Je po voľbách a zároveň pred voľbami

V období volieb do Európskeho parlamentu v Košickom kraji sme realizovali mnohé stretnutia s občanmi. Tak tomu bolo aj v okrese Rožňava.

Urobili sme to, čo nám naše sily a prostriedky dovoľovali. Áno, máme stále čo doháňať, vždy sa dá urobiť viac a lepšie.

Samotné centrálne oficiálne verejné predstavenie kandidátov KSS do Európskeho parlamentu v okrese sme uskutočnili 2. mája 2019 na Námestí baníkov v Rožňave a následne v obci Ochtiná. V obci Ochtiná máme 12 člennú základnú organizáciu KSS a dvoch poslancov v obecnom zastupiteľstve. Uvádzam to preto, že to nám umožnilo zorganizovať celkom vydarené stretnutie s takmer sto občanmi obce.

Bezprostredné reakcie účastníkov stretnutia nám potvrdili, že informačné embargo voči komunistom zo strany médií hlavného prúdu za dlhých tridsať rokov od štátneho prevratu urobilo svoje. Áno, potvrdilo sa, že ľudia chcú vidieť a počuť Komunistickú stranu Slovenska, hlavne jej jasné vymedzenie na politickej scéne. Chcú vidieť, počuť a stretnúť zástupcov komunistov – kandidátov, zapálených pre myšlienky socializmu, ktoré sú im blízke a zažité, aj keď sú v súčasných buržoáznych médiách dehonestované a prekrúcané.

Je dobré, že sa mladí ľudia, ktorí ešte nemali možnosť zažiť výhody socializmu stretávajú a získavajú osobnú skúsenosť s našou politikou. Tu sa rúcajú mediálne klamstvá. Tu sa tvoria zárodky pochybností o kapitalistickej všemocnosti a nenahraditeľnosti. Na týchto stretnutiach sa dvíha povedomie, že lepšia spoločnosť je možná, že kapitalizmus nie je to jediné, čo tu musí byť, že iná cesta existuje.

Mnohí sa však správajú tak, že počúvajú, ale nepočujú, pozerajú sa a nevidia. Sú ľahostajní a veria predkladaným „pravdám“. Zvykli si, že im stačí, ak im v médiách povedia, čo si majú myslieť a ako sa majú obliekať. Len málokoho zaujíma, že dnešnú politiku v podobe hercov na javisku hrajú podľa presne daných pravidiel ľudí v zákulisí . Že ide iba o dobre zaplatených sluhov a lokajov súčasného systému.

Je po voľbách do Európskeho parlamentu. Výsledky sú známe. Je čas hodnotiť a analyzovať.

Ak sa vrátim k spomínanému príkladu akcie v Ochtinej, je zaujímavé, ako sa už spomínané prejavilo v samotnom volebnom hlasovaní. Vyzerá to tak, ako keby to, o čom píšem ani neplatilo. Kandidát do EP za OĽANO rómskej národnosti pán Peter Pollák získal 43 hlasov a kandidátka KSS 2 hlasy. Kde je chyba?

 • Prečo kandidátka KSS neobdržala aspoň 12 hlasov od členov miestnej základnej organizácie KSS a naviac aj od ich rodinných príslušníkov?
 • Stavili najmä Rómovia na to, že šancu uspieť vo voľbách do EP má pán Peter Pollák, no nie komunisti?
 • Rozhodlo to, že starostom obce je Róm a ten mobilizoval ostatných Rómov v obci?
 • Uvedomili si Rómovia, že tu sa nejedná o zámerne pertraktovaný „Rómsky problém“, ale že sú len súčasťou jednej z najviac ušliapaných a dehonestovaných častí triedy vykorisťovaných?
 • Treba nám zmeniť prístup, formy a metódy práce?
 • Stačí nám, že ako doposiaľ budeme len nostalgicky spomínať na socialistickú minulosť a neustále kritizovať kapitalistickú prítomnosť, alebo sa musíme drzo prebiť z izolácie intenzívnou a aktívnou spoluprácou so všetkými antisystémovými súčasťami politického a spoločenského spektra na Slovensku?
 • Platí, že po tridsiatich rokoch života spoločnosti v kapitalizme je nutné vychádzať a aplikovať skúsenosti iných, nám blízkych komunistických a robotníckych strán z takých krajín akými sú Grécko, Taliansko, Čína, Rusko a podobných?
 • Nerozumie mladá generácia tomu, čo sa tu deje, alebo len naše aktivity sú neúčinné?
 • Máme sily, chuť a jasný zámer aplikovať skúsenosti zo zahraničia?
 • Stačí nám, ak budeme iba udržiavať oheň, aby nevyhasol?
 • Budeme naďalej stavať a budovať štruktúry strany – základné organizácie, snažiť sa o získavanie členov a nič iné meniť nebudeme?

Je po voľbách a zároveň pred voľbami.

 Veľké i malé svine na slovenskej politickej scéne si spokojne krochkajú a vytešujú sa tým, ako to za pomoci draho platenej politickej reklamy a propagandy zvládajú. Úžera, podvod, klamstvo, farizejstvo a lokajstvo majú naďalej zelenú.

Nám neostáva nič iné, iba zmobilizovať naše sily v každom okrese a efektívne využívať to, čo máme k dispozícii.

Verím, že tak urobíme všetci od teraz až do volieb v marci 2020.

Lebo tvrdú, nekompromisnú a zásadovú proľudovú politiku komunistov táto spoločnosť potrebuje ako soľ.

Bez nej umiera i posledná šanca na zvrat a poľudštenie životných podmienok pre nastupujúce generácie vykorisťovaných.

 

Jaroslav Kočiš

Predseda OV KSS Rožňava

.

By |2019-06-09T18:27:28+00:00jún 9, 2019|Články|2 komentáre

2 komentáre

 1. PZV Kantor 12/06/2019 at 12:42

  Ano, kde je chyba – a odpovedáte si sami: Nestačí že ako doposiaľ budete len nostalgicky spomínať na socialistickú minulosť a neustále kritizovať kapitalistickú prítomnosť, ale treba sa drzo prebiť z izolácie intenzívnou a aktívnou spoluprácou so všetkými antisystémovými súčasťami politického a spoločenského spektra na Slovensku…a všímať si bežný život občana a jeho problémy v hospodárskom a sociálnom živote. To už sú všetci zamestnaní, to už majú všetci príjem nad 1000 Eur mesačne? To už niet problémov v zdravotníctve, v doprave, vo vzdelávaní?
  Má niekto z akýchkoľvek kandidátov program zakladania družstiev, chce znova štátne podniky a národné podniky nad zdevastovanými podnikmi i prírodnými zdrojmi?

 2. humanista 10/06/2019 at 10:29

  Do volieb v 2020 musíme ísť pod heslom: “ Všetci ľudia práce, robotníci, roľníci, pracujúca inteligencia – všetci zamestnanci ideme voliť nie kandidátov, nie strany zastupujúce kapitalistických oligarchov, ale strany a kandidátov zastupujúcich ľudí práce“.
  “ Všetci pracujúci nedajte sa znechutiť názorom, že voľbami sa nič nevyrieši, ale príďte voliť.“

Comments are closed.