IX. Zjazd KSS

O priebehu a výsledkoch IX. Zjazdu KSS vás budeme priebežne informovať.

Tlačová správa o konaní IX. zjazdu KSS
 
Dňa 6. apríla 2019 sa konal v Liptovskom Mikuláši IX. Zjazd Komunistickej strany Slovenska.
Vyše sto delegátov s hlasom rozhodujúcim a hlasom poradným zhodnotilo v správe i v diskusii doterajšiu prácu KSS, zvolilo nominantov do nového Ústredného výboru strany, rozhodcovskej a revíznej komisie, schválilo novelizáciu jednotlivých článkov úpravy stanov KSS, vytýčilo hlavné ciele KSS do obdobia konania parlamentných volieb a následne i do konania X. zjazdu KSS.
Zjazd opätovne zvolil za predsedu Komunistickej strany Slovenska doterajšieho predsedu PhDr. Ing. Jozefa Hrdličku. (Foto v prílohe)
Ústredné orgány strany, funkcie podpredsedov, členov Predsedníctva KSS a jednotlivých odborných pracovných komisií budú kreované v nasledujúcich troch týždňoch a budú zvolené na prvom rokovaní ÚV KSS po zjazde.
 
Komunistická strana Slovenska sa v záujme všetkých súčasným režimom vykorisťovaných a dehonestovaných občanov Slovenska v nastávajúcom období aktívne pobije s politickými rivalmi o svoje miesto na politickej scéne Slovenska, ktoré jej už v takmer storočnej histórii robotníckeho a komunistického hnutia na Slovensku právom patrí.
 
(Viac informácií o priebehu a podrobnostiach konania zjazdu môžete nájsť postupne v nasledujúcom období na webovej stránke KSS: www.kss.sk
 
Delegáti zjazdu prijali a vydali výzvu k verejnosti Slovenskej republiky v nasledujúcom znení: (Viď TU)
 
P.S. Táto tlačová správa bola zaslaná hlavným spravodajským agentúram v SR, ako aj niektorým antisystémovým spravodajským webovým portálom. Doposiaľ však nebola nikým z nich uverejnená.
Zdá sa, že médiá hlavného prúdu si neplnia dostatočne demokraticky svoju spravodajskú úlohu vo vzťahu k občanom SR a informácie o aktivitách KSS zámerne zamlčiavajú. Je to už dlhé obdobie súčasťou štátnej politiky „informovanosti“ a politiky zadržiavania štátu a politikom nepohodlných informácií o komunistickej ľavici na Slovensku.
   
.
         
(video spustíte kliknutím na nadpis, alebo TU.)
Je určený komunistom, sympatizantom KSS a všetkým ľuďom dobrej vôle na Slovensku.
Je určený aj tým, ktorí vraj ani netušia, že komunisti na Slovensku ešte existujú a aj tým, ktorí by nás a našu stranu najradšej videli na cintoríne.
 
Zdieľajte prosím toto video, lebo médiá hlavného prúdu, verejnoprávne i súkromné, napriek svojej povinnosti včas a objektívne informovať verejnosť o udalostiach na Slovensku si túto svoju povinnosť vo vzťahu k našej strane zámerne a úplne cielene neplnia.
 
Nech občania Slovenska vedia, že tu sme už takmer 100 rokov a rovnako aj budeme.
 
Príde raz čas, keď aj na Slovensku bude sviatok solidarity pracujúcich, sviatok spravodlivosti a ľudskosti pre vykorisťovaných.
 
Nech žije KSS.
By |2019-04-08T13:11:12+00:00apríl 2, 2019|Články, Oznamy|Komentáre vypnuté na IX. Zjazd KSS