Kto robí z občanov Slovenska hlupákov a prečo?

Kto robí z občanov Slovenska hlupákov a prečo?

Klamstva, polopravdy, cielené informácie a nezmysly sa stali normou, každodennou súčasťou činnosti médii na Slovensku, i stanovisk a postojov značnej časti politikov. Podľa zámerov a predstáv politických technológov sa takto manipuluje s verejnou mienkou a usiluje sa o postupné formovanie názorov a postojov občanov. Sme toho svedkami každý deň, v rôznych oblastiach nášho každodenného života. Malo by nás, občanov Slovenska urážať, že z nás robia hlupákov a asi chcú urobiť úplne nesvojprávnych primitívov či idiotov.

Stačí napríklad pozrieť na to, ako nám „podávajú“ informácie o rusko-ukrajinskom pohraničnom konflikte v Azovskom mori. Obyčajný pohraničný konflikt, kedy po narušení výsostných vôd Ruska boli zadržané tri člny ukrajinského vojenského námorníctva sa vykresľuje ako narušenie medzinárodných noriem, či schválne zostrovanie situácie zo strany Ruska. Vina sa samozrejme jednoznačne kladie ruskej strane a opatrenia, o ktorých sa hovorí, a ktoré sa majú urobiť, by mali smerovať hlavne voči Rusku. Pravdivé sú samozrejme len informácie podávané oficiálnym Kyjevom, kým ruské stanoviska sú jednoducho ignorované, alebo spochybňované. Tak to jednoznačne vyplýva ako z mediálnych správ, tak z vyjadrení našich oficiálnych predstaviteľov.

Komu je výhodné a potrebné neustále udržiavanie a rozširovanie rusofóbie na Slovensku? Kto a prečo má záujem za každú cenu formovať verejnú mienku protirusky? Tí, tá kategória ľudí, ktorí tak robili aj pred 200 aj pred 100 rokmi, aj v tridsiatych, päťdesiatych či osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia.

Ale nejde len o falšovanie a prekrúcanie informácii o Rusku či Číne, Venezuele alebo Brazílii či iných „neprijateľných“ krajinách. Zamyslíme sa, ako manipulujú s naším vedomím aj „kecami“ z našej prítomnosti. Len za posledné dva dní sme mohli byť svedkami následujúcich informácii v RTVS:

„Niektoré mesta zakladajú mestské podniky technických služieb, aby riešili údržbu ciest a chodníkov v mestách, lebo súkromné firmy sa neosvedčili, alebo sú príliš drahé…“.

Nemali náhodou takmer všetky naše väčšie mesta také podniky už v dobe socializmu? Neporušili ich samosprávy a primátori v záchvate ničenia všetkého, čo súviselo so socialistickou ekonomikou a riadením???

„ V škôlke v …. prišli s projektom ručných prác detí, ktoré nemajú zručnosti a budú sa učiť píliť, vŕtať, brúsiť, šiť a podobne…“. / v škôlke…?!/…

Nemali sme náhodou na našich základných školách zavedené ručné práce, práce v dielňach, dievčatá varenie a starostlivosť o dieťa? Nezrušil niekto tieto hodiny tiež len v záchvate „inovácie“, ale hlavne „negácie“ socialistickej výchovy???

„Zakladajú sa mliečne hliadky v školách, lebo sa ukazuje že spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na Slovensku výrazne klesla, čo môže mať negatívny vplyv na zdravie detí…“.

Nebolo na našich školách za socializmu toto opatrenie už zavedené a nezrušili sme ho zase z nejakého dôvodu, vymysleného „pseudoodborníkmi“ na výživu???

„Rozmýšľa sa o finančnom príspevku pre rodičov prvákov na nákup školských pomôcok…“

Nebola u nás zavedená za socializmu prax, že detí dostávali každý školský rok okrem učebníc zdarma aj školské pomôcky??? A že túto prax vlády po roku 1989 zrušili ako nepotrebnú či zbytočnú???

Uvedené, ale aj ďalšie informácie vyznievajú, akoby niekto objavoval Ameriku a prišiel na niečo, čo zmení tento mizerný, pokrivkávajúci, naspravodlivý systém na raj na Slovensku.

Komu je výhodné šíriť takéto informácie?

Tým, ktorí chcú presviedčať občanov, že to, čo bolo na Slovensku dosiahnuté za socializmu bolo nič, oproti tomu, čo dosahujeme a budeme uskutočňovať dnes a v blízkej budúcnosti. Objavujú dávno objavené, avšak cielene „zbúrané“ a zničené. Aby si robili zásluhy na prítomnosti a aby velebili systém, ktorý vyhovuje im. Teda len niektorým. Nie väčšine občanov Slovenska.

Ukážme, že nie sme hlupáci a dajme im to pocítiť.

Pavol Suško

podpredseda KSS

By |2018-12-05T13:46:44+00:00december 5, 2018|Články|1 Comment

One Comment

  1. MiroslavJán 06/12/2018 at 20:33

    Zaujímavá bola aj strava vysokoškolských študentov takmär zadarno (obed 2,6 Kčs) a v internátnych bufetoch diskontné ceny vybraného ovocia a potravín.

Comments are closed.