajín Pobaltia svojimi kampaňami a spoločnými vyhláseniami sa snažia zrovnať komunizmus so zverským fašizmom. Európska únia sa snaží vyhlásiť va23. august „Európskym dňom pamäte obetiam totalitarizmu a autoritatívnych režimov“.

Márne sa usilujú a dúfajú, že môžu prepísať históriu, na ktorej je pečať Veľkého víťazstva národov nad fašizmom. Sú znepokojení tým, že národy krajín, ktoré poznali socializmus, pri každej príležitosti v prípade prieskumov hovoria s nostalgiou o tom, čo mali a čo stratili, porovnávajúc svoj život s terajším kapitalistickým barbarstvom, ktoré zakúšajú na svojej koži. A to všetko bez ohľadu na to, koľko bolo vyliatej špiny a antikomunizmu, prenasledovania a zákazov komunistických strán, neprijateľnej deformácie histórie, ktoré bolo nacielene zvlášť na mládež.

Avšak ostáva nezmazateľnou historickou pravdou to, že socializmus a pokrokový osloboditeľský boj komunistov spolu s národmi porazili fašizmus v oslobodzovacom boji.

Sovietsky zväz stratil 20 miliónov ľudí, milióny ľudí bolo ranených, priniesol nevyčísliteľné materiálne straty. Červená armáda oslobodila mnohé krajiny od fašistického jarma a vstýčila červenú zástavu s kosákom a kladivom na Reichstágu, a to v dobe, kedy USA, Francúzsko a Veľká Británia spolu s veľkými finančnými skupinami vystúpili ako protagonisti pri upevňovaní nacistického Nemecka, do podpísania Mníchovskej zmluvy, aj v priebehu 2.svetovej vojny, s cieľom poraziť Sovietsky zväz. Odsudzujeme eskaláciu antikomunizmu, nové reakčné zákony a prenasledovania vo vzťahu ku Komunistickej strane Poľska, Komunistickej strane Ukrajiny a ich novín, zákaz činnosti komunistov v krajinách Pobaltia, pocty, ktorých sa dostáva spolupracovníkom SS v týchto krajinách, ničenie historických pamätníkov, vybudovaných na počesť Víťazstva nad fašizmom.

Nevyhnutnosť a aktuálnosť socializmu potvrdzuje skutočnosť, že len on, desiatky rokov predtým riešil neriešené problémy, ktoré trápia milióny rodín robotníckej triedy.

Národy majú sily a môžu, ak budú chcieť, zvrhnúť prehnitý kapitalistický systém, ktorý rodí a kŕmi nacizmus – fašizmus, vojny a potoky utečencov v záujme ziskov veľkých finančných skupín“.

– ps –

By |2019-09-02T16:32:42+00:00september 2, 2019|Články|0 Comments

Leave A Comment