List predsedu KSS komunistom

Komunistická strana Slovenska
Jozef H R D L I Č K A
predseda
List adresovaný všetkým členom KSS
 
Vážené súdružky, Vážení súdruhovia,
 
v sobotu 25. mája 2019 sa na Slovensku uskutočnia voľby poslancov do Európskeho parlamentu. Vieme, že sú to voľby, ktoré sa netešia veľkej popularite a naši spoluobčania, vrátane mnohých našich členov a sympatizantov ich vo väčšine prípadov ignorujú. Nepovažujem to za správne a preto sa na vás, na súdruhov a priateľov obraciam týmto listom a vyzývam vás k účasti na týchto voľbách a k podpore kandidátky koalície Komunistická strana Slovenska a Vzdor – strana práce, kandidujúcej pod číslom 23.
Určite sa všetci zhodneme na tom, že myšlienky o vzájomne výhodnom partnerstve krajín Európy, mierové spolunažívanie ako aj snaha o sociálne spravodlivú spoločnosť patria medzi tie najhumánnejšie a najhodnotnejšie. Zhodneme sa aj na tom, že súčasná Európska únia tieto ideály nenapĺňa, práve naopak, tak ako v minulosti bola habsburská monarchia označená za žalár národov stáva sa ním aj dnešná únia. Žiaľ, čím ďalej, tým viac sa profiluje ako spoločenstvo rovných a rovnejších, nerešpektuje záujmy, kultúrne a historické tradície jednotlivých národov. Snaha o napĺňanie sociálnych práv ľudí a ich dôstojná životná úroveň ako aj snaha o skutočnú ochranu životného prostredia nie sú prioritami Bruselu a Štrasburgu.
Prioritami mocenských a ekonomických elít Európskej únie je bohatnutie vyvolených na úkor ostatnej väčšiny. Cieľom je predovšetkým bezohľadná tvorba zisku a v tomto zmysle ovládanie krajín Európy. Potvrdzuje to aj pätnásť ročné členstvo Slovenska v Európskej únií. Spomeniem zdecimované poľnohospodárstvo, stratu potravinovej sebestačnosti, ešte stále vysokú nezamestnanosť, vznik vrstvy pracujúcej chudoby, žalostne nízke dôchodky a neustále rastúce výdavky každého z nás. Náš priemysel bol rozkradnutý a zdecimovaný. Dnes je tvorený nadnárodnými korporáciami, ktoré vyciciavajú zisky a vyvážajú ich za hranice našej vlasti. Či sa to niekomu páči, alebo nie, Slovensko (ako aj ďalšie, predovšetkým krajiny bývalého východného bloku) je ekonomicky okupovanou krajinou a naši pracujúci sú otrokmi v zahraničných firmách vo vlastnej krajine. Za tento stav je zodpovedný ponovembrový vývoj ako aj liberálna politika EU.
 
Spomenúť musím aj fakt, že Európska únia je služobníčkou agresívnej a militantnej politiky USA. Pod jej vplyvom a v rámci zločineckého paktu NATO realizuje novodobú koloniálnu politiku vo svete, čo treba zastaviť. Zastaviť treba aj konfrontačnú politiku z Ruskou federáciou, či Čínou a budovať seriózne partnerstvá.
Napriek týmto kritickým slovám voči dnešnej EÚ chcem zdôrazniť, že zatiaľ nie je v Európe vyprofilovaná iná, reálna alternatíva voči nej. Ako reálnu však spolu s našimi partnermi v mnohých krajinách vidíme šancu jej radikálneho prebudovania na Európu pre ľudí, na Európu sociálne spravodlivú. Preto sa aj KSS spoločne so stranou Vzdor – strana práce zúčastňuje európskych volieb a ponúka voličom program zásadných zmien EU. Uvedomme si, že voľby poslancov Európskeho parlamentu sú príležitosťou ovplyvniť a zmeniť v ňom pomer tých síl, ktorým ide o ľudí.
 
Aj v tomto roku sa predpokladá veľmi nízka účasť voličov v európskych voľbách. Pokiaľ by sme boli disciplinovaní a podporili v nich našu kandidátku a pokiaľ by sa nám podarilo získa naše deti, vnukov, susedov, kolegov a kamarátov, bola by tu veľká reálna šanca mať naše zastúpenie v Európskom parlamente.
 
Súdruhovia,
toto je moja prosba a výzva k Vám, toto je zmysel môjho listu adresovaného Vám. Chcem Vás tiež veľmi úprimne ubezpečiť, že mne osobne a ani nikomu z ostatných kandidátov nejde o plat europoslanca!
Ide nám predovšetkým o posilnenie hnutia radikálnej ľavice na Slovensku i v Európe a aby sme mali silu na to, aby sme konečne opäť získali príležitosť meniť vývoj u nás doma v prospech bežných ľudí.
Poďme spoločne voliť koalíciu Komunistická strana Slovenska a Vzdor – Strana práce. Presvedčme svoje okolie, že to má význam! Naši kandidáti sú jeden tím a je úplne jedno, ktorý z nich by sa v prípade úspechu stal poslancom Európskeho parlamentu. Úspešnou by sa stala KSS spolu s našimi koaličnými partnermi a naša ďalšia práca by bola podstatne účinnejšia.
Ďakujem za pochopenie a pozornosť venovanú tomuto úprimne formulovanému listu a spolieham na našu vzájomnú súdržnosť.
 
So súdružským pozdravom
 
Jozef Hrdlička
predseda KSS
 
V Bratislave 16. mája 2019
By |2019-05-19T09:13:05+00:00máj 19, 2019|Články|Komentáre vypnuté na List predsedu KSS komunistom