O našom webe

Na tomto webe zverejňujeme aktuálne informácie o činnosti a práci komunistov Slovenska. Sú určené komunistom, sympatizantom KSS i širokej verejnosti. Nemáme čo tajiť. Pracujeme v rámci zákona dobrovoľne, čestne, verejne a v prospech väčšiny občanov našej krajiny, v prospech nezamestnaných, vykorisťovaných a diskriminovaných.

Pridajte sa k nášmu úsiliu o vybudovanie politicky, sociálne a ľudsky spravodlivejšieho a morálne čistejšieho spoločenského systému na Slovensku, v Európe a na celej modrej planéte.