Ktorého kandidáta na prezidenta voliť v druhom kole?

Ktorého kandidáta na prezidenta voliť v druhom kole?

S takouto otázkou sa na mňa obracali niektorí priatelia, kamaráti, príbuzní, známi i bývalí kolegovia, po tom, čo boli zverejnené výsledky prvého kola. Niektorým som dal vyhýbavú odpoveď, keďže som cítil, že ide skôr o provokatívnu otázku. Tým, u ktorých som vnímal, že stoja o môj názor, pretože ozaj majú problém rozhodnúť sa, som svoj názor vyjadril v následujúcom zmysle:

Obidvaja kandidáti zastupujú záujmy predovšetkým kapitálových skupín, finančníkov, oligarchov a euroatlanticky orientovaných mocenských skupín. Záujmy občanov tvoria len malú časť ich programových zámerov, aj to hlavne z dôvodu získať podporu dôverčivých a médiami zmanipulovaných ľudí.

Napriek takémuto hodnoteniu sa v danej situácii prikláňam k podpore kandidáta, ktorého hodnotová orientácia, postoje a vystupovanie sú zrozumiteľnejšie a ľudskejšie. Tieto skutočnosti vytvárajú predpoklady, že v prípade zvolenia za prezidenta bude obhajovať zachovanie, upevnenie a prehĺbenie tých sociálnych opatrení v prospech občanov, ktoré boli doteraz na Slovensku prijaté. Hlavne v prípade, ak by v nasledujúcich voľbách získali na Slovensku moc pravicové strany.

Takýmto kandidátom je Maroš Šefčovič.

Napokon aj vzdelanie a doterajšia politická skúsenosť Maroša Šefčoviča, jeho kontakty a autorita v medzinárodnej politike vytvárajú predpoklady vysokej profesionality na funkcií prezidenta, čo len prospeje dobrému menu a autorite Slovenska v medzinárodnom meradle.

Nemôžem podporiť kandidátku na prezidentku, ktorá sa až prehnane hlási k hodnotám, ktoré sú cudzie tradíciám nášho ľudu, či už kultúrnym, morálnym, sociálnym i náboženským.

Pavol Suško

podpredseda KSS

By |2019-03-26T13:25:59+00:00marec 26, 2019|Články|Komentáre vypnuté na Ktorého kandidáta na prezidenta voliť v druhom kole?