KSS k protikorupčnému pochodu

foto:SITADňa 18. apríla sa v Bratislave uskutočnil pompézne nazvaný  Veľký protikorupčný pochod, ktorého cieľom mala byť nielen  kritika  korupcie v spoločnosti, ale predovšetkým kritika súčasnej vládnej koalície a v jej radoch predovšetkým kritika najsilnejšieho politického subjektu Smeru – SD.

V kontexte týchto udalostí považujeme za dôležité zdôrazniť, že Komunistická strana Slovenska vždy zásadným spôsobom  kritizovala vývoj a smerovanie našej spoločnosti od novembra  1989. Vždy poukazovala na skutočnú  podstatu a ciele celospoločenských zmien. Celý ponovembrový vývoj na Slovensku, tak ako aj v okolitých krajinách strednej a východnej Európy, mal smerovať a smeroval k rozkradnutiu a k likvidácií priemyselnej ako aj poľnohospodárskej štruktúry nášho štátu. Smeroval  k pretrhaniu všetkých obchodných väzieb Slovenska a k zotročeniu obyvateľstva ako lacnej pracovnej sily pre nové nadnárodné  korporácie a ako konzumenta a spotrebiteľa produktov globalizovanej ekonomiky slúžiacej ekonomickým elitám. Cieľom bolo totálne destabilizovať a deformovať vyspelý sociálny systém, školstvo a zo zdravotníctva slúžiaceho ľuďom  vytvoriť lukratívny biznis. Okrem uvedeného medzi hlavné ciele patrila aj totálna likvidácia vlastných obranno-bezpečnostných štruktúr Slovenska a jeho zavlečenie do zločineckých štruktúr NATO a v tomto kontexte jeho  podriadenie záujmom USA, NATO a EÚ.  Týmto cieľom viac či menej, priamo či nepriamo slúžili všetky politické garnitúry po roku 1989 vrátane tej súčasnej.

Napriek tomu, že KSS vnímala zloženie vládnej koalície, ktorá vzišla s parlamentných volieb v roku 2016, ako prijateľnejšiu alternatívu  v porovnaní s dnešnou opozíciou  netají svoje kritické postoje k jej vládnutiu a nesúhlas s väčšinou stránok jej politiky. Sociálna demokracia, ktorá sa pasovala do úlohy jedinej slovenskej ľavice a ktorá je dominantnou súčasťou vládnej moci s krátkou prestávkou od roku 2006 nedokázala naplniť svoje sľuby a očakávania väčšiny obyvateľstva. Zriekla sa príležitosti na dôsledné ľavicové opatrenia a obmedzila sa len na drobné, takmer nič neriešiace sociálne ústupky a na službu ekonomickým elitám. Kriticky hodnotíme súčasnú  vládna koalíciu aj za to, že sa spreneveruje  hodnotám vlastenectva a mieru a spolupodieľa sa na destabilizácii situácie v Európe i inde vo svete. Činí tak podporou politiky USA, NATO i EU napríklad v otázkach  sankcií voči Ruskej federácií, k situácií na Ukrajine či v Sýrii  alebo v ústretovosti budovať na území Slovenskej republiky vojenské základne NATO či vysielať naše vojenské jednotky k hraniciam z Ruskou federáciou.

Komunistická strana Slovenska v kontexte s uskutočneným Veľkým protikorupčným pochodom 18. apríla tohto roku zdôrazňuje postoj, že na Slovensku sú vážne dôvody na demonštrácie proti korupcii, proti nízkej životnej úrovni väčšiny ľudí, proti nízkym mzdám a dôchodkom, proti situácii v zdravotníctve školstve i iných oblastiach spoločenského života. Jednoducho povedané sú reálne dôvody demonštrovať proti domácej i zahraničnej  politike vládnej koalície. Uvedomiť si však treba aj to, že aj Slovenská republika je geopolitickým priestorom, v ktorom sa rozohrávajú a hrajú rôzne mocenské  hry tých, ktorí usilujú o dosiahnutie totálnej svetovej hegemónie, ktorí veľmi radi majdanizujú a destabilizujú celú spoločnosť a skryto podporujú tých, ktorí nemajú mandát vlastného národa.

Uvedomiť si treba aj skutočnosť, že organizátori tzv. protikorupčného  pochodu a ich ideológovia, ktorí sedia v Prezidentskom paláci, mimovládne organizácie sú štedro dotované zahraničnými nadáciami a ich donormi typu Soroša a  bývalí privatizéri chcú zahmlievať svoje nečisté spôsoby nadobudnutia majetku, zámerne zamlčujú príčinnosť korupčných javov v našej spoločnosti. Tieto amorálne javy začali prijatím Zákona č 92/1991 o Veľkej privatizácií, kde z jeho obsahu vyplýva, že rozhodnutia o privatizácií nepodliehajú preskúmaniam súdov / § 10 článok 9/. Tu bol spáchaný najväčší podvod a zrod korupcie. Preto považuje KSS za  potrebné prehodnotiť tento zákon a zrušiť ho, čím sa jasne preukáže, kto a ako to vážne myslí s bojom proti korupcií, osobitne dnešná koalícia i opozícia. KSS zároveň vyzýva štátne orgány, Vládu SR, Národnú radu SR ako aj Generálnu prokuratúru, aby začali proces ozdravenia našej spoločnosti prehodnotením celého procesu privatizácie, jeho účelnosti a  prínosu pre samotný rozvoj Slovenska.

V Bratislave 19. apríla 2017

Jozef Hrdlička

predseda KSS

By |2017-04-24T09:26:28+00:00apríl 23, 2017|Vyhlásenia|Komentáre vypnuté na KSS k protikorupčnému pochodu