Zjednotená ľavica smeruje k voľbám do Európskeho parlamentu.

Tvárou v tvár hlbokej a vyčerpanej kríze európskej kapitalistickej integrácie, ktorá odhaľuje jej historické hranice, stojí za to sa presvedčiť, že iná Európa, Európa pre pracujúcich a zvrchovaných národných štátov je možná a nevyhnutná.

Európa hospodárskeho rozvoja a nie stagnácie a úpadku. Európa demokracie a zvrchovanosti národov, národných suverenít a nie nadnárodných požiadaviek neokolonialistických tendencií. Európa ľudských práv a nie tých, ktoré sú demagogicky deklarované. Európa mieru a spolupráce, a nie militarizmu a vojny.

Komunisti idú do volieb s tým, že veria v schopnosti slovenského ľudu prelomiť reťazce závislostí, na ktorých je založený tento nadnárodný projekt Európskej únie ekonomickej a politickej nadvlády imperialistickej povahy. Toto vyžaduje nekompromisné uplatňovanie národnej suverenity ako základného prvku na zmenu existujúcej korelácie síl v progresívnom smere. Zrušenie tejto základnej osi a naliehanie na neoliberálny, militaristický a federalistický charakter rozširuje priestor pre nacionalizmus a krajnú pravicu.

Práve na základe tejto úvahy Komunistická strana Slovenska (KSS), VZDOR- strana prace (Vzdor-SP) a Front ľavicovej mládeže (FĽM) postupujú spolu v týchto voľbách ako signál jednoty ľavicového hnutia na Slovensku a navrhujú slovenskému ľudu vlasteneckú a ľavicovú alternatívu. Vlasteneckú preto, že je založená na výkone suverenity, aby obhajovala národný záujem a poskytla krajine potrebné nástroje na jej rozvoj. Ľavicovú, preto, že skutočný vývoj je neoddeliteľný od spoločenského pokroku a skutočným národným záujmom je záujem pracujúcich a ľudí s ich právami a snahami o lepší život na spravodlivejšom Slovensku.

Koalícia politických strán: Komunistická strana Slovenska a Vzdor – Strana práce zaregistrovali pre voľby do Európskeho parlamentu konané 25. mája 2019 nasledujúcich komunistických kandidátov:

Kandidátna listina EP

 

By |2019-02-26T09:31:47+00:00február 25, 2019|Články|1 Comment

One Comment

  1. Martin 25/02/2019 at 21:01

    …. a takúto ponuku ste mali mať aj pre prezidentské voľby …

    Nie je tam žiadny ľavicový uchádzač – niet koho voliť.

Comments are closed.