Komunistická ideológia je blízka kresťanstvu – vyhlásil Putin

V týchto dňoch si niektoré ruské média všímajú výroky Vladimíra Putina o tom, že ideológia komunizmu je len napodobňovanie kresťanstva, ktoré má v Rusku dlhú tradíciu. Podľa jeho slov „komunistická ideológia je v podstate veľmi príbuzná kresťanstvu. Sloboda, bratstvo, rovnosť, spravodlivosť – to všetko je založené v Svätom písme, všetko je tam uvedené. A kódex budovateľa komunizmu? To je sublimácia, primitívny výber z Biblie, nič nové nevymysleli. Lenina uložili do mauzólea – čím sa to líši od relikvií svätých pre pravoslávnych a pre všetkých kresťanov?“

Z uvedených výrokov je možné vyvodiť viacero záverov, alebo aj tendencií. Na jednej strane je to zjavné zníženie významu, alebo vulgarizovania komunistickej ideológie, ktorá je dnes neprijateľná pre vládnuce sily v samotnom Rusku, ako aj vo všetkých krajinách s ekonomickým systémom, založeným výhradne na súkromnom vlastníctve.  Na druhej strane je to vlastne priznanie toho, že komunistická ideológia nie je nič iné, ako vyjadrenie dlhodobých snáh a túžob ľudí po živote v spravodlivosti, slobode, rovnosti a bratstve.

Tí, ktorí pozornejšie ako iní sledujú výroky ruského rezidenta Putina už postrehli, že v jeho vyjadreniach k minulému zriadeniu a politike strany, ktorá ho určovala, sú podobné výroky. Teda neurčité, kontraverzné, lavírujúce, niekedy až protichodné. Prevážne v závislosti na politickej a  spoločenskej situácii, ktorá v dobe vyjadrenia výrokov v Rusku prevláda. V konečnom dôsledku však majú byť také, aby vyhovovali tým, ktorých zastupuje súčasná vládna moc.

Čo môžu signalizovať tieto vyjadrenia dnes?

V Rusku prebieha predvolebná kampaň na post prezidenta štátu. Média, a pravdepodobne aj samotného Vladimíra Vladimiroviča nedávno asi dosť prekvapilo, ak nie zaskočilo, že ruskí komunisti postavili za svojho kandidáta na prezidenta 57 ročného predsedu sovchozu Pavla Grudinina. Nestraníka, úspešného dlhoročného manažéra, vzdelaného, premýšľajúceho a nebojácneho diskutéra. Uvedené výroky môžu byť Putinovym pokusom získať si sympatie voličov, ktorí sú na ľavicovom „polí“ a sú naklonení voliť komunistického kandidáta. Tým ich chce nakloniťna svoju stranu.

Ruskí komunisti sú si samozrejme vedomí tejto taktiky a budú na ňu reagovať v predvolebnej kampaní. Tajomník Komunistickej strany Ruskej federácie Sergej Obuchov povedal, že Putinove vyjadrenie hodnotia „ako uznanie výrazného rastu reitingu kandidáta za KSRF Pavla Grudinina a pokus… získať sympatie voličov“.

Vo vzťahu k porovnaniu svätých relikvií a Mauzolea V.I.Lenina Obuchov uviedol: „KSRF považuje mauzóleum za štátnu poctu a nie za religióznu. Podobne ako je na Červenom námestí vytvorený panteón sovietskych hrdinov. Takýchto príkladov štátnych pôct je veľa po celom svete.“ Táto štátna pocta vychádza z národných tradícii, vrátane aj z pravoslávia.

Obuchov tiež pripomenul, že slová o kódexe budovateľa komunizmu – ako o „výňatku z Biblie“ boli už povedané predtým lídrom KSRF Zjuganovom a Patriarchom Moskovským a celej Rusi Kirillom. Podobne ako slova Zjuganova, že prvým komunistom bol Ježiš Kristus.

V stanovisku prvého zástupcu predsedu komunistickej strany Ruska Meľnikova bolo k tejto téme naviac povedané, že morálny kódex budovateľa komunizmu nemôže byť „primitívnym výberom z Biblie“, pretože je namierený na budovanie spravodlivej spoločnosti tu a teraz.

Ocenil však, že vyjadrenie terajšieho prezidenta obrusuje hrany okolo protirečivých pohľadov v spoločnosti na tému Mauzoleum Lenina.

Pavol Suško
15. januára 2018

By |2018-01-16T20:43:43+00:00január 16, 2018|Články|Komentáre vypnuté na Komunistická ideológia je blízka kresťanstvu – vyhlásil Putin