Komunisti kandidujú vo voľbách do Európskeho parlamentu

Myšlienka mierovej a sociálnej Európy vždy bola jedným z hlavných pilierov zahraničnej stratégie Komunistickej strany Slovenska. Netajíme sa skutočnosťou, že naša strana vníma Európu ako celok hlavne v geografickej forme, súčasťou ktorej by sme radi videli aj zvyšok Európy na Východ, vrátane Ruskej federácie. Náš nekompromisný postoj voči NATO pramení aj z tohto uhla pohľadu, pretože agresívny pakt, ktorý mal byt zrušený zánikom Varšavskej zmluvy je vážnou prekážkou užšej spolupráce medzi západnou a východnou časťou Európy.
 
Dnešná EÚ je iná, chceme sa o nej vyjadriť v referende.
 
Slovenská republika vstúpila do EÚ na základe právoplatného referenda ako jedného z mála platných referend na Slovensku. Výsledok všeľudového hlasovania jednoznačne odzrkadlil záujem slovenských občanov byť súčasťou EÚ. Avšak táto skutočnosť je len polovicou pravdy. Celá pravda je taká, že po podpise Lisabonskej zmluvy sme sa ocitli v inej EÚ než v tej, do ktorej sme vstupovali roku 2004.
Pôvodná Európa založená na báze suverénnych štátov sa násilne, krok za krokom, menila v inštitúciu s federatívnymi prvkami usporiadania. Toto odmietame, a v takej EÚ zostávať je riskantné. Preto tvrdíme, že po takých veľkých zmenách žiadame referendum o zotrvaní, či nezotrvaní v EU.
 
Sme za úniu založenú na fungovaní suverénnych štátov, úniu vytvorenú v prospech obyvateľstva.
 
Diktát USA je prekážkou zotrvania v Európskej únii. Pohyb osôb v EÚ je jednou z hodnôt, na ktorých trváme. Upozorňujeme však na skutočnosť, že i po pätnásťročnom integrovaní sú stále príjmy obyvateľov štátov mimo pôvodných zakladajúcich štátov neporovnateľné s príjmami obyvateľov pôvodných pätnástich štátov, zakladajúcich túto inštitúciu. Teda je pokrytectvom požadovať rovnakú lojálnosť k takzvanému „spoločnému domu.“ Ak dôchodca na Slovensku dostáva cca 300 EUR, tak dokáže voľne vycestovať s tým dôchodkom do Bruselu a späť len raz, kým jeho rovesník v Bruseli so svojim dôchodkom môže vycestovať do Bratislavy štrnásťkrát mesačne. Aj v tomto ohľade je ekonomická politika únie diskriminačná. Chceme minimálnu mzdu rovnakú vo všetkých štátoch EU.
Investor z Nemecka, ktorý podniká na Slovensku, kupuje do výrobného procesu všetko za rovnaké ceny ako u seba doma, okrem jednej jedinej veci, ktorú kupuje za maximálne nízke ceny. A to je cena pracovnej sily. Takáto únia dnes nie je úniou pre ľudí, ale pre nadnárodné spoločnosti. Tie v absolútnej väčšine pochádzajú z krajín bývalej pätnástky.
Úniu pánov a žobrákov nechceme!
 
Odmietame sankcie a nenávisť voči Rusku.
 
Mier je bez pochýb nadčasovou hodnotou, do ktorej bežná politika nesmie zasahovať. Dnešné Rusko je krajinou, ktorá v minulosti oslobodila väčšiu časť Európy a bola rozhodujúcim prvkom víťazstva nad tyraniou nacizmu a fašizmu. KSS kandiduje do európskeho parlamentu s týmto vedomím. Ide o historickú pravdu,ktorú nikto nemôže zmeniť a na ktorej trváme. Uvaliť sankcie na základe diktátu USA a neoliberálnych agresívnych síl v EÚ striktne odmietame. Mierová EÚ odmieta v princípe prijať také podmienky, ako od nich požadujú Spojené štáty americké. Europoslanci za KSS budú hlasovať proti sankciám a budú atakovať akékoľvek snahy o vytváranie v štátoch únie atmosféry strachu a nenávisti voči Ruskej federácii a národom v nej žijúcim.
 
Právomoci Európskeho parlamentu sú dostatočné a netreba ich navyšovať.
 
Volať po väčších právomociach Európskeho parlamentu ostro kontrastuje s volaním po decentralizácií EU. Veríme, že zvrchované štáty prostredníctvom ich zástupcov v Európskej komisii postačia k udržaniu EU ako spolku suverénnych štátov s rovnakými právomocami.
 
Migračná politika EU má prinajmenšom, diskutabilnú kvalitu.
 
Takmer všetci doterajší poslanci v Európskom parlamente ktorí sa doň dostali vďaka dnešnému politickému systému na Slovensku hlasovali vo veci migračných kvót proti záujmom SR. Myslíme si, že otázka prijímania či neprijímania migrantov je striktne v kompetencii členských štátov. Akým spôsobom chcú krajiny pomôcť utečencom je plne v kompetencii členských štátov. Domnievame sa, že spôsob pomoci, ku ktorej sa uchýlili v Bruseli prostredníctvom kvót je neslýchaný, kontraproduktívny a priečiaci sa zdravému rozumu. Trúfame si povedať, že hranice schengenského priestoru nie sú korzo. Štáty EÚ, majúce záujem o migrantov si ich mali možnosť prevziať z krajín pôvodu utečencov. Zotrvávame v presvedčení, že násilné nútenie k prijímaniu migrantov spôsobilo nárast neofašistických tendencií u veľkej časti obyvateľstva, z čo je zodpovedná terajšia elita v EÚ.
 
