Komunisti na Dargove

Dargovský priesmyk 18. januára 2019 – 74 výročie oslobodenia

Dňa 18. januára 2019 sa zástupcovia komunistov, Komunistickej strany Slovenska, Vzdoru-Strany práce, Frontu ľavicovej mládeže i politicky neregistrovaní z Košíc, okresu Košice-okolie, Michaloviec, Sečoviec, Trebišova, Veľkých Kapušian, Michalian a ďalších obcí zúčastnili oficiálneho aktu vzdania úcty našim osloboditeľom z obdobia II. Svetovej vojny.

Tisíckam obetí Sovietskej Červenej armády, Rumunskej armády i Československého armádneho zboru v ZSSR, ktorí v krutých bojoch s nacistickými okupantami o Dargovský priesmyk položili svoje životy za našu slobodu.

Dôstojnosť oficiálneho slávnostného aktu zachraňovala nastúpená čestná jednotka Ozbrojených síl Slovenskej republiky, účasť a príhovor pána Richarda Rašiho, podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, hoci toto nie je v jeho pracovnej agende, čo mu slúži ku cti a účasť niektorých starostov obcí Trebišovského a Košického okresu.

Neúčasť predsedu Košického samosprávneho kraja pána Trnku a primátora Košíc pána Polačeka (keďže prelom Dargovského priesmyku bol kľúčom od brány oslobodenia Košíc) je možné vnímať ako znak – prejav ich osobného ľahostajného vzťahu k tejto dejinnej udalosti a považujeme ju za politicky neospravedlniteľnú.

Vlajková výzdoba priestoru pamätníka počas slávnostného aktu tiež naznačuje zásadnú zmenu pohľadu súčasnej politickej garnitúry na oslobodenie našej krajiny od nacizmu. Pri pamätníku viala len vlajka Slovenskej republiky a vlajkový symbol (vlajka) Európskej únie. Organizátori nepovažovali za potrebné, ani nutné k pamätníku ani symbolicky priradiť vlajky tých krajín, ktorých občania v desaťtisícoch spočinuli ako obete práve tu, na Dargove, v Slanských vrchoch, v bojoch o Košice a o Východoslovenskú nížinu.

Považujeme za neospravedlniteľné neinštalovanie vlajok Ruskej federácie (ako nástupníckej krajiny Sovietskeho zväzu), Rumunska, Českej republiky, ani nezahratie hymien týchto krajín a nepozvanie ich reprezentantov k účasti na tomto akte. Považujeme to zo strany organizátorov za prejav neúcty k tisíckam obetí z týchto štátov a národov!

Pietny akt sa odohral bez účasti, za absolútnej ignorácie verejnoprávnych médií i médií hlavného prúdu. Zdá sa, že v súčasnej situácii nesmú, alebo majú zakázané občanov informovať o konaní akcií, na ktorých nemôžu označovať Ruskú federáciu za nášho nepriateľa, alebo za agresora. Ak by Dargovský priesmyk, mesto Košice a Československo oslobodila armáda USA, alebo ktoréhokoľvek štátu EÚ, boli by na akte s plnou parádou a propaganda by hučala o našich osloboditeľoch za tónov hymny EÚ a zvučky NATO i so zábermi na ich vojenskú prehliadku.

Účasť na pietnom akte zachránila len prítomnosť delegácie komunistov. Ak by sme tam neboli v hojnom počte a ak by tam neboli reprezentanti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov pod vedením pán Dianišku,  akt by bol zredukovaný len na účasť niekoľkých desiatok predstaviteľov štátu a samosprávy, ktorí si len plnili povinnosť v pracovnom čase a v riadnej pracovnej dobe, za ktorú poberajú mzdu zo štátnej pokladne.

Veniec z červených karafiátov položil v mene Mestskej organizácie KSS v Košiciach náš najstarší celoživotný komunista, vzor pre všetkých čestných a aktívnych ľudí, 94 ročný pamätník predmetnej udalosti a bojovník proti fašizmu a nacizmu,  súdruh Jozef Závada.

Komunisti a sympatizanti KSS tam boli dobrovoľne, vo svojom voľnom, mimopracovnom čase, na vlastné náklady, bez jediného centu dotácie, bez akéhokoľvek sponzoringu, z presvedčenia a z morálnej povinnosti k tým, ktorí položili svoje životy na území našej krajiny za našu slobodu, za slobodu našich detí.

My, komunisti tam však budeme vždy, i keby tam žiadni iní neboli.

Lebo naša vďaka a úcta osloboditeľom, komunistom a občanom najviac zastúpeným bojovníkmi Červenej armády vtedajšieho Sovietskeho zväzu nepodlieha časovému obmedzeniu.

Ďakujeme našim osloboditeľom a skláňame sa pred ich hrobmi.

P.S.

A takto o udalosti informujú regionálne noviny. Pozrite si článok na KOŠICE:DNES Tu.

Vidíte tú symboliku? Zdá sa, že podľa nich Dargovský priesmyk a Košice oslobodila Európska únia. Vôbec sa nebudeme čudovať, ak mladí ľudia o histórii svojej krajiny nebudú vedieť vôbec nič. Že by toto bol cieľ?

 

Peter Nišponský

Predseda MO KSS Košice

By |2019-01-20T12:09:49+00:00január 19, 2019|Články|1 Comment

One Comment

  1. Saša 10/02/2019 at 17:59

    A to je akože hrdinstvo, ísť na “Dargov” na vlastné náklady? 😉 Nič ste pre Dargov nespravili, preto podľa mňa nemáte morálne právo niekoho kritizovať, že sa nezúčastnil…

Comments are closed.