Kto sme

Sme ľudia. Rovnakí ako všetci ostatní na tejto planéte. Ľudia so svojimi problémami, schopnosťami, túžbami, snami, neduhmi, názormi, radosťami i starosťami. Robotníci, roľníci, pracujúca inteligencia, študenti, dôchodcovia, matky, synovia, otcovia, dcéry, vnuci, pravnuci.

Od ostatných sa líšime len svojim presvedčením – vierou, že je možné vybudovať, uviesť do života a udržať sociálne spravodlivejší spoločenský systém. Systém, ktorý nebude založený na vykorisťovaní, legalizovanom okrádaní, systém čistejší a morálnejší ako je súčasný imperializmus.

Pre naplnenie nášho presvedčenia a vízie i niečo robíme. Pracujeme v prospech vykorisťovaných a systémom diskriminovaných v našej politickej organizácii v Komunistickej strane Slovenska, ktorá je politickou a morálnou základňou pre nás – jej členov a sympatizantov a hlavným prostriedkom pre dosiahnutie našich cieľov.