1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Musíme zásadne zmeniť zdravotníctvo v prospech občana

2016-02-02 MUDr. Anna Sotáková
.
xxxxxPo roku 1989 sa zdravie stalo tovarom a zdravotníctvo biznisom pre finančné skupiny. KSS na základe zmien, ktoré sa diali v spoločnosti ako jediná poukázala na to, že ponovembrové vlády nemali v úmysle robiť reformy v zdravotníctve pre prospech občana, ale sledovali celkom iné ciele. Umožnili vytvoriť súkromno vlastnícky monopol v zdravotníctve a vytvoriť tak kanál nepretržitého finančného toku do domácich a zahraničných rúk.
yyyyySúčasný zdravotnícky systém na Slovensku je výsledkom zlyhania politikov, ktorí spôsobili dehonestáciu a úpadok celého zdravotníctva. Deficit medzi príjmami a výdavkami sa každoročnej zväčšuje, finančné prostriedky sú vynakladané neúčelne, čoho dôsledkom je nárast zadlženosti zdravotníckych zariadení. Na vine nie sú lekári, zdravotné sestry a pacienti, ale politický systém. Zdravotné systémy môžu fungovať len so zdravotníckymi pracovníkmi. Základným pilierom poskytovania zdravotnej starostlivosti je všeobecný lekár, ktorý je účinným poskytovateľom a koordinátorom zdravotnej starostlivosti. Na zlepšenie finančnej situácie v ich ambulanciách budeme presadzovať zvýšenie podielu z celkových zdrojov alokovaných pre zdravotníctvo z dnešných 4% na 6%(priemer v EÚ je 8%)

Čítať ďalej...

ŽENY PODPORTE NÁS

2016-01-14 MUDr. Anna Sotáková
.
xxxxxVoľby v marci 2016 rozhodnú o našej budúcnosti na najbližšie 4 roky. Pred každými voľbami nám usmiati politici z bilboardov, či na predvolebných guľášoch sľubujú vyššie platy a dôchodky, fungujúce zdravotníctvo, zastavenie rozkrádania, zlepšenie morálky, i vyšetrenie káuz. Sľubovali a sľubujú a my sme im 27 rokov stále verili.
yyyyyPred našimi očami rozkradli republiku a zadlžili každého z nás. Spriatelené finančné skupiny našich politikov si pchajú peniaze do vlastných vreciek, peniaze, ktoré si nezarobili poctivou prácou a ktoré budú musieť splácať ešte aj naše deti.
yyyyyA stále horšie a horšie sa majú naše ženy . Rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami je na Slovensku 19,8%, čo je oveľa viac ako európsky priemer. Nepriaznivé čísla sa tiež odrážajú v nezamestnanosti žien, ktorá je vyššia ako u mužov. Ženy majú strach, vedia, že patria medzi prvých, ktorých prepustia z práce. Boja sa mať toľko detí, koľko by chceli, pretože majú strach, že by ich výchovu finančne nezvládli. Materstvo vytláča ženy z plateného trhu práce.

Čítať ďalej...

Postavme sa spoločne za všetkých tých, ktorí pre našu spoločnosť deň a noc drú

2015-12-04 Marek Kopecký
.
xxxxxPriatelia,
oslovujem Vás dnes, lebo Vám potrebujem niečo dôležité oznámiť. Považujem to za svoju povinnosť a zároveň za svoju česť, nakoľko sa mi s touto príležitosťou dostalo od súdruhov a priateľov takej dôvery, ktorá ma k tomu zaväzuje.
.
xxxxxPoznáme sa už nejaký ten piatok. Viete kto som, viete kde pracujem a čím žijem. Viete, čomu sa venujem, čo sú moje priority a kde sú moje záujmy. Viete, aké mám názory a viete, že človek je pre mňa nadovšetko. Viete, že som študoval sociálnu prácu, že sa angažujem v odborovom hnutí a že som aktívnym členom Komunistickej strany Slovenska. Áno, tu už mnohí začínajú tušiť, čo chcem povedať a možno sa teraz pýtajú, prečo nejdem k veci priamo.

Čítať ďalej...

ESO - Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa z pohľadu praktika

2015-12-01 Peter Palko
.
xxxxxMinisterstvo vnútra na základe zákona 180/2013 Z. z. v súčinnosti s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy spustilo program ESO, čo znamená  Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa. Ide vraj o najväčšiu plánovanú reformu štátnej správy od roku 1989. Cieľom je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Odôvodnenie na jednotku.
yyyyyReforma verejnej správy má rozšíriť pôsobnosť miestnej verejnej správy, zefektívniť jej činnosť a znížiť nasiaknutú byrokraciu.  Výsledok je presun zamestnancov z jedného miesta na iné. Regionalizácia, resp. decentralizácia Slovenskej republiky, je však podľa môjho názoru zaujímavá hlavne tým, že dáva príležitosť vyniknúť tým politikom, ktorí majú osobné záujmy koncentrovať prostredníctvom  vyvolených moc do svojich rúk.

Čítať ďalej...

Je jeseň, listie padá a parlamentné voľby sa blížia

2015-11-08 Ing. Peter Palko
.
xxxxxFarebná príroda a padajúce lístie je neklamným dôkazom, že nás navštívila jeseň a čoskoro bude zima.
Maxi billboardy na viditeľných verejných miestach, so známymi, ale aj neznámymi tvárami sú neklamným znakom, že sa blížia slovenské parlamentné voľby. Ohlupovacie hesla a nesplniteľné sľuby nám budú zneprijemňovať náš život každodenný minimálne do marca 2016 a niektoré aj dlhšie.
Vládnuca štátostrana na maxi-billboardoch, predstavovaná roky-rokúce presvedčivými známymi tvárami svojich vrcholových činovnikov, presviedča všetkých okoloidúcich, že vraj „ROBÍME PRE ĽUDÍ“. Mnohí krútia hlavou a nechápu... Určite by bolo adresnejšie a pre občanov SR zrozumiteľnejšie, keby tam stálo, že „ROBÍME PRE SVOJÍCH ĽUDÍ“.
Skúsim na pár príkladoch v krátkosti pripomenúť všetkým, čo sa pod akčným predvolebným heslom „ROBÍME PRE ĽUDÍ“ vlastne skrýva. Atmosféru a ilúziu sociálneho vládnutia štátostrany mali vytvoriť  hlavne takzvané „balíčky“. Ich obsah a rozsah /škoda že nie aj dosah/ pri vysvetľovaní ľuďom si osobne nenechal újsť sám Veľký kormidelník Róbert aj s doprovodom. Dotknem sa niektorých:

Čítať ďalej...