1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Výzva kandidáta

2016-01-11 Michal Vojník
.
xxxxxKeď som prijal kandidatúru do NR SR na kandidátke KSS, netušil som, koľko mi s tým narastie práce ešte pred samotnými voľbami. Len čo som svoje rozhodnutie zverejnil na sociálnych sieťach, začalo mi prichádzať nespočetné množstvo mail-ov. Pokiaľ by som mal na všetky tieto mail-y odpovedať, musel by som za počítačom tráviť nespočetné množstvo hodín.
yyyyyNajviac mail-ov mi však prišlo od občanov, kde našej strane vyčítajú, že sa nechceme spájať všetky ľavicové strany dohromady, ale ideme do volieb každá strana samostatne, čím si navzájom budeme odoberať hlasy a nakoniec sa stane, že sa do parlamentu nedostane ani jedná z nich. Dobrý postreh na jednej strane, ale ako je vidieť, nie všetci občania sledujú pozorne politickú scénu na strane druhej. Ak by ju pozorne sledovali zistili by, že toto rozdeľovanie sa nedeje iba na strane ľavého spektra a nie vinou KSS, ale i na strane pravého spektra. Nehovorím, že je takéto rozdeľovanie správne, ale zamyslíme sa nad jeho príčinou. To, čo sa deje na strane pravicových politických strán ma nejako obzvlášť nevzrušuje. Ako človeka s ľavicovým zmýšľaním a člena KSS ma však mrzí skutočnosť, že toto sa deje medzi ľavicovo orientovanými stranami. Čím viac kričia občania „Nerozdeľujte sa, ale sa spájajte!“, tým viac sa mi vidí, že politici tento krik nepočujú, alebo ho jednoducho počuť nechcú.
yyyyyEšte donedávna, v čase keď vznikala CHARTA 2015, pri príležitosti uskutočňovania rôznych petičných akcií práve spomínanou CHART-ou, hneď vedľa robili svoju prezentáciu aj mladí občania, ktorí medzi sebou spomínali slovo VZDOR. Na moju otázku, čo je to za skupinka ľudí, mi bolo odpovedané, že to sú naši mladí komunisti. Tak som tomu nevenoval obzvlášť pozornosť a nádejal som sa, že títo mladí komunisti kráčajú v šľapajach KSS, už aj preto, lebo o sebe tvrdili, že sú komunisti. Aké nastalo moje rozčarovanie, keď s odstupom času hodnotím tento, pomenujme ho „proces“, a zistil som, že vlastne tento VZDOR, ktorý pod pláštikom názvu komunisti, od samotného začiatku mal v úmysle robiť KSS konkurenciu. Prečo mám toto presvedčenie? Preto, lebo z ich strany nebol záujem o vzájomnú spoluprácu s KSS, ale odčlenenie sa od KSS, čo sa aj stalo, na rozdiel od podobného zoskupenia FĽM (Front ľavicovej mládeže), ktorý je súčasťou KSS, lebo sa k nej aj hlási a do parlamentu kandiduje spoločne na kandidátke s KSS.

Čítať ďalej...

Postavme sa spoločne za všetkých tých, ktorí pre našu spoločnosť deň a noc drú

2015-12-04 Marek Kopecký
.
xxxxxPriatelia,
oslovujem Vás dnes, lebo Vám potrebujem niečo dôležité oznámiť. Považujem to za svoju povinnosť a zároveň za svoju česť, nakoľko sa mi s touto príležitosťou dostalo od súdruhov a priateľov takej dôvery, ktorá ma k tomu zaväzuje.
.
xxxxxPoznáme sa už nejaký ten piatok. Viete kto som, viete kde pracujem a čím žijem. Viete, čomu sa venujem, čo sú moje priority a kde sú moje záujmy. Viete, aké mám názory a viete, že človek je pre mňa nadovšetko. Viete, že som študoval sociálnu prácu, že sa angažujem v odborovom hnutí a že som aktívnym členom Komunistickej strany Slovenska. Áno, tu už mnohí začínajú tušiť, čo chcem povedať a možno sa teraz pýtajú, prečo nejdem k veci priamo.

Čítať ďalej...

ESO - Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa z pohľadu praktika

2015-12-01 Peter Palko
.
xxxxxMinisterstvo vnútra na základe zákona 180/2013 Z. z. v súčinnosti s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy spustilo program ESO, čo znamená  Efektívna, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa. Ide vraj o najväčšiu plánovanú reformu štátnej správy od roku 1989. Cieľom je zefektívniť fungovanie, zabezpečiť kvalitu, transparentnosť a dostupnosť verejnej správy pre občana. Odôvodnenie na jednotku.
yyyyyReforma verejnej správy má rozšíriť pôsobnosť miestnej verejnej správy, zefektívniť jej činnosť a znížiť nasiaknutú byrokraciu.  Výsledok je presun zamestnancov z jedného miesta na iné. Regionalizácia, resp. decentralizácia Slovenskej republiky, je však podľa môjho názoru zaujímavá hlavne tým, že dáva príležitosť vyniknúť tým politikom, ktorí majú osobné záujmy koncentrovať prostredníctvom  vyvolených moc do svojich rúk.

Čítať ďalej...

Je jeseň, listie padá a parlamentné voľby sa blížia

2015-11-08 Ing. Peter Palko
.
xxxxxFarebná príroda a padajúce lístie je neklamným dôkazom, že nás navštívila jeseň a čoskoro bude zima.
Maxi billboardy na viditeľných verejných miestach, so známymi, ale aj neznámymi tvárami sú neklamným znakom, že sa blížia slovenské parlamentné voľby. Ohlupovacie hesla a nesplniteľné sľuby nám budú zneprijemňovať náš život každodenný minimálne do marca 2016 a niektoré aj dlhšie.
Vládnuca štátostrana na maxi-billboardoch, predstavovaná roky-rokúce presvedčivými známymi tvárami svojich vrcholových činovnikov, presviedča všetkých okoloidúcich, že vraj „ROBÍME PRE ĽUDÍ“. Mnohí krútia hlavou a nechápu... Určite by bolo adresnejšie a pre občanov SR zrozumiteľnejšie, keby tam stálo, že „ROBÍME PRE SVOJÍCH ĽUDÍ“.
Skúsim na pár príkladoch v krátkosti pripomenúť všetkým, čo sa pod akčným predvolebným heslom „ROBÍME PRE ĽUDÍ“ vlastne skrýva. Atmosféru a ilúziu sociálneho vládnutia štátostrany mali vytvoriť  hlavne takzvané „balíčky“. Ich obsah a rozsah /škoda že nie aj dosah/ pri vysvetľovaní ľuďom si osobne nenechal újsť sám Veľký kormidelník Róbert aj s doprovodom. Dotknem sa niektorých:

Čítať ďalej...