O NÁS2019-08-04T10:27:39+00:00

O NÁS

My, komunisti, sme ľudia ako všetci ostatní na našej planéte. Snažíme sa vzdelávať,  pracovať a dôstojne žiť. Máme svoje problémy, starosti ale aj túžby, sny a radosti. Medzi nami sú bežní ľudia pracujúci v rôznych  robotníckych profesiách, v poľnohospodárstve, pracujúca inteligencia, ako napríklad učitelia, lekári či vedeckí pracovníci. Medzi nami pôsobia študenti i dôchodcovia, muži i ženy. Všetkých nás spája presvedčenie, či viera, že je možné vybudovať v ľudskej spoločnosti sociálne spravodlivý spoločenský systém. Systém, ktorý by nebol založený na vykorisťovaní človeka človekom,  na drancovaní a rozkrádaní hodnôt vytvorených ľudskou prácou a na drancovaní našej planéty. Chceme realizovať spoločenský systém, ktorý môže byť reálnou alternatívou kapitalizmu.

Komunistická strana Slovenska  bola ustanovená 29. augusta 1992, zjednotením Komunistickej strany Slovenska“91“ a Zväzu komunistov Slovenska.  Proces vzniku súčasnej komunistickej strany prebiehal súbežne s procesom transformácie „prednovembrovej„ KSS na stranu sociálno-demokratického typu.  

STANOVY

Komunistická strana Slovenska / ďalej KSS / je politickou stranou pôsobiacou na území Slovenskej republiky v súlade so Zákonom o politických stranách a politických hnutiach č. 85/2005 Z. z. Na svoje označenie používa skratku KSS. Sídlom jej ústredných orgánov je Bratislava.

STANOVY KSS

VEDENIE STRANY

Viac

Komunistická strana Slovenska privíta záujem, aktivitu a angažovanosť každého občana Slovenskej republiky, ktorý prejaví záujem stať sa členom KSS.

STAŇ SA ČLENOM