Otázky komunistov na Ministra obrany SR. A už máme aj odpovede…

 

Komunistická strana Slovenska, Ústredný výbor, Hattalová 12, 831 03 Bratislava

 

V Bratislave, 6. februára 2019

Ing. Peter G a j d o š, minister, Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, 832 47 B r a t i s l a v a

 

V e c :  Otvorená žiadosť o informáciu

Vážený pán minister,

29.augusta 2019 si pripomenieme významné výročie  najväčšej udalosti v  novodobých dejinách Slovenského národa – 75. výročie Slovenského národného povstania. Odvážne ozbrojené povstanie proti fašizmu spojilo príslušníkov viac ako troch desiatok národov a národností. Nemeckí okupanti, za bezprecedentnej podpory ich domácich prisluhovačov, príslušníkov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy SNP potlačili a kruto sa pomstili najmä na obyvateľoch horských obcí za pomoc partizánom. Obetiam fašistických represálií ste sám viac krát vzdal úctu na pietnych spomienkach v Kališti, Kľaku, Ostrom Grúni ale aj na ďalších miestach.

Vážený pán minister,

ako je Vám určite dobre známe, Komunistická strana Slovenska sa nikdy nestotožnila s členstvom Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii. Túto alianciu sme vždy vnímali a aj naďalej vnímame ako zločineckú a agresívnu, slúžiacu predovšetkým veľmocenským záujmom USA. Na strane druhej, sme nútení reálne vnímať fakt, že Slovenská republika je súčasťou NATO už 15. rokov.

Na verejnosť prenikli informácie o pripravovanej oslave tejto udalosti s čím sa samozrejme  nestotožníme. Za bezprecedentné však považujeme úsilie o  spojenie „osláv“ 15. výročia vstupu SR do NATO s oslavami 75. výročia Slovenského národného povstania. Podľa dostupných informácií Vaše ministerstvo prichádza s myšlienkou organizovať „vojenské defilé“, armády NATO a demonštrovať tak jeho silu.

Obraciame sa na Vás, pán minister, využívajúc Zákon o slobodnom prístupe k informáciám č. 211/2000 Z. z. čl. I § 2 ods.1 a čl. I § 3 ods.1  a žiadame Vás o odpoveď na nasledovné otázky:

  1. Je pravda, že takúto vojenskú prehliadku ozbrojených síl SR pripravujete?
  2. Ak je na prvú otázku kladná odpoveď, potom sa pýtame: „ Kde sa vojenská prehliadka uskutoční a v akom termíne a čase?“
  3. S kým bude Ministerstvo obrany SR spolupracovať pri organizovaní vojenskej prehliadky a kto bude jej garantom.
  4. Máte k dispozícii názor Múzea SNP v Banskej Bystrici a SZPB?

Veríme, že na našu žiadosť odpoviete a chceme veriť, že Vaše ministerstvo bude napĺňať zmysel jeho pomenovania – ministerstvo obrany a neskĺzne do priepasti ministerstva vojny, ktorého nezmyselnosť vyplýva z našich národných tradícií, ku ktorým patrí aj Slovenské národné povstanie, ako akt obrany pred nacistickou rozpínavosťou.

V prípade že sa reálne plánuje spojenie „osláv“ vstupu SR do NATO s oslavami 75. výročia SNP vyzývame Vás pán minister ako nominanta strany,  ktorá vyznáva vlastenecké hodnoty o veľmi vážne a zodpovedné prehodnotenie tohto zámeru.

S úctou

 

Komunistická strana Slovenska

v zastúpení predsedu

PhDr. Ing. Jozef Hrdlička

Nechceli sme poznať poznané.

Prekvapivo rýchla a veľmi čitateľná odpoveď. Dostali sme ju ešte včera večer prostredníctvom hovorkyne Ministerstva obrany SR. Aj keď sme boli upozornení, od sledovateľa našej web stránky, že sme chybne uviedli adresáta, nie je to pravda. Adresát bol jasný a naša otvorená žiadosť sa dostala na patričné miesta. Svedčí o tom aj samotná odpoveď.

