1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer
Zobr. počet 
Názov Autor Počet návštev
Kontakty Napísal: Super User 14548
Stanovy Napísal: Super User 26178
Staň sa členom KSS Napísal: Super User 27605
Pre sympatizantov Napísal: Super User 26065
Regióny Napísal: Super User 25531
Volebný program Napísal: Super User 3115
Financovanie Napísal: Super User 25655
Program Napísal: Super User 28987
Dokumenty VIII. Zjazdu KSS Napísal: Super User 10406

Podkategórie

 • Celoštátna konferencia KSS - 3.11.2011
 • Stanovy KSS

  STANOVY KOMUNISTICKEJ STRANY SLOVENSKA
  (Upravené  VII. zjazdom KSS 5. februára 2011)  Komunistická strana Slovenska / ďalej KSS / je politickou stranou pôsobiacou na územíSlovenskej republiky v súlade so Zákonom o politických stranách a politickýchhnutiach č. 85/2005 Z.z.
  Na svoje označenie používa skratku KSS.
  Sídlom jej ústredných orgánov je Bratislava.

  KSS
  vychádza z marxisticko-leninského učenia a praxe výstavby socializmu,
  nadväzuje na pozitívne výsledky KSČ a KSS na Slovensku,
  na pokrokové tradície národného demokratického robotníckeho a protifašistického hnutia nášho ľudu.
  Je stranou vlasteneckou a internacionálnou.

   

  Programovým cieľom KSS je
  socializmus – spoločnosť  demokratická, politicky a hospodársky pluralitná,
  spoločnosť slobodných, rovnoprávnych občanov,
  samosprávna, prosperujúca a sociálne spravodlivá,
  umožňujúca všetkým pracovať, využívať najnovšie poznatky vedecko-technického rozvoja,
  poskytujúca každému možnosť aktívne sa zúčastňovať na vytváraní vlastnej budúcnosti.
  Spoločnosť, ktorá zabezpečí všetkým občanom dôstojnú životnú úroveň.
  Spoločnosť, ktorá sa stará o zlepšovanie životného prostredia, presadzujúca bezpečnosť a mier.

   

  V centre pozornosti KSS je
  predovšetkým presadzovanie oprávnených požiadaviek a potrieb občanov, ktorí sa živia vlastnou prácou, sociálne slabých vrstiev a obetí kapitalistického systému.