1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Zoznam prispievateľov KSS - 2015

2016-03-31 Administrátor

.

Zoznam osôb ktoré formou mimoriadneho členského príspevku prispeli v roku 2015 na činnosť Komunistickej strany Slovenska v sume presahujúcej výšku minimálnej mzdy pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou  (platná v čase prijatia príspevku)

RSDr. Jozef Artim, Lubobnianska 8, 851 07 Bratislava ...........................................  1000,- Eur

Ing. Juraj Brecko, Záhradnícka 3, Michalovce .......................................................... 1000,- Eur

Mgr. Viera Hurtišová, A. Škarvana  364/2, 971 01Prievidza ..................................... 1000,- Eur

PhDr. Jozef Hrdlička,  Halalovka 2398/30, Trenčín .................................................. 1000,- Eur

Ing. Mgr. Jozef Hrdlička, Šmidkého 18, Trenčín........................................ .................500,- Eur

Mgr. Ján Kašiar, Rúbanisko II/59, 984 03 Lučenec ................................................... 1000,- Eur

RSDr. Viera Klímentová, THK 3, 974 04 Banská Bystrica ....................................... 1000,- Eur

Mgr. Ľubica Kleniarová, Bagarova 7, 974 04 Banská Bystrica ................................. 1000,- Eur

RSDr. Michal Kotián, ul. ČS brigády 1878/15, 031 01 Lipt. Mikuláš .........................500,- Eur

Mgr. Peter Nišponský, Denešová 4, Košice ................................................................1000,- Eur

Ing. Juraj Pavlovič, Lipovec, Hrabiny 267, Pošta, Vrútky ..........................................1000,- Eur

PhDr. Miroslav Samiec, Ľ.Ondrejova 16/12, 971 01 Prievidza ................................... 500,- Eur

Lukáš Sisák, Zborovská 4, 040 01 Košice ..................................................................1500,- Eur

RSDr. Ján Sporka, Alej Slobody 1883/32, Dolný Kubín ..............................................500,- Eur

Ing. Jalal Suleiman, PhD. Muškátová 20, 921 01 Pezinok..........................................1000,- Eur

Ing. Pavol Suško, Mateja Bela 18,Trenčín ..................................................................1000,- Eur

Ing. Jozef Šiška, Hornohorská, Nitra ..........................................................................1000,- Eur

Ing. Jozef Ševc, CSc. Timravina 10, Bratislava ..........................................................1500,- Eur

RSDr. Samuel Zubo, CSc., Malohontská 14, 979 01Rimavská Sobota ......................1000,- Eur

Bratislava 31. marca 2016