Krátka ukážka zločinov kapitalizmu

Vážení priatelia, toto je len malá, krátka, z hľadiska režimu a štátu takmer bezvýznamná ukážka zločinov kapitalizmu páchaných dnes v Slovenskej republike.

Viď správu z denníka Nový Čas TU.

Také prípady životných osudov bežných pracujúcich a nezamestnaných ľudí ako je tento, sa stali na Slovensku bežným javom, sú ich desaťtisíce a exekúcií vyplývajúcich z nenažranosti kapitálu sú u nás milióny.

Politický, ekonomický a sociálny systém oligarchického kapitalizmu, ktorý dnes, v takzvanej demokracii zažívame nedovoľuje bežnému pracujúcemu, alebo nie z vlastnej viny nezamestnanému človeku dôstojne prežiť, vychovať deti a zaradiť sa do spoločnosti ako plnohodnotnému občanovi s perspektívou dôstojného života.

Mnohí z vás a desaťtisíce ďalších zažili a zažívajú tento osud ekonomického vyhnanca vo vlastnej krajine, v spoločnosti, ktorá si hovorí demokratická, sociálna a humánna.

Podobné situácie v takzvanej „totalite“ ako nazývajú súčasní mocní, privatizéri, oligarchovia, politici a im podriadené mediálne štruktúry bývalý Československý socializmus, občania našej krajiny nikdy nepoznali. Komunisti, ako vtedajšia vedúca politická sila spoločnosti sa dokázali o každého občana dôstojne postarať. Zaručovali mu prácu, mzdu za vykonanú prácu, právnu ochranu, bezpečnosť a dôstojné ekonomické podmienky k prežitiu, ekonomickému a sociálnemu zabezpečeniu.

Nedovolili úžerníkom, spoločnostiam, ani jednotlivcom takto nedôstojne, pokrytecky a nenásytne orabovať obete ani v prípadoch, kedy si občan svoju situáciu svojou nerozvážnosťou spôsobil sám.

Uplatňovali systém práva, viny a trestu v medziach ľudskosti a slušnosti.

V dnešnej dobe však už nič z toho neplatí.

Za zmienku stojí aj skutočnosť, že brakové, bulvárne médiá akým je i Nový čas, ale aj verejnoprávne médiá mainstreamu uverejňujú z času na čas osudy ľudí, ktorí upadli do neriešiteľných sociálnych problémov nie z dôvodu, aby týmto ľuďom pomohli, ale aby zvýšili svoju publicitu a čítanosť a na pozadí, aby ukázali vykorisťovaným a systémom zotročeným občanom a celej verejnosti, že je to vlastne normálne, že to tak má byť, aby ich vystríhali pred situáciou, že ak sa dostanú do úpadku a sociálnych problémov, tak im nemá kto pomôcť. Pôsobia preventívne v prospech protiľudového systému, ktorý vlastných občanov zotročuje a berie im aj poslednú nádej na ochranu zo strany vraj demokratického štátu.

My, komunisti sa so súčasným postojom štátu k vlastným občanom, k ním vybudovanému nespravodlivému systému sociálnych záruk a sociálneho zabezpečenia občana v núdzi nemôžeme zmieriť a nikdy nezmierime. My sme tu preto, aby sme bránili pracujúceho občana a aby sme v rámci našich síl a možností tento súčasný neoburžoázny nespravodlivý spoločenský systém odstránili a zmenili ho na systém pre občanov a nie proti nim.

Toto platilo za éry ČSSR a platí to pre nás aj dnes.

Peter Nišponský

Predseda MO KSS Košice

By |2019-01-23T13:05:33+00:00január 23, 2019|Články|1 Comment

One Comment

  1. Milan Benko 26/01/2019 at 14:23

    Na sociálnych sieťach sa šíri takéto prehlásenie:

    Svetová demokratická verejnosť vníma politické, ideologické, ekonomické a vojenské zasahovanie Spojených štátov amerických do záležitostí suverénnych krajín, rozvracanie prosperujúcich krajín a celých regiónov, odstraňovanie demokraticky zvolených predstaviteľov, ako konanie ohrozujúce demokraciu, svetovú bezpečnosť a budúcnosť ľudstva.
    Svetová demokratická verejnosť z tohto dôvodu neuznáva za legitímne súčasné americké vedenie a rozhodla sa menovať prezidentkou USA ekologickú a politickú aktivistku a herečku Pamelu Andersonovú.

    Podpisujem. Je potrebné proti USA používať ich metódy, nastavovať im zrkadlo. Ak sa podpíšu milióny ľudí, bude to pre USA nepríjemné.

Comments are closed.