Komunistická strana Slovenska vyjadruje solidaritu s Kubou a jej ľudom

Komunistická strana Slovenska veľmi pozorne sleduje zahranično-politické vyhlásenia ako aj konkrétne kroky USA prezentované politikou prezidenta Donalda Trumpa. V jeho nedávnych vyhláseniach, ktoré učinil na Floride sú obsiahnuté verbálne útoky proti vedúcim predstaviteľom Kubánskeho štátu ako aj vyjadrenia signalizujúce zmenu politiky USA voči socialistickej Kube.

Komunistická strana Slovenska považuje uvedené vyjadrenia za absolútne neopodstatnené a smerujúce k ďalšiemu stupňovaniu napätia nielen v Karibskej oblasti ale aj v globálnych, medzinárodných vzťahoch. Aj tieto vyhlásenia Donalda Trumpa sú dôkazom toho, že súčasná americká administratíva nemá záujem o mierové riešenie problémov vo svete, hľadá zámienky na vyvolávanie napätia a konfliktov a na ich pozadí usiluje o rozširovanie svojej hegemónie za každú cenu.

KSS odmieta a dôrazne odsudzuje cielenú politiku poškodzovania občanov Kuby. Odmieta politiku konfrontácie, blokády, embárg, ponižovania, rozkladu a nepriateľstva voči tejto karibskej krajine zo strany USA. Spojené štáty americké nikdy neboli a ani nie sú majiteľom pravdy a už vôbec nie nositeľom demokracie a mieru tak ako sa o tom zmienil vo svojom floridskom prejave prezident USA.

KSS je presvedčená, že blokáda, embargá a ani nepriateľské vyhlásenia USA voči Kube odhodlanie a túžbu Kubáncov po národnej nezávislosti, slobode a sociálnej spravodlivosti nezlomia, ale naopak – posilnia.

Komunistická strana Slovenska vyjadruje solidaritu s Kubou, s jej vrcholovými predstaviteľmi a obyvateľmi, ktorých nepokorilo niekoľko desaťročné embargo zo strany USA a ich spojencov. Súčasný kubánsky systém existujúci vo veľmi zložitých podmienkach vníma KSS ako záruku národnej suverenity a nezávislosti Kubáncov ako aj záruku vývoja smerujúceho k sociálnej spravodlivosti a celospoločenskej prosperite. KSS zároveň apeluje na vládu SR a vyzýva ju k posilneniu spolupráce s Kubou, ktorá dokázala, že je vážnym prvkom stability v latinskej Amerike.

Komunistická strana Slovenska
Ústredný výbor
Bratislava 24.06.2017

By |2017-06-26T12:41:35+00:00jún 26, 2017|Vyhlásenia|Komentáre vypnuté na Komunistická strana Slovenska vyjadruje solidaritu s Kubou a jej ľudom