Vyzývame obyvateľstvo aby participovalo na voľbách do Európskeho parlamentu. Proti ofenzíve kapitálu je nevyhnutná naša jednota. Vyzývame občanov, aby sa nebáli odporu. Nebojte sa bojovať za svoje práva, priatelia. Voľte socialistické vlastenecké sily do európskeho parlamentu.
 
Jalal Suleiman, podpredseda KSS,
kandidát do Európskeho parlamentu za koalíciu Komunistická strana Slovenska, Vzdor – Strana práce v májových voľbách 2019.

 

Vyzývame obyvateľstvo aby participovalo na voľbách do Európskeho parlamentu. Proti ofenzíve kapitálu je nevyhnutná naša jednota. Vyzývame občanov, aby sa nebáli odporu. Nebojte sa bojovať za svoje práva, priatelia. Voľte socialistické vlastenecké sily do európskeho parlamentu.

BOJA SA KOMUNISTOV.

Len nech sa boja!
Majú prečo.

A vy, ktorí sa neviete dočkať zmeny, voľte do Európskeho parlamentu komunistov – koalíciu KSS, VZDOR-SP. (Volebnú kandidátku č. 23)

Len tak je možné vyhádzať alkoholikov, zapredaných šašov tú kopu hnoja, ktorý teraz smrdí v Európskej únii.

By |2019-04-22T12:09:08+00:00apríl 22, 2019|Články|2 komentáre

2 komentáre

  1. PZV Kantor 29/04/2019 at 14:13

    Aj keď už Slobodný vysielač B.Bystrica priamo neorganizuje relácie pre voľby do Európskeho parlamentu, odporúčam vám osloviť Borisa Koróniho a dohodnúť reláciu s jednotlivcami podľa kandidátnej listiny, ten čas je hodina a z bystrického štúdia. Ako sami čítate z príspevku predchádzajúceho diskutéra, ľudia NEVERIA – ale nielen vám. Teraz ich nepresviedčajte socializmom a neteoretizujte proletárskym internacionalizmom: TERAZ máte šancu osloviť voličov, že chcete kontrolovať a byť pri tom, čo sa bude diať v Europarlamente v tomto roku okolo Brexitu, okolo sociálnych búrok v južných krajinách, okolo schopnosti zvrátiť imigračnú vlnu a máte možnosť priamo vplývať na rozhodovanie o udržaní mieru v Európe. Pravdepodobne nastanú ZLE ČASY v ekonomike a to znamená, že bude treba čeliť liberálnym snahám preniesť bremeno hospodárskej a finančnej krízy na občanov jednolivých národných štátov – tak ako vie Jalal Sulejman kričať na zhromaždeniach, bude dúfam kričať i v parlamentných diskusiách.
    Teraz ide o občanov Slovenskej republiky, tam nejdete zastupovať proletariát. Novou politickou silou – doslova triedou podľa klasifikácie politickej triedy, sa stávajú v podmienkach globálnej spoločnosti občania jednotlivého národného štátu – a tým sú i obyvatelia Slovenska. Odrazu si uvedomujeme, že máme ako občania SR spoločný osud (slovenská spoločnosť historicky v celom), spoločný ekonomický záujem (stratili sme od 1989 náš národohospodársky celok a teraz naše výrobné prostriedky, banky i obchod vlastnia cudzinci) a aj sociálny záujem ( po 15 rokoch v EÚ a po prijatí Eura sme už mali mať rovnaké platy a rovnaké dôchodky i rovnaké zabezpečenie ako to Nemecko či Francúzsko), pretože nielen zamestnaní, ale i stredná príjmová trieda a živnostníci a malí podnikatelia zisťujú, že žijú v kolónii…Nebojte sa to všetko takto pomenovať, liberáli vás pre zmenu neoznačia za boľševikov, ale za nacionalistov. Ale to by vám malo v dnešnej verejnej mienke na Slovensku i v Európe skôr priniesť výhody.
    Smer a inšpiráciu už máte. No ale voľby musíte vyhrať vy. Poďme!

  2. Tomáš Baranovský 25/04/2019 at 21:25

    Prečo súdruhovia? Čo tam chceme, keď tam nie sme vítaní? Sedieť v spoločnosti zástupcov najväčších európskych oligarchov a kapitalistov, ktorí sa všemožne usilujú o diktatúru ich „demokratického“ práva do nášho života a zrušenie svojprávnosti Slovenského národa? Čo sme dosiahli za 30 rokov od hanebného puču, a čím sme presvedčili svet o správnosti našich ídeí pre spoločenstvo v ktorom chcú žiť poctiví a skutočne slušní ľudia /nie tí zo súčasných námestí/, žiť bez biedy, nenávisti, násilia, v pokoji, mieri a dobrom spolunažívaní? Pracovať, vzdelávať sa na úrovni, byť prospešní pre našu Slovenskú spoločnosť? A vari sme už na to zabudli?A koľko nás vlastne je? Odpoveď na tieto otázky je:NIČ alebo ešte väčšie nič. Ako komunisti sme zlyhali a náprava bude takmer nemožná. Nebuďme naivní, že sa nám to prostredníctvom EÚ podarí. Určite týmto smerom cesta k socializmu nevedie. Považujem preto výzvu ísť voliť kandidátov KSS do štruktúr EÚ za bezpredmetnú.

Comments are closed.