Kto potrebuje defilé okupantov v Piešťanoch?

Koncom tohto týždňa vypukol medzi ministerstvami zahraničných vecí a obrany SR ďalší spor okolo povolenia na pristátie a dotankovanie amerických bojových vrtuľníkov na letisku v Piešťanoch. Spor bol cielene odštartovaný článkom v Denníku N o tom, že tento zákaz vydali nominanti SNS na ministerstve obrany. Rezort obrany však zakrátko túto správu odmietol a dodal, že o podobných otázkach rozhoduje vláda.  Spor bol napokon vyriešený tak, že vrtuľníky budú môcť nad našim územím prelietať a na piešťanskom letisku pristávať a tankovať.

Komunistická strana Slovenska, vedomá si nevyhnutnosti zachovania suverenity Slovenskej republiky nesúhlasí s rozhodnutím vlády Slovenskej republiky, zásadne odmieta a protestuje proti preletom, pobytu a obslužným činnostiam poskytovaným armáde Spojených štátov Amerických a všetkým cudzím armádam bez rozdielu, na území našej krajiny!

Komunisti, rovnako ako absolútna väčšina občanov Slovenskej republiky prezentujú názor a požiadavku na zákaz pobytu, presunov a poskytovania služieb akýmkoľvek cudzím armádam na Slovensku. Odmietame tu akýchkoľvek nových okupantov, zo západu, z východu, zo severu i z juhu. Bojové stroje armády USA nemajú na letisku v Piešťanoch čo hľadať. Nech si logisticky zabezpečia obslužné činnosti kde len chcú, v tých krajinách, ktoré sa ich okupačným snahám podvoľujú zo zištných, alebo ekonomických dôvodov, ale my naše mladé Slovensko nepredáme za tridsaťtisíc €, ktoré nám ponúkajú za požadované obslužné činnosti.

V hre je totiž o mnoho viac. Naša suverenita a samostatnosť, naša česť a mier.

Preto zásadne protestujeme proti postupom vojnových štváčov a všetkých tých vládnych činiteľov a zapredancov, ktorí neváhajú odovzdať našu krajinu do rúk militaristov cudzích mocností. Vyzývame k individuálnemu, nekoordinovanému, ale aj k spoločnému protestu mierové, občianske, národné a antisystémové strany, organizácie, občianskych aktivistov a všetkých občanov mieru. Vyzývame vás občania Slovenska, aby ste aktívne, verejne prejavili svoju nespokojnosť nad konaním našich vládnych činiteľov a odmietli pobyt príslušníkov leteckých vzdušných síl USA na piešťanskom letisku.

Peter Nišponský

Predseda MO KSS  Košice a člen PÚV KSS

By |2019-06-16T07:46:07+00:00jún 16, 2019|Články|Komentáre vypnuté na Kto potrebuje defilé okupantov v Piešťanoch?