Nie sme tak naivní, aby sme v súčasnej politickej situácii čakali v odpovedi už vo februári, že naša armáda ako člen NATO usporiada PARÁDMARŠ, oslavujúc ním vstup do tejto svet ničiacej mašinérie,  kedy, kde a o koľkej sa nám v plnej paráde predvedie. Preto je úplne pochopiteľná odpoveď na prvú otázku, citujem: „ Oslavy 75. výročia Slovenského národného povstania, ktoré si Slovensko v auguste tohto roka pripomenie, sú v štádiu príprav. Na programe budú už tradične participovať aj Ozbrojené sily SR, avšak o forme, spôsobe a celkovom rozsahu doteraz nebolo definitívne rozhodnuté. Bližšie informácie sú zverejnené aj na: https://www.mosr.sk/43549-sk/ministerstvo-obrany-sa-ohradzuje-voci-medializovanym-klamstvam-o-vojenskej-prehliadke-za-10-milionov-eur/

Na túto odpoveď nadväzuje prirodzene druhá, ktorá nám jasne ukazuje obraz scenára pripravovaného ministerstvom kultúry. Ešte máme v pamäti vlaňajšie oslavy „spestrené“ Amerikou na kolesách. Ostáva nám len dúfať, že sa v tomto jubilenom roku na tribúne neobjaví Stoltenberg, pri vztýčení našej vlajky, namiesto historicky známej zvučky Slobodného slovenského vysielača, nám nezatrúbia americkí trubači a popri tej našej nepôjde hore aj americká vlajka. Zdá sa Vám to absurdné? Vôbec nie. Tých absurdností sa v tomto roku dočkáme určite viac. Vrúcne prijatie vládkyne Merkelovej, defilé už hore menovaného Stoltenberga v Košiciach, navodzujú atmosféru spred osemdesiatich rokov. Citujem teda druhú a tretiu odpoveď: „ Gestorom osláv 75. výročia Slovenského národného povstania bude Ministerstvo kultúry SR. Ako sme už uviedli v predchádzajúcej odpovedi, naprograme budú už tradične participovať aj Ozbrojené sily SR, avšak o forme, spôsobe a celkovom rozsahu doteraz nebolo definitívne rozhodnuté“

„Ako sme uviedli v predchádzajúcej odpovedi, gestorom osláv 75. výročia Slovenského národného povstania bude Ministerstvo kultúry SR. Ministerstvo obrany SR, resp. Ozbrojené sily SR na programe iba participujú. O forme, spôsobe a celkovom rozsahu nebolo zatiaľ definitívne rozhodnuté.

Na našu poslednú otázku, či má ministerstvo k vojenskej prehliadke názor Múzea SNP a SZPB , je odpoveď veľmi stručná, a možno by stačila ešte stručnejšia, citujem: „Ministerstvo obrany SR nie je gestorom ani hlavným organizátorom osláv 75. výročia Slovenského národného povstania.

Ostávajú nám dve možnosti. Pokračovať v slušnom oslovovaní kompetentných inštitúcií (Ministerstva kultúry SR) s očakávaním konkrétnejšej odpovede. Alebo druhá možnosť, postupovať podľa nášho programu a pristúpiť k druhému kroku (prvým bola otvorená žiadosť o informáciu MO SR) a pokračovať v príprave mobilizácie občanov Slovenska na otvorené demonštrácie za MIER. Prečo práve mier? Pretože stojíme na prahu vojny, a to si akosi neuvedomujeme. Neuvedomujeme si ani fakt, že sa opäť dostávame do vazalstva rozpínajúceho sa Nemecka!.Tie vrúcne objatia našich vládnych predstaviteľov s už spomínanou Herr Merkelovou sú opäť objatiami smrti.

Samozrejme, že sme si plne vedomí, ako rafinovane sú vojensky zabezpečené dve najdôležitejšie obdobia v tomto roku – oslobodenie Československa a Slovenské národné povstanie. Ostáva nám preto tvrdá, intenzívna príprava a viera, že sa k nám pripojí čo najviac rozumných ľudí, ľudí, ktorým je život v pokoji a mieri tou najcennejšou hodnotou.

By |2019-02-08T15:42:03+00:00február 6, 2019|Články|1 Comment

One Comment

  1. Bohumír 07/02/2019 at 9:40

    Podľa usporiadania adresy nepíšete list na ministerstvo obrany SR ministrovi, ALE osobe na ministerstvo obrany SR.

Comments are closed.